PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 Finanse samorządu terytorialnego | 275--289
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w Irlandii - wybrane aspekty funkcjonowania

Warianty tytułu
Local Government in Ireland - Selected Aspects of Its Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym elementem systemu władzy publicznej w ustroju demokratycznym są władze samorządowe. Współczesny samorząd terytorialny zbudowany jest e tylko na zasadzie decentralizacji, ale także na zasadzie subsydiarności (pomocniczości). Stopień decentralizacji uzależniony jest między innymi od preferowanego w danym państwie modelu, samorządu terytorialnego. W Irlandii, będącej państwem unitarnym, zaobserwować można tendencje do centralizacji przejawiające się przede wszystkim w ścisłym nadzorze nad dochodami i wydatkami samorządów lokalnych. Dochody samorządu terytorialnego są stosunkowo niskie. W 2008 r. szacowane były na około 7,7% PKB, a 44% dochodów jednostek samorządu terytorialnego [JST] pochodzi od sektora rządowego. W zaistniałej sytuacji kryzysu finansowego zasadne jest postawienie pytania o rolę samorządu terytorialnego w Irlandii, źródła jego finansowania, a także pytania o stopień wpływu kryzysu na jego kondycję finansową.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important elements of a democratic state is the local government. A contemporary local government is based on the decentralization and subsidiarity rules. The level of decentralization depends, among other factors, on the local government model. In Ireland, being a unitary state, there is a tendency for centralization in terms of strict control on revenues and expenditures of local, government units. Revenues of local government are low (in 2008, it was 7.7% of GDP and 44% of the revenues from the national government). In the face of the financial crisis, it is important to ask about the local government's role in Ireland, the sources for its funding and the manner in which the crisis influences its financial condition. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barbaro F., Wspieranie demokracji lokalnej w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Warszawa, Paryż 2004.
 • Bielecki Т., Drakoński plan oszczędnościowy przygotowany przez rząd Irlandii, http:// wyborcza.biz/biznes/1,101562,8715273,Drakonski_plan oszczędnościowy_przygotowany_przez.html [data dostępu: 26.11.2010].
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Financing Local Government No. 1, 2010, Oireachts Library&Research Service, http:// www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/Financing-Local-Government-print.pdf [data dostępu: 20.11.2010].
 • Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne", 2008, nr 3, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2008.
 • Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Seria: Monografie, LIBER, Warszawa 2001.
 • Mazan M., Samorząd terytorialny w Irlandii, w: Samorząd terytorialny w Europie - studia z nauk administracyjnych, red. P. Szreniawski, Wyd. Piotr Szreniawski, Lublin 2009, s. 371, http://scenotacja.comicgenesis.com/stweul.pdf [data dostępu: 28.11.2010].
 • Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Population and Migration Estimates, April 2010, 21 September 2010, Central Statistics Office, http://www.cso.ie/releasespublications/documents/population/ current/popmig.pdf [data dostępu: 20.11.2010].
 • Radzik K., Samorząd terytorialny w Irlandii, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 6.
 • Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010 r.
 • Sochacka-Krysiak H., Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Structures of the taxation systems in the European Union, European Commission 2006, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/ economic analysis/tax_structures/Structures2006.pdf [data dostępu: 26.11.2010].
 • Constitution of Ireland 1937
 • Freedom of Information Act 1997-2003
 • Local Government Act 1991
 • Local Government Act 2001
 • Local Government Act (No. 2) 2003
 • Local Authority Budgets 2007
 • Local Authority Budgets 2008
 • Local Authority Budgets 2009
 • Local Authority Budgets 2010
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
 • A Green Paper on Local Governmen Reform - Stronger Local Democracy - Options for Change April 2008
 • Better Local Government - A Programme for Change 1996
 • ITC Vision for Local Government 2000
 • Strategic Management Initiative 1994
 • The Corke Park Public Sektor Agreement - Local Government Sektor Action Plan 2010
 • http://www.ccre.org
 • http://www.constitution.ie
 • http://www.cso.ie
 • http://www.environ.ie
 • http://ec.europa.eu
 • http://www.iro.ie
 • http://www.oireachtas.ie
 • http://scenotacja.comicgenesis.com
 • http://wyborcza.biz
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.