PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 171--186
Tytuł artykułu

Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Ińskiego oraz jezior Woświn i Ińsko jako czynniki determinujące aktywność turystyczną

Warianty tytułu
Natural Values and Tourist Development of the Ińsko Lakeland and Woświn and Ińsko Lakes as Factors Determining Tourist Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca łączy aspekty klasycznych badań limnologicznych z wieloaspektowymi czynnikami determinującymi aktywność turystyczną. Dla realizacji tak ujętego problemu dokonano 1) oceny ruchu turystycznego na tle analizy stanu zagospodarowania turystycznego, 2) oceny istniejących walorów przyrodniczych i antropogenicznych okolic dwóch największych jezior Pojezierza Ińskiego: Woświn i Ińsko, 3) wskazano kierunki dalszego rozwoju potencjału turystycznego. Wykorzystano informacje dostępne w masowych środkach przekazu oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów wypoczywających nad badanymi jeziorami. Pojezierze Ińskie to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, umożliwiających uprawianie różnych form turystyki. W rejonie tym istnieje jednak duża dysproporcja w zagospodarowaniu turystycznym. Głównym centrum turystycznym jest gmina Ińsko - posiada ona największą i najatrakcyjniejszą bazę noclegowo-gastronomiczną i rekreacyjną. Za istotną przeszkodę w rozwoju ruchu turystycznego należy postrzegać ogólnie słabe zagospodarowanie turystyczne obszaru poza głównym centrum turystycznym tego rejonu. Baza noclegowa jest słabo rozwinięta, występują duże braki w zakresie usług gastronomicznych i usług rekreacyjno-sportowych. Mimo wykazanych braków rejon ten, w dobie kształtowania nowych trendów w turystyce związanych z chęcią przebywania w nieskażonym, mało przekształconym środowisku naturalnym, posiada duży potencjał turystyczny, który jest w stanie sprzyjać podejmowaniu aktywności fizycznej przez turystów. Ważnym czynnikiem dalszego rozwoju turystyki Pojezierza Ińskiego powinna być mało inwazyjna dla środowiska przyrodniczego wiejska agroturystyka, jednocześnie sprzyjająca rekreacji ruchowej oraz rozwojowi ekonomicznemu regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The study combines the aspects of classical limnological surveys with multi-aspect factors determining tourist activity. To resolve the so treated problem the author 1) assessed tourism against the background of analysis of the tourist development status, 2) assessed the existing natural and anthropogenic values of the environs of the two biggest lakes of the Ińsko Lakeland: Woświn and Ińsko, 3) indicated the directions of a further development of the tourist potential. He used the information accessible in the mass media and carried out surveys among tourists resting at the lakes in question. The Ińsko Lakeland is an area of outstanding natural values enabling exercising various forms of tourism. However, there is in this region a great disproportion in terms of tourist development. The main tourist centre is Ińsko Municipality - it has the biggest and the most attractive lodging, catering and recreational base. As a major obstacle in tourism development there should be perceived a generally poor tourist development of the area beyond the main tourist centre of this region. The lodging base is underdeveloped; there are serious deficits in the field of catering, recreational and sport services. Despite the indicated deficiencies, this region, in the period of formation of new trends in tourism connected with the desire to stay in an unpolluted, low-transformed natural environment, has got a great tourist potential which enables undertaking by tourists physical activity. An important factor of a further development of tourism in the Ińsko Lakeland should be the rural low-invasive agritourism, facilitating at the same time physical recreation and the region economic development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
171--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu; Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu; Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Jańczak J. (1996), Atlas jezior Polski, tom 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Jańczak J. (1997), Atlas jezior Polski, tom 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kondracki J. (2010), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Raczyńska M. (2004), Variations in the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002), "Limnological Review", No. 4.
 • Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. (2007a), Relations between selected phosphorus and nitrogen forms, the level of primary production and oxygen conditions in waters of the Woświn Lake Western Pomerania, (w:) Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E. (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, WPZCE, Szczecin.
 • Kubiak J., Machula S., Nędzarek A., Tórz A. (2007b), Trophic states of the Ińsko Duże Lake in the years 1970-2006. Changes of oxygen conditions, (w:) Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E. (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, WPZCE, Szczecin.
 • Kubiak J., Machula S. (2011), Habitat conditions for the ichthyofauna in the largest lakes in the West Pomerania Lake District, (w:) Furgała-Selezniow G., Jaknkun M., Wiśniewska A.M., Woźniak M., (eds.), Fish management in a variable water environment, Agencja Wydawnicza "Argi" SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn.
 • Panasiuk A., Szostak D. (2009), Hotelarstwo-eksploatacja-zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parzych K., Łojek A. (2009), Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na obszarze Pojezierza Ińskiego, "Słupskie Prace Geograficzne", nr 6.
 • http://www.insko.pl
 • http://www.wkz.szczecin.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.