PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(37) | 148--184
Tytuł artykułu

Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji (na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej)

Warianty tytułu
Several Notes on Order of Immediate Enforceability of a Decision (on an Example of the Code of Administrative Procedure and Tax Regulations)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wejście w życie uchwalonej w 1997 r. Ordynacji podatkowej, spowodowało wyodrębnienie postępowania podatkowego z K.p.a. Nie były to pierwsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w zakresie usytuowania postępowania podatkowego, które, w zależności od przyjętej koncepcji, za cel miały dekodyfikację lub unifikację postępowania administracyjnego. W rezultacie, postępowanie podatkowe było wyodrębniane ze struktur przepisów albo do nich włączane.(fragment tekstu)
EN
The publication presents the order of immediate enforceability regulated by the Code of Administrative Procedure and Tax Regulations. Primarily this solution functioned in the Code of Administrative Procedure and since 2008, in relation with introduction of the rule of enforce-ability of final decisions to the Tax Regulations it is also applied in matters of taxation. The article contains a comparison of selected aspects of the order of immediate enforceability from both acts while taking into account both differences and similarities between regulations. The discussed maters relate among others to prerequisites, a way of granting the order of im-mediate enforceability to a non-final decision, a public administrative organ competent to apply the order and also a time limit in which one can choose such solution. The author indicates that both in the Code of Administrative Procedure and Tax Regulations the order of immediate enforceability was based on the same principles. However, these are not solutions identical, despite the fact that provisions of the Code of Administrative Procedure were a prototype, because the legislator did not perform automatic duplication and taking over the construction of the order of immediate enforceability to the Tax Regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • E. Ochendowski, O dekodyfikacji postępowania administracyjnego na przykładzie Ordynacji podatkowej [w:] Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1999, s. 218-221.
 • M. Gajda-Durlik, Dekodyfikacja postępowania administracyjnego [w:] red. J. Zimmermann, Koncepcja systemu administracyjnego, Warszawa 2007, s. 517-526.
 • R. Mastalski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2013, s. 11.
 • M. Masternak, Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz inne procedury stosowane w sprawach podatkowych [w:] red. B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 334.
 • B. Adamiak [w:] red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne. Tom 9. Systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 1.
 • W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 9.
 • B. Graczyk, Postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1953, s. 13.
 • J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969, s. 259.
 • K. Jandy-Jendrośka, J. Jendrośka, System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego [w:] red. T. Rabska, J. Łętowski, System prawa administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978, s. 130-131.
 • M. Zimmermann, Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w Kodeksie postępowania administracyjnego [w:] Księga Pamiętowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967, s. 433 za: J. Zimmermannem, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 9.
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013, s. 102.
 • J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2001, s. 61.
 • Cz. Martysz [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 9.
 • L. Żukowski [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowania administracyjne, Przemyśl-Rzeszów, 2012, s. 26-27.
 • B. Majchrzak [w:] W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013, s. 2-3; B. Majchrzak [w:] red. Z. Cieślak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2010, s. 2-3.
 • W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 19-20.
 • red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 4.
 • A. Wróbel [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 15-17.
 • E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 5-7, 13-14.
 • J. Lang [w:] red. J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 19-20.
 • R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 306.
 • B. Dauter [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007, s. 658-569.
 • R. Sawuła, Rozprawa w postępowaniu podatkowym -uwagi na tle nowelizacji Ordynacji podatkowej, Casus 2006, nr 42, s. 18-20.
 • E. Szot [w:] red. D. Malinowski, Postępowanie w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004, s. 231-238.
 • S. Presnarowicz [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, S. Presnarowicz, P. Pietrasz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006, s. 780-785.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2007, s. 883-887.
 • P. Ostojski, Rygor natychmiastowej wykonalności w polskim postępowaniu podatkowym, ZNSA 2010, nr 4, s. 74.
 • I. Zgierska [w:] red. H. Dzwonkowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1343.
 • S. Presnarowicz [w:] red. C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1104.
 • R. Sawuła, Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl-Rzeszów 2008, s. 93.
 • M. Dyl [w:] red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 584.
 • M. Dyl [w:] red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 458.
 • A. Wróbel [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 676.
 • W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 144-145.
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2013, s. 997.
 • M. Kwietko-Bębnowski, Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2013, s. 562.
 • B. Dauter [w:] S. Babiarz, D. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 933.
 • A. Mudrecki, Wykonalność decyzji podatkowych [w:] red. R. Dowgier, Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009, s. 308.
 • M. Siemienowicz, Funkcjonowanie w obrocie prawnym rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej [w:] red. M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Białystok 2011, s. 329.
 • H. Sęk, Rygor natychmiastowe natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznych - problemy orzecznicze, Konferencja Szkoleniowa sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, Augustów, 16-18 czerwca 2014 r., s. 10 (masz powiel.).
 • J. Brolik, Postępowanie w sprawie nadania nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, Jurysdykcja Podatkowa 2012, nr 3, s. 28.
 • W. Morawski, Bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a przerwanie biegu terminu przedawnienia - zwrot w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2013 r., II FSK 2530/11), Przegląd Podatkowy 2014, nr 1, s. 44-48.
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 365.
 • Z. Kmieciak, Wykonanie decyzji administracyjnej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej [w:] red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów, s. 198.
 • R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 608.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 209.
 • R. Sawuła, Zabezpieczenie w postępowaniu administracyjnym [w:] red. E. Ura, Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001, s. 394.
 • L. Żukowski, Recenzja pracy W. Chróścielewskiego, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, SPE, t. 66, s. 81.
 • J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 466-467.
 • A. Ostrowska [w:] red. A. Gliniecki, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2012, s. 180.
 • J. Dessoulavy-Śliwiński [w:] red. Z. Niewiadomski, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2013, s. 328.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1995, s. 281.
 • A. Kubala, Nowe zasady wykonalności decyzji podatkowych, Doradztwo Podatkowe 2009, nr 4, s. 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.