PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4 (1) | 83--94
Tytuł artykułu

Ex Ante and Ex Post Economic Efficiency of Road Projects Based on the Example of Ostróda Bypass

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efektywność ekonomiczna ex ante i ex post inwestycji drogowych na przykładzie obwodnicy Ostródy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article focuses on the issues of measurement of cost-benefit of road investment projects both at pre-implementation stage and ex post, by applying cost-benefit analysis. The studies used cost-benefit analyses for modernization of Ostróda bypass in Warmia and Mazury voivodship. As a result of the conducted studies it was established that the ex ante road-bridge costs were underestimated in relation to ex post costs. At the same time the savings on user and environmental costs estimated in ex post analysis were higher than estimated in ex ante analysis by 54,89%. Although the internal rate of return in ex ante analysis was 22,95%, and in ex post analysis 26,97%, this does not prove credibility of ex ante analysis. The studies showed that in pre-implementation analysis there were significant inaccuracies in estimation of both the costs and the benefits related to the investment project. (original abstract)
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach pomiaru kosztów i korzyści inwestycji drogowych, zarówno w fazie przedrealizacyjnej, jak i ex post, za pomocą analizy kosztów i korzyści. W badaniach wykorzystano analizy kosztów i korzyści modernizacji obwodnicy Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono niedoszacowanie kosztów drogowo-mostowych ex ante w stosunku do kosztów ex post. Jednocześnie oszczędności kosztów użytkowników i środowiska oszacowane w analizie ex post są wyższe od oszacowanych w analizie ex ante o 54,89%. Mimo że wewnętrzna stopa zwrotu ex ante wynosiła 22,95%, a ex post 26,97%, nie dowodzi to wiarygodności analizy ex ante. W toku badań wykazano, że w analizie przedwykonawczej wystąpiły istotne niedokładności w szacowaniu zarówno kosztów, jak i korzyści związanych z inwestycją. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
83--94
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
  • Brzozowska K. 2005. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. CsDeWn, Warszawa.
  • Frenkiel W., Drobniak A. 2005. Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. 2003. IBDiM, Warszawa,
  • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Metodologiczne dokumenty robocze. 2006. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_pl.pdf
  • Kamińska T. 1999. Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Kowalewski M. 2005. Koszty i korzyści inwestycji drogowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, olsztyn.
  • Kowalewski M., Lelusz H. 2004. Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych. Biuletyn Naukowy UWM, 24: 19-28.
  • Perkins F. 1994. Practical Cost Benefit Analysis. Macmillan Education Australia, Sydney.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.