PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 238--250
Tytuł artykułu

Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej Koszalina

Autorzy
Warianty tytułu
Practical Use of Surveys of Consumers of Tourist Services in Preparing Koszalin's Touristic and Recreational Offer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena dokumentu końcowego, będącego rezultatem analizy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Koszalinie, a dotyczącej atrakcyjności turystycznej miasta. Jest to również próba ukazania przyczyn braku użyteczności raportu. Do przygotowania publikacji wykorzystano jedną z jakościowych metod badawczych, którą jest studium przypadku. Szczegółowej ocenie poddano sprawozdanie z przeprowadzonych badań pod kątem jego zawartości, ale też innowacyjności, praktyczności, jakości danych, jakości analizy i struktury pracy. Niestety, dokument oceniono jako bezwartościowy, zaobserwowano w nim zbyt wiele braków i niedociągnięć. Zawiera informacje nieprzydatne w praktyce i nie wnosi żadnej nowej wiedzy mogącej służyć przygotowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta. Odpowiedzialność za wykonanie nieużytecznych analiz spoczywa zarówno na stronie zamawiającej, jak i prowadzących badania. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the study is to assess the final document being a result of the analysis carried out to the order of the Municipal Council in Koszalin and concerning city's tourist attractiveness. This is also an attempt to present the reasons of lack of report's effectiveness. For preparation of the publication, there was used one of qualitative research methods which is a case study. A detailed assessment comprised the report on carried out surveys from the point of view of its contents but also innovativeness, practicality, data quality, analysis quality and the study structure. Unfortunately, the document is assessed as useless; there were observed in it too many faults and drawbacks. It contains information useless in practice and it does not add any new knowledge that might serve preparation of the programme of tourism development for the city. Responsibility for preparation of useless analyses is both on the contracting party and that carrying out research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
238--250
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
  • Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
  • Meyer B., Lewandowska A. (2009), Sterowanie rozwojem regionu pod presją funkcji turystycznej, (w:) Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mruk H. (red.) (2003), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
  • Ocena atrakcyjności turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców (2012), DPConsulting, Warszawa (materiał w wersji elektronicznej).
  • Opis przedmiotu zamówienia (2012), Urząd Miejski Koszalin (materiał w wersji elektronicznej).
  • Program rozwoju turystyki dla Miasta Koszalina (2013), Szwichtenberg A., Borzyszkowski J., Marczak M., Koszalin (materiał w wersji elektronicznej), http://www.koszalin.pl/sites/default/files/attachment/i._diagnoza.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.