PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 6, t. 308 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 79--94
Tytuł artykułu

Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny. Klasyfikacja metodą Warda z warunkiem spójności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sensitivity of the European Union Regional Labour Markets to Economic Crisis. Classification Using Ward Method with Cohesion Criterion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Popularne procedury grupowania zastosowane do grupowania jednostek administracyjnych (regionów, powiatów, gmin), prowadzą bardzo często do wyodrębnienia niespójnych grup, co bywa trudne do zaakceptowania przez odbiorców analiz. Także podejście intuicyjne każe poszukiwać podziałów koherentnych, bowiem znakomicie ułatwia to zarówno interpretację wyników jak i ich praktyczne wykorzystanie. W pracy przedstawiono modyfikację metody Warda poprzez wprowadzenie warunku spójności skupień na każdym etapie aglomeracji. Punktem wyjścia procedury grupowania jest zatem nie tylko macierz odległości pomiędzy obiektami, ale także macierz ich wzajemnego sąsiedztwa, najczęściej rozumianego dosłownie, w sensie geograficznym. Poszukując dwóch najbliższych sobie skupień, pod uwagę brane są tylko te z nich, które ze sobą sąsiadują. Zmodyfikowany algorytm grupowania zaimplementowano jako rozszerzenie programu STATISTICA. Ilustracją zmodyfikowanego algorytmu grupowania są wyniki klasyfikacji regionów Unii Europejskiej ze względu na wrażliwość na kryzys ekonomiczny. Celem analizy było wyodrębnienie spójnego podziału regionów unijnych względem wybranych zmiennych diagnostycznych, ilustrujących zmiany na regionalnych rynkach pracy UE w latach 2008-2012. (abstrakt oryginalny)
EN
The popular clustering procedures applied in administrative units clustering (regions, districts, municipalities) frequently result in distinguishing incoherent groups, which is difficult to accept by the analyses addressees. The intuitive approach also imposes the investigation of coherent divisions, since it greatly facilitates both the interpretation of results and their practical application. The study presents the modification of Ward method by applying the condition of cluster coherence at every agglomeration stage. Therefore the starting point of the clustering procedure is not only the distance matrix between objects, but also their mutual neighbourhood matrix, most often understood literally, in the geographical sense. While searching for two closest clusters only the neighbouring ones were considered. The modified clustering algorithm was implemented as the extension of STATISTICA software. The modified clustering algorithm is illustrated by the classification results of the European Union regions regarding sensitivity to economic crisis. The objective of analysis was to distinguish the coherent division of EU regions against the selected diagnostic variables illustrating changes on the EU labour markets in the period 2008-2012. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Briguglio L., Piccinino S. (2012), Growth with Resilience in East Asia and the 2008-2009 Global Recession, "Asian Development Review", Vol. 29, No. 2, ss. 183-206.
 • Briguglio L. (1995), Small Island States and their Economic Vulnerabilities, "World Development", Vol. 23(9), ss. 1615-1632.
 • Briguglio L. (2014), Resilience Building in Vulnerable Small States, Commonwealth Yearbook 2014 http://www.um.edu.mt/_data/assets/pdf_file/0012/205104/Briguglio_Resilience_Article_for_Comsec_ Yearbook_13Jan13.pdf (dostęp dn. 12.05.2014).
 • Briguglio L., Cordina C., Vella S., Vigilance C. (2010), Profiling Vulnerability and Resilience: A Manual for Small States. Commonwealth Secretariat, London.
 • Briguglio L., Cordina G., (2003), The Economic Vulnerability and Potential for Adaptation of the Maltese Islands to Climate Change, "Proceedings of the International Symposium on Climate Change", ISCC, Beijing, ss. 62-65.
 • Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. (2009), Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements, Oxford Development Studies.
 • Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vigilnace C. (2008), Small States and the Pillars of Economic Resilience of Small States, Islands and Small States Institute, University of Malta and Commonwealth Secretariat, London.
 • Briguglio L., Cordina G., Kisanga E. J. (2006), Building the Economic Resilience of Small States, Islands and Small States Institute, University of Malta and Commonwealth Secretariat, London.
 • Briguglio L., Galea W. (2003), Updating and Augmenting the Economic Vulnerability Index, https://secure.um.edu.mt/_data/assets/pdf_file/0012/44130/eviar_briguglio_galea_ver4.pdf (dostęp dn. 12.05.2014).
 • Briguglio L., Kisanga E. J. (2004), Economic Vulnerability and Resilience of Small States, Islands and Small States Institute, University of Malta and Commonwealth Secretariat, London.
 • Brigulio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. (2006a), Conceptualising and Measuring Economic Resilience, https://secure.um. edu.mt/__data/assets/pdf_file/0013/44122/resilience_index.pdf (dostęp dn. 12.05.2014).
 • Friedman G. (2012), Następna Dekada, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.) (2014), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Grabiński T. (1990), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Markowska M. (2012), Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Markowska M. (2014), Ocena zależności między rozwojem inteligentnym a odpornością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - przegląd badań, (w:) Strahl D., Raszkowski A., Głuszczuk D. (red.), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Myatt G. J. (2007), Making sense of data, John Wiley & Sons.
 • Perdał R., Hauke J. (2014), Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, (w:) Churski P. (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", 25/2014, Instytut Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 69-88.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27 (2011), Series: Methodologies & Working Papers, European Commission, Luxemburg.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • Strahl D., Sokołowski A. (2014), Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, (w:) Strahl D., Raszkowski A., Głuszczuk D. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E. (2014), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, (w:) Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zioło Z. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. "Przedsiębiorczość-Edukacja", 9, ss. 10-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.