PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 16 | 385--389
Tytuł artykułu

Implikacje doboru kryteriów delimitacji obszarów wiejskich dla realizacji Wspólne Polityki Rolnej w Polsce po 2013 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implications of Applying Different Criteria of Delimitation of Rural Areas for Realisation of Common Agricultural Policy in Poland After 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedną z trzech najstarszych polityk ustanowionych w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich. Była odpowiedzią na podstawowe wyzwania wynikające z uwarunkowań społeczno-gospodarczych po II wojnie światowej, wśród których odtworzenie produkcji rolnej i zapewnienie samowystarczalności żywnościowej stanowiły niepodważalne priorytety. Osiągnięcie tych celów oraz powiększanie Jednolitego Rynku Wewnętrznego o nowe państwa członkowskie wraz ze zmianami uwarunkowań społeczno-gospodarczych, wymusiły wprowadzenie do WPR szeregu reform i modyfikacji. Z punktu widzenia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich najistotniejszą z nich było utworzenie II filara, poszerzającego wcześniejszą politykę stricte rolną o coraz szerszy wachlarz działań ukierunkowanych na łagodzenie problemów oraz wzmacnianie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich.(fragment tekstu)
EN
Defining and delimitating rural and urban areas is a necessary starting point for effective allocation of UE funds within policies and programmes addressed to certain types of areas. In case of Common Agricultural Policy these are rural areas, supported mainly by Rural Development Programmes (RDP) and financed by European Agricultural Fund for Rural Development. To be allocated in economically and socially effective way this fund needs to be addressed to well selected rural areas. European Commission suggested that OECD definition should be the main tool for identifying rural areas covered by RDPs, however, taking into consideration significant differentiation of social and economic conditions in Member States, the Commission also allowed the use of other definitions of rural areas. The paper discusses statistical consequences of using definitions of rural areas elaborated by OECD, Polish RDP 2006-2013 and the Central Statistical Office of Po-land on three different levels of administrative division in Poland, i.e. for the whole country, for regions NUTS 2 and for LAU 2. It also compares Polish definitions to definitions of rural areas used in RDPs in selected Member States. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Strony
385--389
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • A short guide to the European Commission's Proposals for EU Rural Development After 2013, European Network for Rural Development, European Commission DG AGRI, 2012.
 • Castellano G., 2012: Rural Development Programmes 2014-2020: Architecture. Work-shop on Strategic Programming and Monitorinc and Evaluation. AGRI G1 - Consistency of Rural Development.
 • Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, styczeń 2010 r.
 • Mantino F., 2013: What is Going to Change in EU Rural Development Policies After 2013? Main Implications in different national contexts, Italian Association of Ag-ricultural and Applied Economics, Congress Papers 2013, Parma, Italy, June 6-7, 2013.
 • Netherlands Rural Development Strategy 2007-2013, Regiebureau, the Netherlands, 2006.
 • Plan Estrategico Nacional de Desarollo Rural 2007-2013. Version 2(12/11/09), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne, Projekt z dnia 16 listopada 2012 r. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Support for Rural Development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), European Commission, Brussels, 19.10.2011, COM(2011) 627 final/2, 2011/0282 (COD), SEC(2011) 1153, SEC(2011) 1154.
 • Rakowska J., Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), DzU, UE L277/1 z dnia 21.10.2005.
 • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Polityka spójności na lata 2014-2020, Komisja Europejska, 2011.
 • Rural Development Programme for Latvia 2006-2013, Dokument elektroniczny dostępna na www.zm.gov.lv/doc_upl/RDP_final(2).pdf (30.05.2013).
 • Rural Development Programme for Mainland Finland 2007-2013 (Updated Version. 2012: Ministry of Agriculture and Forestry, Dokument elektroniczny dostępny na: www.maaseutu.fi/en/index/rural_development_programmes/aims_and_tools/key_elements_of_the_programme.html (5.12.2012).
 • Rural Development Programme for Malta 2007-2013, 2010: Ministry for Resources and Rural Affairs, Rural Development Department. Malta.
 • Rural Development Programme for Sweden - the Period 2007-2013, 2008: Swedish Ministry of Agriculture.
 • Rural Development Programme of the Republic of Slovenia 2007-2013, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, 2007.
 • Rural Development Programme of the Slovak Republic 2007-2013, Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2007.
 • Scottish Government Urban Rural Classification 2011-2012, 2012: Scottish Government. Office of the Chief Statistician. Rural and Environment Science and Analytical Services Division, Dokument elektroniczny dostępny na stronie www.scotland.gov.uk/Resource/0039/00399487.pdf (10.12.2012).
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, ogłoszona 03.03.2010 r. Komunikatem KE, przyjęta na posiedzeniu RE 17.06.2010 r.
 • The CAP Towards 2020: Meeting the Food, Natural Resources and Territorial Challenges of the Future, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2010)672 final, 18.11.2010.
 • The Danish Rural Development Programme 2007-2013, 2011: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Denmark.
 • The Rural Development Programme for England 2007-2013, 2011: DEFRA Depart-ment for Environment, Food and Rural Affairs, Great Britain.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.