PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 5, t. 307 Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis | 157--170
Tytuł artykułu

The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to explain what factors, from the viewpoint of the Visegrad Group countries, were important determinants in outward FDI. Referring to the eclectic theory of Dunning and the theory of economic development, we decided to answer the question about the determinants for host country choice. We decided to check whether an augmentation of the classical gravity model of international trade allows one to identify push and pull FDI factors. The panel data approach using the Hausman-Taylor estimator was applied in the empirical analysis. The general results allowed us to verify the main hypothesis positively, but some anomalies were observed. In some cases, despite globalisation processes, distance seems to be still a barrier against investment. Decisions concerning the selection of the host country are usually determined by the size of the market measured by GDP per capita, labour productivity. It has been empirically proven that membership in the EMU and the EU, taxation differences and common borders in some cases has a significant influence on the FDI stock concentration. Investment motives among the V4, as well as the size and dynamics of outward FDI have undergone significant changes in the period between 2000-2012. (original abstract)
Celem artykułu jest wyjaśnienie, jakie czynniki w wypadku państw Grupy Wyszehradzkiej stanowiły istotne motywy dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach UE-27. Odnosząc się do eklektycznej teorii Dunninga i teorii rozwoju gospodarczego, postanowiono odpowiedzieć na pytanie jakie są determinanty wyboru kraju przyjmującego inwestycje. Postanowiono sprawdzić, czy rozszerzony model grawitacyjny handlu międzynarodowego pozwala poprzez operacjonalizację zmiennych zidentyfikować czynniki skłaniające do podejmowania BIZ. W celu zweryfikowania postawionych hipotez posłużono się podejściem Hausmana- Taylora przy estymacji modeli panelowych. Wyniki oszacowań sugerują, że model grawitacyjny jest adekwatnym narzędziem do wyjaśnienia odpływu BIZ z grupy krajów V4, niemniej jednak występują pewne anomalie w motywach inwestycyjnych na poziomie poszczególnych krajów W niektórych przypadkach, mimo procesów globalizacji, odległość geograficzna wydaje się być wciąż istotną barierą w dokonywaniu inwestycji. Decyzje dotyczące wyboru kraju lokaty są generalnie podyktowane wielkością rynku docelowego i wydajnością pracy. Empirycznie potwierdzono oczekiwania, że członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Unii Europejskiej, różnice w opodatkowaniu, a także bliskość gospodarek w niektórych przypadkach ma istotny wpływ na wybór kraju inwestycji. Dane empiryczne pokazują, że motywy inwestycyjne pomiędzy krajami V4, a także wielkości i dynamiki BIZ uległy znacznym zmianom w okresie 2000-2012, szczególnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Alan A., Bevan S. E. (2000), The determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies, William Davidson Institute Working Paper, no. 342, pp. 12-16.
 • Anderson J. E. (1979), A Theoretical Foundation for the Gravity Equation, "The American Economic Review" vol. 69, no. 1, pp. 106-116.
 • Asiedu, E. (2002), On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?, "World Development", vol. 30, no. 1, pp. 107-119.
 • Babunek O. (2012), Foreign Direct Investment in Visegard Four and the Main Trading Partners, "Statistika", vol. 49, no. 4, pp. 14-26.
 • Baltagi B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Chichester.
 • Bergstrand J. H. (1985), The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, "The Review of Economics and Statistics", vol. 67, no. 3, pp. 474-481.
 • Błaszczuk D. (1974), Model ekonometryczny handlu międzynarodowego w 1967 r., "Ekonomista", no. 5, pp. 1095-1104.
 • Blonigen B. A. (2005), A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, "Atlantic Economic Journal", vol. 33, no. 4, pp. 383-403.
 • Brenton PP., Mauro F. D., Lucke M. (1999), Economic integration and FDI: An Empirical Analysis of Foreign Investments in the EU and in Central and Eastern Europe, "Empirica", vol. 26, no. 2, pp. 2-13.
 • Buckley PP. Casson M. (1976), The Future of Multinational Enterprise, London.
 • Buckley PP. Casson M. (1985), The Economic Theory of Multinational Enterprise, London.
 • Buckley PP. J., Casson M. (1981), The Optimal Timing of Foreign Direct Investment, "Economic Journal", vol. 91, no. 361, pp. 75-87.
 • Caves R. E. (1992), Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge.
 • Chamberlain G. Moreira M. J. (2009), Decision Theory Applied to a Linear Panel Data Model, "Econometrica" vol. 77, no.1, pp. 107-133.
