PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 5 (2) | 269--279
Tytuł artykułu

Urban Determinants of Polarisation of Economic Development in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urbanizacyjne determinanty regionalnej polaryzacji rozwoju gospodarczego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Badania nad przyczynami dysproporcji poziomu rozwoju regionalnego stanowią istotną część teorii ekonomii. Zgodnie z podejściem neoklasycznym wszelkie różnice mają charakter przejściowy i stopniowo zanikają dzięki m.in. doskonałej mobilności czynników produkcji. Z kolei w myśl teorii z nurtu Nowej Geografii Ekonomicznej regionalna polaryzacja rozwoju gospodarczego jest procesem względnie trwałym, a mechanizm jej zwiększania opiera się m.in. na tzw. korzyściach aglomeracji. Na podstawie tej koncepcji w pracy przyjęto założenie, że jedną z podstawowych przyczyn regionalnych dysproporcji poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce jest zróżnicowanie stopnia rozwoju miejskiej sieci osadniczej. W celu weryfikacji tej hipotezy szesnaście województw podzielono na trzy grupy różniące się poziomem rozwoju gospodarczego mierzonym wartością regionalnego PKB per capita. Następnie w wyodrębnionych grupach oceniono stopień rozwoju miejskiej sieci osadniczej, za pomocą takich wskaźników, jak: wskaźnik urbanizacji, wskaźnik gęstości miast, struktura ośrodków miejskich, według ich wielkości. Wyniki analizy pozwalają na potwierdzenie słuszności przyjętego założenia. Rozwój gospodarczy województw, przynajmniej częściowo, jest uwarunkowany różnicami w przebiegu procesów urbanizacyjnych. Oznacza to jednak, że obserwowane obecnie regionalne dysproporcje rozwojowe w przyszłości prawdopodobnie będą wzrastać. (abstrakt oryginalny)
EN
Studies which deal with the reasons for disparities between the levels of regional development are an important part of economics theory. According to the neoclassical approach, all differences are transient and they will gradually diminish, owing to various factors, including perfect mobility of the means of production. On the other hand, according to the theories from New Economic Geography, regional polarisation of economic development is a relatively permanent process and the mechanism of its increase is based on so called agglomeration benefits. Based on this concept, the study assumed that one of the basic reasons for the disparities between the levels of economic development is the diversity of the development of an urban settlement network. In order to verify the hypothesis, sixteen provinces were divided into three groups with different levels of economic development, measured by the value of GDP per capita. Subsequently, the development of urban settlement network was evaluated within such groups by means of such indexes as: urbanisation index, city density index, structure of urban centre by size. The analyses performed have confirmed the assumption. At least partially, economic development of provinces depends on urbanisation processes. However, it means that development disparities between regions are likely to grow in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
269--279
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Glaeser E.L. 1992. Growth in Cities. Journal of Political Economy, 100(6): 1126-1152.
 • Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36).
 • Krugman P. 1995. Innovation and aglomeration: Two parables suggested by city-size distributions. Japan and the World Economy, 7: 371-390.
 • Oleksza I. 2008. Konwergencja województw w Polsce w latach 1995-2004. In: Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania. Ed. A.F. Bociana. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, pp. 269-276.
 • Próchniak M. 2004. Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000. Gospodarka Narodowa, 3.
 • Prusek A., Kudełko J. 2009. Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności. In: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Ed. R. Brol. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 459-469.
 • Quigley J.M. 1998. Urban Diversity and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives, 12(2): 127-138.
 • Stackelberg K. von., Hahne U. 1998. Teorie rozwoju regionalnego w Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Ed. S. Golinowska, Raport IpiSS, 16, Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa, pp. 19-110.
 • Strahl D. 2009. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i gospodarkę opartą na wiedzy. In: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Ed. R. Brola, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 15-26.
 • Miasta w liczbach 2005-2006, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/45-731-PLK-HTML.htm State of European Cities Report - Adding Value to the European Urban Audit, http://ec.euro-pa.eu/regional-policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities-2007.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.