PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 6, t. 308 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne | 171--181
Tytuł artykułu

Model potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Potential Model in the Analysis of Regional Diversity of Agriculture in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie rolnictwo oraz obszary wiejskie charakteryzują się zróżnicowaniem regionalnym, które w dużej części uzależnione jest od warunków przyrodniczych, ale coraz częściej również pozaprzyrodniczych. Różnice w przestrzennym poziomie rozwoju rolnictwa oddziałują na potencjał wytwórczy, efektywność oraz możliwość generowania dochodów. W analizach poziomu rozwoju regionalnego stosowane są modele potencjału, w przypadku których prowadzi się analizę korelacyjną, pozwalającą na zbadanie zależności między potencjałem, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. W analizie regionu potencjał to miara oddziaływania regionów wchodzących w skład danego systemu. Celem artykułu jest zbadanie regionalnego zróżnicowania polskiego rolnictwa w oparciu o koncepcję rdzeń-peryferie. Jako metodę badawczą wykorzystuje się iloraz potencjału ludności i potencjału dochodu. Badania zostały przeprowadzone na poziomie województw. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono region rdzeniowy polskiego rolnictwa - województwo podlaskie. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish agriculture and rural areas are characterized by regional differentiation that is dependent on natural conditions, but increasingly also non-natural. The differences in the spatial level of agricultural development have an impact on manufacturing potential, efficiency and ability to generate income. In the analyses of regional development the potential models are used. In their case the correlation analysis is carried, which allows to explore the relationship between potential and other socio-economic phenomena. In the analysis of the region the potential is a measure of the impact of the regions in the given system. The aim of this study is to examine the regional differentiation of Polish agriculture, to extract the core and peripheral regions on the basis of the potential model. The research was conducted at the level of provinces. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Brakman S., Garretsen H., Marrewijk C. V. (2009), Economic Geography within and between European Nations: The Role of Market Potential and Density across Space and Time, "Journal of Regional Science", vol. 49, ss. 777-800.
 • Cieślik A., Rokicki B. (2013), Rola sieci transportowej w rozwoju polskich regionów: zastosowanie modelu potencjału ekonomicznego, "AUC Ekonomia", vol. XLIV nr 1 (13), ss. 113-126.
 • Clark C., Wilson F., Bradley J. (1969), Industrial Location and Economic Potential in Western Europe, "Regional Studies", No. 3, ss. 197-212.
 • Coffey W. (1978), Income Relationships in Boston and Toronto: A Tale for Two Countries?, "Canadian Geographer", No. 2(22), ss. 112-129.
 • Czyż T. (2002a), Application of the potential model to the analysis of regional differences in Poland, "Geographia Polonica", Nr 75(1), ss. 13-24.
 • Czyż T. (2002b), Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 2-3/2002, ss. 5-7.
 • Czyż T. (2012), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, "Przegląd Geograficzny", Nr 84, ss. 219-236.
 • Dicken P., Lloyd P. (1977), Location in Space, Harper and Row, New York.
 • Dutton G. (1970), Macrospic Aspects of Metropolitan Evolution, "Harvard Papers in Theoretical Geography, Geography of Income Series", No 1.
 • Guzik R. (2003), Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków.
 • Hanson G. (2005), Market Potential, Increasing Returns and Geographic Concentration, "Journal of International Economics", Vol. 67, ss. 1-24.
 • Keeble D., Owens P. L., Thompson Ch. (1982), Regional Accessibility and Economic Potential in The European Community, "Regional Studies", No. 6(16), ss. 419-432.
 • Kowalski Ł., Łobodzińska A. (2013), Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na podstawie dostępności przestrzennej, "AUL Folia Geographica Socio-Oeconomica", No. 14, ss. 93-106.
 • Krasowicz S. (2009), Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", Nr 1(50), ss. 21-31.
 • Mion G. (2004), Spatial Externalities and Empirical Analysis: The Case of Italy, "Journal of Urban Economics", Vol. 56, ss. 98-117.
 • Overman H. G., Redding S., Venables A. (2003), Economic Geography: A Survey of Empirics, (w:) Choi E. K., Harrigan J. (red.), Handbook of International Trade, Malden, Blackwell.
 • Pawlik A. (2014), Badanie innowacyjności w skali regionalnej, http://www.pte.pl/kongres/referaty/ Pawlik%20Andrzej/Pawlik%20Andrzej%20-%20BADANIE20INNOWACYJNO%C5%9ACI%20W% 20SKALI%20REGIONALNEJ.pdf, (dostęp dn.: 28.06.2014).
 • Redding S., Venables A. J. (2004), Economic Geography and International Inequality, "Journal of International Economics", No. 62, ss. 53-82.
 • Rosik P. (2012), Dostępność przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, PAN IG i PZ Warszawa.
 • Roos M. (2001), Wages and Market Potential in Germany, "Jahrbuch für Regionalwissenschaft", No. 21, ss. 171-195.
 • Stanny M. (2009), Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 1(50), ss. 47-56.
 • Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck Warszawa.
 • Vickerman R., Spiekermann K., Wegener M. (1999), Accessibility and economic development in Europe, "Regional Studies", No. 33(1), ss. 1-15.
 • Werner P. (2003), Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, WGiSR UW Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.