PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 5, t. 307 Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis | 7--26
Tytuł artykułu

Identifying Regional Diversification and Spatial Dependence of Employment in EU Regions as One of Social Cohesion Indicators

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identyfikacja zróżnicowania regionalnego i przestrzennej zależności zatrudnienia w regionach UE jako jeden ze wskaźników spójności społecznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zależności przestrzennych dla zatrudnienia jako jednego z podstawowych wskaźników spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej. Wprowadzenie w życie zasady spójności społecznej odnosi się do zmniejszenia dysproporcji między krajami i regionami w obszarach m.in. tj. zatrudnienie. Dla Wspólnoty Europejskiej, ten aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ jeden z jej celów dotyczy właśnie wspierania rozwoju zrównoważonych działań gospodarczych na całym terytorium. Przedstawiona analiza jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o występowaniu regionalnych klastrów charakteryzujących się podobnym poziomem rozwoju rynku pracy. Takie podejście może być pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących wsparcia finansowego i pozwolić na identyfikację klastrów przestrzennych charakteryzujących się niekorzystną sytuacją. Analiza obejmuje lata 2005-2012, co pozwala na ocenę zmian interakcji przestrzennej vis-a-vis zatrudnienia, jako jednego z najważniejszych wskaźników spójności społecznej po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku - największym pojedynczym rozszerzeniu Unii Europejskiej w aspektach: terytorialnych, liczby państw i ludności, w tym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to identify spatial dependence in terms of employment as one of the basic indicators of social and economic cohesion in the European Union. The implementation of the social cohesion principle refers to reducing disproportions between countries and regions in areas such as employment. For the European Community, this aspect is of particular importance since one of its objectives consists precisely in the promotion of the development of balanced economic activities across the territory. The presented analysis is to provide an answer to the question about the occurrence of regional clusters characterised by similar labour market development levels. This approach can be helpful in taking decisions about financial support and allow for the identification of spatial clusters characterised by an unfavourable situation. The analysis covers the period 2005-2012, which allowed for the assessment of changes in spatial interaction vis-à-vis employment as one of the most important indicators of social cohesion after EU enlargement in 2004 - the largest single expansion of the European Union (EU) in terms of territory, number of states and population, including labour market. (original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Anioł W. (2010), Dywergencja i konwergencja w rozwoju polityki społecznej, CEJSH, Centre for Europe, University of Warsaw, Studia Europejskie 4/2010, pp. 29-62.
 • Anselin L., Bera A. (1998), Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics, (in:) Ullah A., Giles D. E. (eds.), Handbook of Applied Economic Statistics. New York: Marcel Dekker, pp. 237-289.
 • Arbia G. (2006), Spatial Econometrics. Springer, Berlin Heidelberg.
 • Bal-Domańska B. (2013), Procesy konwergencji wydajności pracy w regionach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne 2/2013, GUS, pp. 1-14.
 • Bal-Domańska B. (2014), The Identification of Problem Areas Using Spatial Statistics, "Regional Economy and Policy. Territories and Cities", J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, pp. 48-57.
 • Berger-Schmitt R. (2002), Social Cohesion between the Member States of the European Union: Past Developments and Prospects for an Enlarged Union, "Sociologický Časopis/Czech Sociological Review" 38 (2002), 6, pp. 721-748. URN: http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56327.
 • Bradley E., Untiedt G., Morgenroth E. (2003), Macro-Regional Evaluation of Structural Funds Using the HERMIN Modelling Framework, "Italian Journal of Regional Science", 1 (3), pp. 5-28.
 • Brandsma A., d'Artis K., Monfort P., Rillaers A. (2013), RHOMOLO: A Dynamic Spatial General Equilibrium Model for Assessing the Impact of Cohesion Policy, "JRC Technical Reports", Working Papers WP 01/2013, European Commission, Luxemburg.
 • Christaller W. (1933), Die zentralen Orte in Süddeutschland. Gustav Fischer, Jena.
 • Cliff A. D., Ord J. K. (1981), Spatial Processes: Models and Applications, London: Pion.
 • Concerted Development of Social Cohesion indicators. Methodological Guide (2005), Council of Europe Publishing, Belgium.
 • Golinowska S. (2006), Wyzwania polskiej polityki społecznej w warunkach globalizacji oraz integracji z Unią Europejską, (in:) Golinowska S., Boni M. (eds.), Nowe dylematy polityki społecznej, CASE Reports, no. 65/2006, Warsaw.
 • Gorzelak G. (2009), Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Lokalne i Regionalne", 2 (36)/2009.
 • Jorens Y. (2005), The Evolution of Social Policy in the European Union (Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskie), "Polityka Społeczna" ("Social Policy") 3/2005, pp. 26-33.
 • Karl H., Fernanda X., Velasco M. (2004), Lessons for Regional Policy from the New Economic Geography and the Endogenous Growth Theory, (in:) Karl H., Rollet P. (eds.), Employment and regional development policy: Market efficiency versus policy intervention, ISBN 3-88838-231-9, Verl. der ARL, Hannover, pp. 71-89.
 • Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Krugman P. (1991), Increasing Returns and Economic Geography, "Journal of Political Economy", 99 (3), 1991, pp. 483-499, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261763.
 • Kusideł E. (2013a), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kusideł E. (2013b), Convergence of Regional Human Development Indexes in Poland, "Comparative Economic Research", vol. 16, issue 1, pp. 87-102.
 • Lösch A. (1944), Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena.
 • Markowska M., Strahl D. (2012), Evaluation of the European Union regions convergence regarding innovation, "Argumenta Oeconomica", Wrocław, 1 (28), pp. 41-67.
 • Młodak A. (2012), Sąsiedztwo obszarów przestrzennych w ujęciu fizycznym oraz społeczno-ekonomicznym - podejście taksonomiczne, (in:) Jajuga K., Walesiak M. (eds.), Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, pp. 76-85.
 • Moran P. A. P. (1947), The Interpretation of Statistical Maps, "Journal of the Royal Statistical Society", B10, pp. 243-251.
 • Niebuhr A. (2003), Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe, "European Journal of Spatial Development", http://www.nordregio.se/EJSD/-ISSN 1650-9544. Referred Articles Oct 2003-no 5.
 • OECD (2001), The Well-being of Nations the Role of Human and Social Capital, OECD Publishing.
 • Pietrzak M. (2010), Application of economic distance for the purposes of a spatial analysis of the unemployment rate for Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 1, pp. 79-98.
 • Rakauskiene O. G., Ivashienko N. (2011), The Economic and Social Cohesion of the EU: Methodology of Investigation, "Intelektinė Ekonomika/ Intellectual Economics", vol. 5, no. 4 (12), pp. 575-589.
 • Suchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Suchecka J. (ed.) (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Schwarz G. (1978), Estimating the Dimension of a Model, "Annals of Statistics", 6, pp. 461-464.
 • The European Commission Press Release (2014), Employment and social issues: The Commission draws attention to the problem of workforce poverty, Brussels 21st January 2014. (access date 09.05.2014 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-43_pl.htm).
 • Thünen, J. H. von (1966), Der Isolierte Staat in Beziehung auf Lanwirtschaft und Nationalökonomie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
 • Tobler W. (1970), A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, "Economic Geography", 46 (2), 1970, pp. 234-240.
 • World Development Report. Jobs (2013), The World Bank, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.