PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 16 | 283--297
Tytuł artykułu

Współpraca międzyorganizacyjna MSP następstwem procesów globalizacyjnych. Wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
SME-s Inter-Organizational Cooperation as a Consequence of Globalization. Chosen Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród wielu definicji globalizacji, najbardziej znaną jest ta, przedstawiona przez brytyjskiego socjologa A. Giddensa, zdaniem którego jest to "intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wydarzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa". Wśród mnogości ujęć procesu globalizacji można dostrzec pewne nurty różnicujące sposoby jej rozumienia. Z punktu widzenia problematyki artykułu, najbardziej trafnym ujęciem globalizacji wydaje się być traktowanie jej jako relatywizacji, polegającej na otwieraniu się jednych społeczeństw na inne, przede wszystkim dzięki masowej wymianie informacji, towarów i usług.(fragment tekstu)
EN
The processes of globalization that forms turbulent socio-economic environment affects the reduction of the business efficiency. This is especially true for small and medium-sized enterprises (SMEs) which, due to the gap of reserves, have fewer opportunities for growth and expansion within its own resources. Therefore companies are facing the need to cooperate with other entities in the network or virtual teams. Theoretical findings were confronted with results of empirical investigating of binding and duration in collaborative networks, including its formal and informal character. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Strony
283--297
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adamczyk M., Wirtualna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zależności hierarchiczne, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2003.
 • Barczak B., Bartusik K., Kozina A., Modele strukturalne organizacji uczącej się, [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Bloiss K., Don't All firms Have Relationships? Journal of Business and Industrial Mar-keting Vol. 13, No. 3.
 • Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
 • Gajowiak M., Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy - wybrane aspekty, [w:] Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Z. Tomczonek, J. Prystrom, Difin, Warszawa 2011.
 • Gajowiak M., Libertowska A., Podmioty kluczowe dla współpracy w sieci zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, "Logistyka 2013", nr 2.
 • Gajowiak M., Libertowska A., Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, "Marketing i Rynek" 2013, nr 1.
 • Giddens A., Runway World. How Globalization is Reshaping our Lives, Routledge, New York 2000.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Jurga A., Przedsiębiorstwo wirtualne jako szczególny przypadek organizacji sieciowej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2005.
 • Małys Ł., Relacje w sieciach biznesowych przedsiębiorstw, Gospodarka. Technologia. Kapitał społeczny, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Studia doktorantów nr 10, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Warszawa 2009.
 • Ratajczak-Mrozek M., Kooperacja polskich przedsiębiorstw zaawansowanych techno-logii, [w:] Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów, red. E. Skawińska, E. Badzińska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? Difin, Warszawa 2011.
 • Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo wirtualne - aspekt zewnętrzny i wewnętrzny, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), Wydawnictwo PP, Poznań 2003.
 • Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo PP, Poznań 2011.
 • Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Wyrwicka M.K., Sieci gospodarcze Wielkopolski, [w:] Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • Wyrwicka M.K., Werner K., Tendencje w kształtowaniu relacji w sieciach gospodarczych, [w:] Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • Wyrwicka M.K., Zespoły wirtualne jako szczególna forma współczesnej organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2003.
 • Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. K. Fonfara PWE, Warszawa 2009.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 • Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski, Wydawnictwo Pol-text, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.