PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 21 Finanse samorządu terytorialnego | 379--390
Tytuł artykułu

Wieloletnie planowanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego - cele i istota

Autorzy
Warianty tytułu
Long-term Financial Planning in Local Government Units - Objectives and Nature of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea wprowadzenia do polskiego systemu zarządzania finansami publicznymi wieloletnich planów budżetowych, także na szczeblu lokalnym, znajdowała zwolenników począwszy od lat 60. ubiegłego wieku. Kierując się domniemanymi zaletami takich planów, podejmowano kilkakrotnie próby ich wdrożenia do systemu finansowego rad narodowych. Z uwagi na negatywną ocenę przedmiotowych rozwiązań odstąpiono od ich stosowania, zastępując je innymi instytucjami - wieloletnimi programami i inwestycjami. Przepisy obowiązującej ustawy o finansach publicznych formalizują działania organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w zakresie wieloletniego planowania budżetowego. W opracowaniu przedstawiono zasadnicze przesłanki wprowadzenia do obrotu prawnego takich urządzeń planistycznych i podstawowe zasady ich konstruowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The idea of including long-term budget plans in the Polish system of public finance management, also at the local levels, has always found its followers since 1960s. Guided by the alleged virtues of such plans, frequent attempts have been made to implement them into frames of the financial system of the People's Councils. Taking into consideration the negative evaluation of the subjective solutions, the idea of their application was abandoned; they were substituted by other institutions - long-term projects and investments. The regulations of the binding statute of public finance formalize actions of the local and the State authority agencies as well as the local and the State administrative agencies as regards long-term budget planning. The present paper depicts basic prerequisites for the introduction of such planning tools into the legal circulation as well as the basic principles of their construction.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Atłas M., Niekotoryje problemy finansowego płanimwanija, "Finansy SSSR" 1964, nr 6.
 • Bolland S,, Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1963, nr 3.
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe zarys ogólny, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Brzeziński В., Zarys prawa finansów publicznych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1997.
 • Gąjl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1980.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1980.
 • Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1977.
 • Karlikowska M,, Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010.
 • Komar A., Budżet i plan finansowy państwa, "Roczniki Ekonomiczne" XX, 1967.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, KiK, Warszawa 1994.
 • Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa -jak rozumieć przepisu ustawowe aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10, dodatek specjalny.
 • Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Potapczuk J., Wieloletnie planowanie budżetowe na Węgrzech, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja" 1973, nr 3.
 • Pirożyński Z., Zadania i metody pięcioletniego planowania finansowego w gospodarce rad narodowych, "Finanse" 1959, nr 11.
 • Reforma systemu finansowego państwa, red. J. Kaleta, Warszawa 1991.
 • Salachna J. M, Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10, dodatek specjalny.
 • Stankiewicz J., Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania finansowego w aspekcie budżetowania zadaniowego i wieloletnich planów finansowych w Polsce, w: System prawa finansowego. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, t. II, red. E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • System instytucji prawno finansowych PRL. Instytucje budżetowe, t. II, red. M. Weralski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10, dodatek specjalny.
 • Trykozko R., Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych, PPLIFS 2009, nr 11.
 • Wierzbicki J., Budżety terenowe w systemie wieloletnim planowania budżetowego, "Finanse" 1973.
 • Wiśniewski M., Wieloletnie planowanie budżetowe w praktyce, "Finanse" 1975, nr 5.
 • Zdzitowiecki J., O przedłużeniu okresu budżetowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1966, nr 1.
 • Rozporządzenie Rady Europy/WE/nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.Urz. UE L 209 z 2 sierpnia 1997 r. ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 29, poz. 244.
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 56, poz. 283.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, Dz.U. z 1993 r. nr 72, poz. 344.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst jedn., Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006", Dz.U. nr 98, poz. 1067 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.