PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(37) | 34--50
Tytuł artykułu

Świadczenie pracy na podstawie aktu wyboru w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Rendering Work on Grounds of Act of Election in Executive Organs of Territorial Self-government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu autorka dokonuje fragmentarycznej analizy stosunku prawnego będącego podstawą wykonywania obowiązków przez osoby piastujące rolę organów wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego (wykonujących władzę publiczną). Należy tutaj wyróżnić dwie sytuacje: pełnienie funkcji etatowo (w ramach wyboru jako pozaumownego stosunku pracy) oraz pozaetatowo (honorowo). Istnieniu tego dualizmu nie towarzyszą odrębne uregulowania dotyczące położenia zawodowego osób wybieranych do tych organów, co może wywoływać w praktyce stosowania prawa istotne wątpliwości. Kluczowym aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych1. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ww. ustawy, w sprawach w niej nieuregulowanych, znajdują za-stosowanie przepisy Kodeksu pracy, a poprzez odesłanie zawarte w art. 300 KP - także przepisy Kodeksu cywilnego. (fragment tekstu)
EN
In the elaboration the author performs a fragmentary analysis of a legal relation which constitutes grounds of carrying out duties by peo-ple holding a role of executive organs in territorial self-government units (exercising public powers). One should differentiate two situa-tions: to be in charge of a function as a regular post (in the scope of elec-tion as an extracontractual employment relationship) and as an extra-post (honorary). Existence of this dualism is not accompanied by sepa-rate regulations concerning a professional situation of people elected to these organs, which can cause essential doubts in practice of application of the law. Both the Labour Code (art. 73-75 KP) and other normative acts, among others act of 21.11.2008 on self-governmental employees do not contain a detailed regulation of an election as a ground for establishing an employment relationship, particularly in the scope of its change and termination. A catalogue of posts, providing an election as a ground for employment among self-governmental employees, is closed. The act of election to a managerial function in a territorial self-government always leads to establishing an organisational-legal relation, and if a given per-son is to be employed on a ground of particular provisions of a statute, as well as in relation to heads of communes (mayors, presidents of cit-ies) - it also constitutes a ground of establishing an employment rela-tionship. Thus only at a level of an administrative district, province and unions of territorial self-government units it is possible to resign from establishing an employment relationship and to limit merely to organ-isational-legal bonds. In relation with this, a question arises whether such differentiation of a legal status of people fulfilling the same tasks is justified, what legal regulations are to be used towards these people, who are not employees in understanding of labour law. Nowadays a question is quite often posed on justification of main-taining in self-governmental administration an employment relation-ship by election. Finally the elaboration refers to the issue, i.e. whether and possibly in what direction should a concept of development of this extracontractual ground of employment head to. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--50
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
Bibliografia
 • Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 70.
 • B. Bury, Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy w administracji samorządowej, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2012, nr 2, s. 68 i n.
 • J. Stelina [w:] M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 142 i n.
 • J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009, s. 55 i n.
 • A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008.
 • B. M. Ćwiertniak, Podstawy zatrudniania pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej (uwagi ogólne), "St.Pr.P." 2001/2002, t. 3, s. 293.
 • H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012, s. 137.
 • J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 94 i n.
 • A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 106.
 • J. Dobkowski, Istota służby przygotowawczej w polskiej służbie cywilnej [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010, s. 175.
 • E. Ura, Pozycja prawna pracownika terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Lublin 1995, s. 55.
 • J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 102-103.
 • B. M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko, Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991, s. 112.
 • E. Ura, Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992, s. 50.
 • W. Sanetra, Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 308-310.
 • Problemy personalne w samorządzie, "ST" 1992, nr 10, s. 3-4.
 • Pozaumowne stosunki pracy [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 252.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.