PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 31, T.1 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość | 36--43
Tytuł artykułu

Rola czynnika ekologicznego w rozwoju ekonomiki regionu

Warianty tytułu
The Role of Ecological Factor in Development of Region's Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podczas rozwoju społeczeństwa odbywa się intensywne włączenie zasobów naturalnych w gospodarczą działalność ludzi. Ludność kuli ziemskiej ciągle wzrasta, zwiększają się i modyfikują jej potrzeby. W związku z tym następuje ciągłe poszerzanie skali produkcji. Nowoczesna produkcja w podstawie swojej przedstawia aktywne oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu przekształcenia zasobów naturalnych w konsumpcyjne dobra. Obecnie staje się oczywiste, że naukowo-techniczny postęp doprowadza nie do osłabienia zależności społecznego rozwoju od naturalnych praw, lecz do dialektycznej zmiany i komplikacji tej zależności. Optymalne tempo wzrostu produkcji występuje jako rezultat gospodarczego wyzysku zasobów naturalnych i ukierunkowanej działalności po stronie ich ochrony i reprodukcji. Powstaje obiektywna konieczność uznania społecznej produkcji jako elementu funkcjonowania systemu bioekonomicznego, w którym bardzo ściśle współpracują procesy ekonomiczne, społeczne i biologiczne. (fragment tekstu)
EN
In the process of development of a human society more and more of natural resources are involving in economic activity. Modem manufacturing process, in the basis, represents active influence of people on the nature with the purpose of transformation of natural resources to the consumer goods. Therefore, it is necessary to pay special attention to the ecological factor during acceptance of economic decisions. (original abstract)
Twórcy
  • Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
  • C.H. EoGbiJieB: OcHOBHhie IIOHHTHH DKOHOMHKH 6nopa3Hooopa3Hs. 3KOHOMHMecKaH oueHKa 6n0pa3H006pa3iiH / C.H. Eo6bi/ICB // 3KOHOMHK3 coxpaHeHii» ónc>pa3H006pa3HH: C6. CTaTeił / rioa pc/i. C.H. EoGbijieBa.- M.: MMH-BO oxpam.i OKpyacaiomeH cpe^BI PO, 1995, s. 26-31.
  • A.B. I leBcpoB: ycTOHMHBoe ripiipcMono/ifiOBaHiic: cymnocTb, KoimerimiH, Mexami3M peaninaiiH / A.B. I IcBcpoB, MXI. ILCPCBARO. - MHHCK: EFTY- 2005, s. 174.
  • K.r. ro(J)MaH: 3K0H0MH4ecKan ouemKOHOMHKH / fo(J)MaH K ,F - M.: HayKa, 1977, s. 287.
  • F. ro(])MaH. 3K0H0MHiieci
  • A.A. TyceB: 3K0H0MHHecKvie ripo6.neMbi 6e30Txo,anbix np0H3B0,acTB / A.A. TyceB // H3BCCTHH AH CCCP. Ccpujt 3K0H0MHHecKaa, 1985, Bbin. nr 5, s. 58.
  • E E. PfOMHHa: AHajiin 3KOJioro- 3K0H0MHHecKiix B03AeHCTBHH / E.E. PioMima. - M., 2000, s. 160.
  • C.H. EoSbuieB: 3KOHOMHieci<aH ouemca 6nopa3Hoo6pa3HH./ C.H. Eo6biJieB [u ap]; noa pefl. C.H. Eo6biJicBa., A.A.TmnKOBa-M.: U,n?n, ripoeicr r3<I> "CoxpaHeHne 6nopa3Hoo6pa3iia" 1999, s. 112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.