PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 Finanse samorządu terytorialnego | 71--93
Tytuł artykułu

Funkcja kontrolna w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Control Function in the Management of Local Government Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia funkcji kontrolnej i jej instrumentów w procesie zarządzania finansami, ze szczególnym wskazaniem na rolę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego [JST]. W artykule poruszono problem pojęcia zarządzania finansami w świetle wprowadzenia koncepcji nowego zarządzania publicznego do systemu finansów publicznych w Polsce. Wskazano na funkcję kontrolną, obejmującą kontrolę wewnętrzną, audyt wewnętrzny oraz kontrolę zarządczą.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify the importance of control in the process of financial management with a focus on the role of management control m local government units. The article concerns the concept of financial management in light of the introduction of new public management approach to the public finance system in Poland. The author has described the control function covering internal control, internal audit and management control (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Bailey S.J., Public Sector Economics - Theory, Policy and Practice, Macmillan Press Ltd., London 1995.
 • Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Choosing the Right FABRIC a Framework for Performance Information, March 2001, http://archive.treasury.gov.uk/performance info/fabric.pdf
 • Dylewski M., Filipiak В., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Filipiak В., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Kałużny S., Kontrola wewnętrzna, teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.
 • Kołaczkowski В., Ratajczak M., System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 17.08.2009 r. o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 4.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
 • Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, FRR w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PM, Warszawa 2002.
 • Kurowski L., Ruskowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000
 • Lubińska Т., Budżet a finanse publiczne, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 • Mazurek A., Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 • Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Miller H., The Multiple Dimensions of Information Quality, "Information Systems Management" 1996, Vol. 13, No 2.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • Olejniczak-Szałowska E., Kontrola administracji, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Wyd. Difin, Warszawa 1998.
 • Piotrowska-Marczak K., Uryszek Т., Zarządzanie finansami publicznymi, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Piszczek A., Kontrola wewnętrzna w praktyce, Wyd. Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż", Lublin, 2009.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Sola M., Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Standardy i sposoby praktycznej realizacji, Wyd. Municipium, Warszawa 2009.
 • Starościak J., Zarys nauki administracji, PWN, Warszawa 1971.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 457.
 • Szczepankowski P., Kontrola i controlling, w: Zarządzanie - teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 2001 г., nr 55, poz. 577 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Załącznik do komunikatu nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 5, poz. 24. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. The Institute Internal Auditors 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, Florida 32701-4201 USA.
 • Zarządzanie finansami gmin. Poradnik dla gmin, Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz Know-How, Lublin 1994.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.