PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 157--170
Tytuł artykułu

Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska)

Warianty tytułu
Benefits of Partnership in Tourism (on the Example of the Tatry Card Marketing Programme)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie współpracy przedsiębiorstw turystycznych w zakresie tworzenia wspólnej oferty dla klienta. Główną tezą jest twierdzenie, że partnerstwo w turystyce oznacza przewagę konkurencyjną dla uczestników sieci. W toku procesu badawczego wyjaśniono istotę partnerstwa sieciowego w ramach regionu turystycznego oraz wskazano przesłanki jego nawiązania i korzyści z jego funkcjonowania. Weryfikacja tezy głównej nastąpiła na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród partnerów współpracujących w projekcie Karty Tatrzańskiej (będącej przykładem współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w regionie Podhala). Wyniki badania wykazały, że partnerstwo w turystyce umożliwia tworzenie unikatowych produktów turystycznych. Pozwala również na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz zacieśnia relacje wśród partnerów sieci. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present cooperation of tourist enterprises as regards creation of the joint offer for the client. The main thesis is allegation that partnership in tourism means a competitive advantage for network members. In the course of the research process, the author explained the essence of network partnership within the framework of tourist region and indicated the premises of its establishment as well as benefits from its functioning. Verification of the main thesis took place on the basis of findings of the surveys carried out among partners cooperating in the Tatry Card project (being an example of cooperation of entrepreneurs carrying out tourist activities in the Podhale region). The research findings showed that partnership in tourism enables creation of unique tourist products. It also allows building a competitive advantage and strengthens relationships among the network partners. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
157--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baker W.E. (1992), The Network Organization in Theory and Practice, (w:) Nohria N., Eccles B. (eds.), Networks and Organizations, Harvard Busines School Pres, Cambridge.
 • Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • Ciesielski M. (2013), Sieci w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Jelonek D. (2012), Koopetycja. Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Kruczek Z., Zmyślony P. (2010), Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków.
 • Leśniewski M.A. (2011), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń.
 • Łobejko S. (2012), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, SGH, Warszawa.
 • Łobos K. (2005), Organizacje sieciowe, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Małys Ł. (2013), Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Marciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Proksenia, Kraków.
 • Pokorska B., Maleszyk E. (2006), Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Ratajczak M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, SGH, Warszawa.
 • Wach K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Wikipedia (2014), http://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale [dostęp: 19.03.2014].
 • http://www.intur.com.pl/statystyka.htm
 • http://www.msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego/podroze-polakow-w-2013-roku-podstawowewyniki-badan
 • http://podroze.onet.pl/forum/zimowa-karta-tatrzanska-201314-znizki-w-stacjach-n,0,1056075,122977382,czytaj.html
 • http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-gorale-robia-co-moga-by-zachecic-turystow-do-wizyty-wtatrac,nId,314465
 • http://www.wprost.pl/ar/242179/W-Tatry-z-karta/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.