PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 8(23) | 116--123
Tytuł artykułu

Wyzwania rynku unijnego wobec polskich eksporterów sektora rolno-żywnościowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges of the EU Market for Polish Food Processing Sector Exporters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu była próba przedstawienia wyzwań rynku unijnego wobec polskich eksporterów artykułów rolno-spożywczych. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. i w 2004 r. wśród 30 przedsiębiorstw woj. warmińsko-mazurskiego. Rynek unijny jest bardzo istotnym dla polskich eksporterów, o czy może świadczyć fakt bardzo dużego poziomu polskiego eksportu na rynki krajów unijnych. W 2009 r. największym wyzwaniem (60,0% odpowiedzi) dla eksporterów z woj. warmińsko-mazurskiego była konkurencja, natomiast w 2004 r. dostosowania do wysokich standardów unijnych (57,7% odpowiedzi). W obu okresach badawczych częściej były identyfikowane jednak korzyści wynikające z procesu integracji: w 2009 r. było to uproszczenie procedur w handlu (63,3% odpowiedzi), w 2004 r. wzrost sprzedaży (61,5% odpowiedzi). W związku z perspektywą przyjęcia wspólnej waluty eksporterzy najczęściej oczekują stabilizacji cenowej (93,3% odpowiedzi) oraz zmniejszenia kosztów transakcyjnych (66,6% odpowiedzi). Najważniejszą barierą w rozwoju handlu na rynkach zagranicznych są trudności związane z płatnościami za dostarczony towar (76,6% odpowiedzi). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of paper was to show the challenges which arise in the EU market for Polish exporters of agricultural and food products. Results of survey executed among 30 exporters from Warmińsko-Mazurskie region are presented. The EU market is very important for Polish exporters which is confirmed by a very high level of Polish exports to the EU member states. The main challenge for exporters from Warmińsko-Mazurskie region was in 2009 the market competition(60.0% answers) and in 2004 the adjustment to high union standards (57.7% answers). In both researched periods more often benefits following the integration were identified: in 2009 it was a simplification of commercial procedure (63.3% answers), in 2004 an increase of sales (61.5% answers). From the prospective acceptance of common European currency the exporters mostly expect price stabilization (93.3% answers) and decreases of transaction costs (66.6% answers).Difficulties related with payments for supplied commodity are the most important barrier for commercial development in foreign markets (76.6% answers). (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
116--123
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. [2004-2008 passim]. IERiGŻ, Warszawa.
  • Kisiel R., Babuchowska K. [2005]: Gospodarka żywnościowa Polski i jej uwarunkowania rok po akcesji. Roczniki Naukowe SERiA t.VII, z. 4, ss. 172-176.
  • Lizińska W. [2006]: Food processing sector exporters from the region of Warmia and Mazury faced withchallenges of foreign markets. [W:] Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies:Challenges and Strategies. IAMO Forum. Halle, ss. 1-8.
  • Niemczyk J. [2008]: Szanse, wyzwania i zagrożenia rozwoju eksportu rolno-spożywczego. [W:] VI Konferencja Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  • Ocena konkurencyjności głównych sektorów gospodarki żywnościowej. Raport nr 63. [2007]. Szczepaniak I. (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Poczta W., Pawlak K. [2007]: Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach UE. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G Ekonomika Rolnictwa t. 93, z. 2, ss. 129-138.
  • Rasz H. [2005]: Przemysł spożywczy przed i po integracji z Unią Europejską. Informacja 1124. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz.
  • Urban R. [2006]: Polski przemysł spożywczy po wejściu do UE. Wieś Jutra 10(99), ss. 26-27.
  • Urban R. [2007]: Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy 8, ss. 20-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.