PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 49--61
Tytuł artykułu

Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowskich

Autorzy
Warianty tytułu
Up-to-Date Methods of Reaching the Recipient on the Example of Offer of Open-Air Museums
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza muzeów jako instytucji kultury - specyficznych podmiotów rynku atrakcji turystycznych, pod kątem wykorzystywanych przez nie sposobów prezentacji oferty i docierania do odbiorcy, a także przegląd nowych, innowacyjnych pomysłów jej uatrakcyjniania. W artykule, na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu, przedstawiono tradycyjne formy ekspozycji muzealnych, wykształcone na bazie podstawowych funkcji muzeów, czyli ich roli jako placówek gromadzących i przechowujących zbiory oraz spełniających funkcje edukacyjne i umożliwiających korzystanie ze zbiorów. Zaprezentowano też zmiany w podejściu do funkcji muzeów i form udostępniania zbiorów, zdeterminowane wyzwaniami współczesnego rynku. Wskazano również na wykorzystanie multimediów i możliwości, jakie daje Internet oraz zaprezentowano, jak dotychczas unikatowe w ofercie polskich muzeów skansenowskich, formy prezentacji: kompleksową ofertę Wirtualnych Muzeów Podkarpacia oraz wykorzystanie questingu w Parku Etnograficznym w Tokarni. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to analyse museums as institutions of culture - specific subjects of the market for tourist attractions, from the point of view of the used by them ways of offer presentation and reaching the recipient, as well as a review of new, innovative ideas to make it more attractive. In her article, the author, on the example of open-air ethnographic museums, presented traditional forms of museum expositions, formed on the grounds of the basic functions of museums, i.e. their role as the institutions gathering and storing collections as well as fulfilling the educational functions and enabling using the collections. She also presented the changes in the approach to the museum functions and forms of making the collections available, determined by the contemporary market's challenges. She also indicated the use of multimedia and the possibilities provided by the Internet as well as she presented the so far unique in the offer of Polish open-air museums forms of presentation: the complex offer of the Virtual Museums of Subcarpathia (Podkarpacie) and use of questing in the Ethnographic Park in Tokarnia. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Czajkowski J. (1984), Muzea na wolnym powietrzu w Europie. Historia - dzień dzisiejszy - perspektywy. Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów - Sanok.
 • Czajkowski J., Czajnik M., Midura F. (1979), Muzea skansenowskie w Polsce, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań.
 • Czerwiński T. (2006), Etnograficzne muzeum na wolnym powietrzu - pomnik przeszłości, instytucja kultury, czy produkt turystyczny? Garść refleksji na okoliczność Jubileuszu 10 -lecia Kaszubskiego Parku Etnograficznego w Wdzydzach, (w:) 100-lecie polskiego muzealnictwa etnograficznego na wolnym powietrzu, "Biuletyn SMWPP", nr 9.
 • Folga-Januszewska D., (2008) Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj, Muzealnictwo nr 49.
 • Google Cultural Institute, http://www.google.com/culturalinstitute [dostęp: 10.05.2014].
 • Muzeum Wsi Kieleckiej, http://mwk.com.pl/ [dostęp: 29.05.2014].
 • Muzeum Wsi Kieleckiej. Mapy questów, http://mwk.com.pl/pl/oferta/mapy_do_questow_1/ [dostęp: 29.05.2014].
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach, (Dz.U z 2012 r., poz. 987).
 • Oficjalna strona Questingu http://questing.pl/ [dostęp: 29.05.2014].
 • Romanow-Kujawa M. (2002), Wsi spokojna, wsi wesoła. Wielkopolski Park Etnograficzny wobec oczekiwań i tęsknot zwiedzających, "Biuletyn SMWPP", nr 4.
 • Sadkowski T. (2002), ...Bestia, która była, ale nie jest..."(AP 17,11) w sprawie poszerzonej definicji muzeów na wolnym powietrzu, "Biuletyn SMWPP", nr 4.
 • Święch J., Tubaja R. (2002), Ekspozycja wnętrz skansenowskich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, "Biuletyn SMWPP", nr 4.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493).
 • Wirtualne Muzea Podkarpacia, http://www.wmp.podkarpackie.pl/ [dostęp: 10.05.2014].
 • Wirtualne Muzeum Lecha Poznań, http://wirtualnemuzeum.lechpoznan.pl [dostęp: 10.05.2014].
 • Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego, http://www.wmpp.org.pl [dostęp: 10.05.2014].
 • Wojciechosko Zagroda, http://www.zagrodawojciechosko.pl/ [dostęp: 10.05.2014].
 • Zaręba D. (2008), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa, Zbiór dobrych praktyk. Biblioteka Partnerstwa, Kraków, http://www.fpds.pl/pl/publikacje-turystyka-zrownowazona PDF [dostęp: 10.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.