PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 13--25
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje

Warianty tytułu
Organisational Culture of Small and Medium Enterprises Introducing Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano diagnozę kultury organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Dla zobrazowania tła analizowanych wzorów kulturowych przedstawiono także różne aspekty działalności innowacyjnej MSP. Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie analizowanych wzorów kulturowych oraz wybranych aspektów innowacyjności MSP. Do przyjętego celu i uzyskania możliwie obiektywnych wyników badań wykorzystano badania ilościowe oparte na badaniach ankietowych. Wyniki badań w zakresie oceny kultury organizacyjnej innowacyjnych MSP wskazują na dominację następujących wzorów kulturowych: nastawienia na ludzi, indywidualizmu, dużego dystansu władzy, orientacji na otoczenie, niskiej tolerancji niepewności, proinnowacyjności, statusu osiągnięć oraz niskiego kontekstu komunikacyjnego. Opisująca MSP kultura organizacyjna niewątpliwie kształtowana jest przez politykę innowacyjną. Systemu wzorów kulturowych nie można jednak traktować jako zmienną zależną. Kierownictwo badanych przedsiębiorstw nie podejmuje działań kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presented a diagnosis of the organisational culture of small and medium-sized enterprises introducing innovations. To illustrate the background of the analysed cultural patterns the author also presented various aspects of SME innovative activities. An aim of the conducted surveys was to identify the analysed cultural patterns and the selected aspects of SME innovativeness. In order to achieve the adopted aim and to receive as objective research findings as possible the author used quantitative questionnaire-based surveys. The research findings, as regards assessment of organisational culture of innovative SMEs, indicate the dominance of the following cultural patterns: approach towards people, individualism, a large distance of the authority, orientation on the environment, low tolerance of uncertainty, proinnovativeness, status of achievements, and low communication context. The organisational culture describing SMEs is undoubtedly shaped by the innovative policy. However, the system of cultural patterns cannot be treated as a dependent variable. The management of enterprises surveyed does not undertake measures for shaping the proinnovative organisational culture. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--25
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Boraiko C., Beardsley T., Wright E. (2008), Accident Investigations. One element of an effective safety culture, "Safety Management".
  • Brzozowski M. (2010), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie poprzez wzornictwo, (w:) Falencikowski T. (red.), Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej", Gdańsk.
  • Jacques E. (1951), The Changing Culture of a Factory, (w:) Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck, Warszawa.
  • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Strategii i Rozwoju Nauk, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.