PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 35, cz.1 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1 | 67--82
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce

Warianty tytułu
Entwicklungspolitik der Informationsgesellschaft in EU und Polen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W UE od czasu opublikowania słynnego Raportu Bangemanna w 1994 roku, sukcesywnie wzrasta zainteresowanie problematyką społeczeństwa informacyjnego. W latach 90-tych XX wieku główną przyczyną wzrostu zainteresowania zagadnieniami SI w Unii Europejskiej była luka w rozwoju gospodarczym między UE a USA i Japonią. Obecnie aktywne działania w zakresie rozwoju SI wynikają z tego, iż we współczesnej globalnej gospodarce społeczeństwo informacyjne jest kluczem do nowoczesności, konkurencyjności światowej, dobrobytu, aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, itd. UE dostrzegła, iż społeczeństwo informacyjne ma istotny wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, funkcjonowanie administracji oraz warunki życia obywateli. Dlatego też od drugiej połowy lat 90-tych XX w. zarówno instytucje UE, jak i kraje członkowskie prowadzą wielopłaszczyznowe działania w zakresie rozwoju SI. Z różnych inicjatyw powstało wiele raportów, analiz oraz dokumentów strategicznych. W Polsce o społeczeństwie informacyjnym zaczęto mówić od 1991 r. W latach 90-tych XX w. nie powstały jednak żadne dokumenty o charakterze prawnym lub politycznym, które wspierałyby budowę społeczeństwa informacyjnego. Zmiany nastąpił w lipcu 2000 r., kiedy to Sejm RP podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego i zobowiązał Rząd do podjęcia działań sprzyjających jego rozwojowi. Od końca 2000 r. można więc zauważyć wiele pozytywnych zmian w systemie prawnym i w polityce rządu, które sprzyjają rozwojowi SI w Polsce. Analiza danych statystycznych wskazuje jednak, że mimo wzrostu aktywności państwa, poziom rozwoju SI w Polsce jest nadal niższy niż w większości krajów członkowskich UE. Z przeprowadzonej charakterystyki polityki rozwoju SI oraz innych źródeł36 wynika, że rozwojowi SI w Polsce bardzo często szkodził brak przekonania i długofalowej wizji wśród decydentów, że jest on podstawą długoterminowego rozwoju społecznego i gospodarczego, przyspieszenia przemian cywilizacyjnych oraz dogonienia wysoko rozwiniętych państw. W celu poprawy tych słabych wyników oraz eliminacji barier rozwoju SI w grudniu 2008 r. Rząd przyjął dokument "Stratega rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r.", która wyznacza kierunki strategiczne i określa cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku 2013. Pozostaje mieć nadzieję, że polityka rządu w zakresie SI będzie aktywna i skuteczna, że szanse i perspektywy, jakie stwarza obywatelom strategia przyjęta w 2008 r. oraz idea SI, będą mogły być jak najszybciej wykorzystane, a efektem tego będzie wzrost rozwoju SI w Polsce.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • "Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000 r.
 • "eEuropa - Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich", "Monitor Integracji Europejskiej" nr 35,UKIE, warszawa 2000
 • "eEuropa+ 2003, A co-operative effort to impetent the Information Society in Europe", Action Plan prepared by the Candidate Countries with assistance of the European Commission, June 2001
 • "eEurope 2002.An Information Society for All. Draft Action Plan prepared by the European Commision for the European Council in Feira", 19-20 June 2000, COM (2000)0330 final
 • "eEurope 2005. An Information Society for All. Ann ActionnPlan to be presented in view of the Sevilla European Council", 21-22 June 2002, COM (2002) 263 final
 • "eEurope. An Information Society for All. ",Commination of 8 December 1999 on a Commission initiative for the special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000, COM (1999) 687 final
 • "ePolska- Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", na lata 2001-2006",Ministerstwo Gospodarki, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001, http://mi.gov.pl/lacznosc
 • "ePolska 2006 - Plan działań na rzecz rozwoju rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2002
 • "Europe and Global Information Society. Bangermann report recommendations to the European Council", http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18174
 • "Growth, Competitiveness,Employment. The Challenges and Way forward into the 21st century", White Paper, Brussels, 5 December 1993,COM (93)700 final
 • "i2020- Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2005) 229 końcowy
 • "Idea Społeczeństwa Informacyjnego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej",http://europa.edu.pl
 • "Living and Working in the Information Society- People First",Green Paper 24, July 1996,COM(96)389 final
 • "Pakt na rzecz budowy w Polsce Społeczeństwa Informacyjnego",Poznań, 2 grudnia 1998, http://kongres.org.pl/on-line/Pakt/index.html
 • "Plan działań na Rzecz Rozwoju Elektronicznej Administracji (eGovernment)na lata 2005-2006", Ministerstwo nauki i Informatyzacji, wrzesień 2004
 • "Preparing Europe's digital future. i 2010 Mid-Term Review", Communnication from the Commission to the european Parliament, the Council , the European Economic and Social Committee and the Commitee of the Regions, COM 92008), 199 final
 • "Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.", Ministerstwo Nauki i Informatyzacji , Warszawa, wrzesień 2004
 • " Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010", Dz. U. Nr 61, poz. 414 i 415
 • "Rozwój Informatyki w Polsce. Stan, Zalecenia, Perspektywy", Raport 2. Kongresu, Poznań, Warszawa 1999, http://www.kongres.org.pl/on-line/2-gi_Kongres/-index.html
 • "Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej- ePolska na lata 2004-2006", Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2003 r.
 • "Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej-ePolska", Komitet Badań Naukowych , 10 marca 2003 r.
 • "Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020", Ministerstwo Nauki i Informatyzacji , Warszawa 24 czerwca 2005
 • "Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce", Raport 1. Kongresu , http://www.kongres.org.pl/on-line/1-szy _Kongres/Raport.html
 • "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r.", MSWiA, grudzień 2008r., http://www.mswia.gov.pl/strategia/
 • "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce o 2013 r.", MSWiA, grudzień 2008r., Załącznik nr 1, http://www.mswia.gov.pl/strategia/
 • "The Lisbon European Council-An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe", DOC/00/7, Brussels, 28 February 2000
 • "Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce ", M.P. z 2000 r. Nr 22, poz. 448
 • "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej", Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej , Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem, Bruksela, 2 luty 2005, COM (2005)24 końcowy
 • "Życie i praca w społeczeństwie informacyjnym: Człowiek na pierwszym miejscu ",Zielona Księga, "Monitor Integracji Europejskiej," nr 35 , UKIE, Warszawa 2000
 • Casy M., "Europejska Polityka Informacyjna". Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej", Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001
 • Kamecki Z., "Pojęcie i typy integracji gospodarczej","Ekonomista" nr 1, 1967
 • Piątkowski M., "Polska- Kulejąc w kierunku społeczeństwa informacyjnego", "E-Mentor" nr 4,2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.