PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 6, t. 308 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 47--60
Tytuł artykułu

Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Convergence Analysis of Regional Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa metoda - oparta na teorii informacji - została wykorzystana w analizie charakterystycznych cech rozwoju regionalnego w Polsce, w latach 2001-2013. Pierwsza część referatu poświęcona jest prezentacji metody i jej zalet w porównaniu z innymi metodami stosowanymi w analizie konwergencji rozwoju regionalnego. Rozkłady wybranych zmiennych odzwierciedlających różne zjawiska społeczno-gospodarcze według regionów, porównywane są z rozkładami zmiennych bazowych traktowanych, jako wzorzec i stanowią podstawę oszacowania miar podobieństwa. Z kolei analiza zmian w czasie miar podobieństwa umożliwia określenie czy występuje konwergencja rozwoju regionalnego, czy też mamy do czynienia z procesem dywergencji. Druga część referatu zawiera wyniki badań empirycznych dla 16 województw Polski i określenie charakteru rozwoju regionalnego, a więc występowania konwergencji, lub też zjawiska przeciwnego. Analiza konwergencji dotyczy różnych aspektów rozwoju regionalnego takich, jak kapitał ludzki, gospodarka, gospodarstwa domowe, infrastruktura i środowisko. Procesy konwergencji, bądź też dywergencji prezentowane są na wykresach. Ostatnia część referatu zawiera wnioski zarówno natury ekonomicznej, jak i metodologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
A new method based on information theory is used in analysis of the characteristic features of the regional development in Poland during the period 2001-2013. The first part of this paper contains the presentation of the method and its advantages with comparison to other methods used in convergence analysis of regional development. Regional distributions of certain variables representing different socio-economic phenomena are compared with the distribution of basic variables treated as a pattern, and the proposed similarity measures are estimated. An analysis of the changes in the similarity measures over time is the basis for concluding whether convergence of regional development has been observed. The second part is devoted to an empirical analysis of convergence versus divergence of regional development on the second level disaggregation (16 provinces) in Poland. The different aspects of regional development such as human capital, economy, households, infrastructure and environment are examined. The convergence or divergence processes are presented in the charts. Conclusions of the economical nature, as well as methodological, ended the paper. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Barro R. J. (1991), Economic Growth in a Cross-Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics", 106.
 • Islam N. (2003), What Have We Learnt from the Convergence Debate?, "Journal of Economic Surveys", 3, t. 17.
 • Kudrycka I. (1984), Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 • Kudrycka I. (2010), Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce, Vizja, Warszawa.
 • Le Gallo J., Ertur C., Baumont C. (2003), A Spatial Econometric Analysis of Convergence Across European Regions 1980-1995, "European Regional Growth", Springer, Berlin.
 • Lopez-Bazo E., Vaya E., Artis M. (2004), Regional Externalities and Growth: Evidence from European Regions, "Journal of Regional Sciences", t. 24.
 • Niebuhr A., Schlitte F. (2008), Convergence, Trade and Factor Mobility in the European Union - Implication for Enlargement and Regional Policy, "Intereconomics".
 • Paas T., Schlitte F. (2008), Regional Income Disparities and Spatial Interaction of Regional Convergence Processes, (w:) Plich M., Przybyliński M., Recent Development in INFORUM-type modelling, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Shannon C. E. (1948), A Mathematical Theory of Communication, "Bell System of Technical Journal", nr 27.
 • Stiglitz J. (2006), Making Globalization Work, Penguin Books.
 • Suchecki B. (red) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Suchecka J., Łaszkiewicz E. (2011), Spatial and economic distance influence on the European stock market connection changing in crisis 2007-2009, "Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica", nr 252.
 • Suchecka J. (red.) (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa.
 • Theil H. (1961), Economic Forecasts and Policy. North Holland, Amsterdam 2nd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.