 • Cushman D. O. (1985), Real Exchange Rate Risk, Expectations and the Level of Direct Investment, "Review of Economics and Statistics", vol. 67, no. 2, pp. 297-308.
 • Czarny E., Folfas PP. (2011), Modele Grawitacji jako Narzędzie Analityczne w Ekonomii Międzynarodowej, Konferencja PITWIN, Kielce.
 • Dunning J. H. (1981), Explaining the International Direct Investment Positions of Countries: Towards a Dynamic or Development Approach, "Review of World Economics" (Weltwirtschaftliches Archiv), vol. 117, no. 1, pp. 30-64.
 • Dunning J. H. (1980), Toward an eclectic theory of international production: Some empirical tests, "Journal of International Business Studies", vol. 11, no. 1, pp. 9-31.
 • Dunning J. H. (1981), International Production and the Multinational Enterprise. London.
 • Dunning J. H. (1988), Explaining International Production, London.
 • Egger PP., Pffaffermayr M. (2004), The Impact of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment, "Journal of Comparative Economics", vol. 32, no. 4, pp. 788-804.
 • Folfas PP. (2012), Analiza przepływów kapitału bezpośredniego między państwami członkowskimi UE za pomocą modelu grawitacji, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", no. 123, pp. 264-274.
 • Hausman J. A., Taylor W. E. (1981), Panel Data and Unobservable Individual Effects, "Econometrica", vol. 49, no. 6, pp. 1377-1398.
 • Hennart J. F. (1982), A theory of multinational enterprise, Ann Arbor, Michigan.
 • Hosseini H. (2005), An economic theory of FDI: A behavioural economic and historical approach, "The Journal of Socio-Economics", vol. 34, no. 4, pp. 528-541.
 • Hymer S. (1976), The International Operations of Nation Firms: A Study of Foreign Direct Investment, Cambridge.
 • Isard W. (1954), Location Theory and Trade Theory: A Short-Run Analysis, "Quarterly Journal of Economics", vol. 68, no. 2, pp. 305-320.
 • Kilic C., Bayar Y., Arica, F. (2014), Effects of Currency Unions on Foreign Direct Investment Inflows: The European Economic and Monetary Union Case, "International Journal of Economics and Financial Issues", vol. 4, no. 1, pp. 8-15.
 • Kojima K., Ozawa T. (1984), Micro and macroeconomic models of direct foreign investment, "Hitosubashi Journal of Economics", vol. 25, no. 2, pp. 1-20.
 • Konstantinos K., Matthew G., Dimitrios T. (2010), The Gravity Model Specification for Modelling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies, "The Open Economics Journal", vol. 3, no. 4, pp. 1-13.
 • Lada K., Tchorek G. (2008), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a utworzenie strefy euro, Available from: (access: December 2013).
 • Linneman H. (1966), An Econometric Study of International Trade Flows, Amsterdam.
 • Marona B., Bieniek A. (2013), Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XLIV, nr 2.
 • Mauro F. (2000), The impact of economic integration on FDI and Exports: A gravity model approach, Working document no. 156/2000, Centre for European Policy Studies.
 • Porter M. E. (1990), Competitive Advantage of Nations, London.
 • Poyhonen PP. (1963), A tentative model for the volume of trade between countries, "Weltwirtschaftliches Archiv" vol. 90, no. 1, pp. 93-100.
 • Prahalad C. K., Doz Y. (1987), The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision, New York.
 • Szczepkowska A., Wojciechowski L. (2002), Możliwości wykorzystania modelu grawitacji do analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, (in:) Piech K., Szczodrowski G. (eds), Przemiany perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Warszawa: Instytut Wiedzy.
 • Tinbergen J. (1962), Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, New York.
 • Vernon R. (1966), International investment and international trade in the product cycle, "Quarterly Journal of Economics", vol. 80, no. 2, pp. 190-207.
 • Vijayakumar N., Sridharan PP., Rao K. Ch. S. (2010), Determinants of FDI in BRICS Countries: A Panel Analysis, "International Journal of Business Science and Applied Management", vol. 5, no. 3, pp. 1-13.
 • Wilhelms, S. K. S., Witter, M. S. D. (1998), Foreign Direct Investment and its Determinants in Emerging Economies, "African Economic Policy Paper", Discussion Paper, 9.
 • Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa: PWN.
 • Wach K. (2015). Entrepreneurship without Borders: Do Borders Matter for International Entrepreneurship, "Problemy Zarządzania", vol. 14, no. 1.
 • Wojciechowski L. (2013), The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - A Panel Gravity Model Approach, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol.1, no. 1, pp. 7-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.