PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 6, t. 308 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 95--109
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody DEA do badania efektywności działań w zakresie ochrony powietrza - ujęcie regionalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of DEA Method in Analyse of the Effectiveness of Air Pollution Prevention Activities - A Regional Level Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy efektywności przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza jako elementu oceny działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju w aspekcie ładu środowiskowego. Ład środowiskowy obejmuje obszary związane z wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego oraz działaniami mającymi na celu redukcję negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze. Na podstawie wskaźników ładu środowiskowego zrównoważonego rozwoju dotyczących ochrony powietrza porównano województwa w Polsce. W tym celu zastosowano metodę DEA, a za zbiór zmiennych przyjęto następujące mierniki: 1. Charakteryzujące rezultaty DEA: - stopień redukcji pyłów w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji dwutlenku siarki w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji tlenków azotu w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji tlenku węgla w urządzeniach oczyszczających. 2. Charakteryzujące nakłady DEA: - liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza posiadających urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, - liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza posiadających urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych, - nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu. Analizie poddano dane z roku 2012. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the effectiveness of air quality protection undertakings seen as an element in the assessment of activities aiming at a sustainable development of a country in terms of environmental governance. Environmental governance pertains to the use of natural recourses and the actions reducing the environmental impact of economic activities. Polish provinces are compared on the basis of environmental governance indexes of sustainable development connected with air protection. The analysis uses the DEA method and the following measures serve as variables: 1. determining DEA results: - particulates retained and neutralized in cleaning devices, - sulphur dioxide retained and neutralized in cleaning devices, - nitrogen oxides retained and neutralized in cleaning devices, - carbon oxide retained and neutralized in cleaning devices, 2. determining DEA input: - plants of significant nuisance to air quality with particulate pollutant reduction systems, - plants of significant nuisance to air quality with gaseous pollutant reduction systems, - outlays on fixed assets for protection of air and climate. The year 2012 is the subject of the analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Anokhin S., Wincent J., Autio E. (2011), Operationalizing opportunities in entrepreneurship research: use of data envelopment analysis, "Small Business Economics", nr 37.
 • Anomohanran O. (2012), Determination of greenhouse gas emission resulting from gas flaring activities in Nigeria, "Energy Policy", nr 45.
 • Björnberg K.E. (2013), Rational climate mitigation goals, "Energy Policy", nr 56.
 • Bougnol M. L., Dulá J. H. (2013), A mathematical model to optimize decisions to impact multi-attribute rankings, "Scientometrics", nr 95.
 • Chow W. S., Chen Y. (2012), Corporate Sustainable Development: Testing a New Scale Based on the Mainland Chinese Context, "Journal of Business Ethics", nr 105.
 • Cook W. D., Tone K., Zhu J. (2014), Data envelopment analysis: Prior to choosing a model, "Omega", nr 44.
 • Eisenack K., Edenhofer O., Kalkuhl M. (2012), Resource rents: The effects of energy taxes and quantity instruments for climate protection, "Energy Policy", nr 48.
 • Eurostat - baza danych, ec.europa.eu/eurostat, (dostęp dn. 15.05.2014).
 • Färe R., Grosskopf S. (2013), DEA, directional distance functions and positive, affine data transformation, "Omega", nr 41.
 • Gilbraith N., Powers S. E. (2013), Residential demand response reduces air pollutant emissions on peak electricity demand days in New York City, "Energy Policy", nr 59.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/content/air_protection _programs, Warszawa, (dostęp dn. 5.12.2014).
 • Główny Urząd Statystyczny (2013), Ochrona Środowiska 2013, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
 • Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Inuiguchi M., Mizoshita F. (2012), Qualitative and quantitative data envelopment analysis with interval data, "Annals of Operations Research", nr 195.
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska (2000), Miasta rowerowe miastami przyszłości, Biuro oficjalnych publikacji wspólnot europejskich.
 • Kucharski A. (2011), Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Łódź.
 • Liu J. S., Lu L. Y. Y., Lu W.-M., Lin B. J. Y. (2013), Data envelopment analysis 1978-2010: Acitation-based literature survey, "Omega", nr 41.
 • Nieszporska S. (2007), Teoretyczne podstawy Data Envelopment Analysis, (w:) Zawada M. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Nitkiewicz T., Institutional perspective of sustainability evaluation in Poland (2008), (w:) Nitkiewicz T., Lescroart R. (red.), Energy and environment in knowledge based economy, Haute Ecole "Blaise Pascal", Arlon.
 • Nitkiewicz, T. (2013), Ekologiczna ocean cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Premachandra I. M., Chen Y., Watson J. (2011), DEA as a tool for predicting corporate failure and success: A case of bankruptcy assessment, "The International Journal of Management Science Omega", nr 39.
 • Song M., Wu J., Wang Y. (2011), An extended aggregated ratio analysis in DEA, "Journal of Systems Science and Systems Engineering", nr 20 (2).
 • Suchecka J. (2009), Metody oceny efektywności technicznej szpitali, (w:) Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź-Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.