PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 595 Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego | 73--88
Tytuł artykułu

Przychody i koszty podmiotu leczniczego na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym zadaniem ochrony zdrowia jest zapewnienie każdemu pacjentowi równego, sprawiedliwego dostępu do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Polski system ochrony zdrowia przeszedł wiele zmian. System centralnego zarządzania opieką zdrowotną przyczynił się do pogorszenia warunków funkcjonowania ówczesnych zakładów opieki zdrowotnej, tj. spowodował: niedofinansowanie, zadłużenie, wzrost cen leków i wyposażenia. Jedną z najważniejszych reform była zmiana struktury finansowania, system budżetowy zastąpiono powszechnym systemem ubezpieczeniowym, w związku z czym placówki ochrony zdrowia zostały zmuszone do racjonalnego i efektywnego działania oraz do odpowiedzialności finansowej za podejmowane decyzje, ponoszone koszty i osiągane przychody. Świadczenia usług medycznych poddane zostały prawom wolnego rynku przy niewystarczającym ich zabezpieczeniu pod Względem prawnym, organizacyjnym i finansowym. Placówki medyczne działają jak każde inne przedsiębiorstwo, na które wpływ mają czynniki makro- i mikroekonomiczne. Starzenie się społeczeństwa, świadomość pacjentów dotycząca ich praw, wymagania dotyczące uzyskania świadczeń o najwyższej jakości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii medycznych, a zarazem droższych sposobów leczenia, sprawiają, że stale rośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne. O skali tego zapotrzebowania świadczą limitowanie dostępu oraz kolejki oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Baran W., Rachunek kosztów jako element zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia, red. Korporowicz V., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Błachnio K., Systemy rachunku kosztów w jednostkach sektora zdrowotnego, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2010, nr 25; www.pszw.edu.pl, dostęp 19.11.2013.
 • Cygańska M., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012.
 • Jaworzyńska M., Funkcjonowanie rachunku kosztów w szpitalach, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. Stępniewski J., Karniej P., Kese M., Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kaźmierczak D., System ochrony zdrowia w Polsce a koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, "Zdrowie Publiczne" 2009, nr 119(2).
 • Korporowicz V., Zwierowicz J., Rachunek kosztów jako element zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, w: Zdrowie i jego ochrona między teorią a praktyką, red. Korporowicz V., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kozierkiewicz A., Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Przewodnik przy-gotowania projektu, Warszawa 2011.
 • Kulis I., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1999.
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - Rewizja Dziewiąta (ICD-9), http:// slowniki.nfz.gov.pl/NFZ/CZSSwd/sl/view/icd9/grid.do?dict=ICD9&dictv=18098distId=g rICD90001&exp=10201, dostęp 8.01.2014.
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10), red. Kozierkiewicz A., Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1997.
 • Moris S., Devil N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa2011.
 • Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, red. Swiderski G.K., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Strategia, finanse i koszty szpitala, red. Stępniewski J., Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stylo W., Zasady kalkulacji kosztów indywidualnych pacjenta, www.bpz.gov.pl, dostęp 19.11.2013.
 • Szczypa P., