PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 Finanse samorządu terytorialnego | 291--305
Tytuł artykułu

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie kryzysu finansów publicznych

Warianty tytułu
Local Authorities' Debt Limits and the Public Finance Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W roku 2009 w istotny sposób pogorszyła się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego [JST] w Polsce. Uszczuplenie dochodów samorządowych wiąże się zwłaszcza z tymi źródłami, które wprost uzależnione są od koniunktury gospodarczej. W tym kontekście niezwykle istotna staje się problematyka optymalnego limitowania długu lokalnego. Zbyt restrykcyjna polityka w tym zakresie oznacza wyhamowanie inwestycji w sektorze publicznym. Celem opracowania jest wykazanie, że istnieje konieczność "złagodzenia" formalnoprawnych regulacji w zakresie polityki limitowania długu lokalnego. Zaproponowany w ustawie o finansach publicznych nowy wskaźnik dopuszczalnych kosztów obsługi zadłużenia jest zbyt restrykcyjny i nie uwzględnia specyfiki fazy dekoniunktury gospodarczej oraz nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się polskie JST i ich systemy finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2009, the financial position of local authorities in Poland worsened significantly. A fall in the revenue was particularly noticeable for those sources which depend directly on the state of the economy. In this context, the issue of placing optimum limits on local debt becomes particularly significant. An excessively restrictive policy in this area would stifle the public sector investment. This paper aims to show that there is a need to moderate the legal regulations relating to the local debt limitation policy. The new indicator of permissible debt servicing costs, as proposed in the Public Finance Act, is too restrictive and does not entail the specific features of the economic downturn phase or the exceptional crisis situation affecting Polish local authorities and their financial systems.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Angkinand A., Barth J., Kim H., The Financial and Economic Crises: An International Perspective, ed. B. Gup, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zarządzanie długiem publicznym w sektorze samorządowym w warunkach kryzysu światowego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 526.
 • Government finance statistics. Sumary tables - 1/2009, "Eurostat" 2009.
 • Guziejewska В., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wyd. Poltex, Warszawa 2010.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Kłopoty finansowe samorządów nie wynikają z dekoniunktury, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 20/322.
 • Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 r., GUS, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa, 22 października 2010.
 • Markiewicz M., Wrażliwe elementy systemu finansów publicznych, w: Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy, red. E. Balcerowicz, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2003, nr 65.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Paulais Т., Local Government and the Financial Crisis: An Analysis, The Cities Alliance, Washington 2009; The economic and financial crisis. Impact on local and regional authorities, CEMR, Paris 2009.
 • Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010-2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 29 stycznia 2010.
 • Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2010, nr 26.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Shiller R.J., The Subprime Solution: How today's global financial crisis happened, and what to do about it, Princeton University Press, Princeton 2008.
 • Siwińska-Gorzelak J., Groźniejsza nierównowaga budżetu niż cięcia wydatków, w: obserwatorfinansowy.pl, adres internetowy: http://www.obserwatorfinansowy. pl/2010/03/31/grozniejsza-nierownowaga-budzetu-niz-ciecia-wydatkow/
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 г., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2010.
 • Statistical annex of European Economy, European Commission, Spring 2010.
 • Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, GUS, Warszawa 2010.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14, http:// www.mofnet.gov.pl/_files/bip/bip_publikacje/2010/strategia_zarzadzania_dlu- giem_2011-14.pdf
 • Szewczuk A., Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle ujawniających się zjawisk kryzysowych, w: Finanse 2009. Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 547.
 • Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Przyczyny. Skutki. Interpretacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Uctum M., Dickens M., Debt and Deficit Ceilings, and Sustainability of Fiscal Policies: an Intertemporal Analysis, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2000, Volume 62, Issue 2.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, t. I: Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2011, Rada Ministrów, 3 sierpnia 2010, adres internetowy: http://bip.kprm.gov.pl/g2/2010_08/3066_fileot.pdf
 • Wiewióra W., Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 3.
 • Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 1 półroczu 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2010, adres internetowy: http://www. mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=209&id=218192&typ=news
 • Zafra-Gómez J.L., Cortćs-Romero A.M., Measuring the Financial Crisis in Local Governments through Data Mining, w: Data Mining in Public and Private Sectors: Organizational and Government Applications, Antti Syvajarvi & Jari Stenvall, 2010.
 • Zieliński R., Czubkowska S., Straty po powodzi sięgają 12 mid zł. Rządowi brakuje 9 mld zł, "Gazeta Prawna" 2010, nr 175.
 • Zioło M., Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin - próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.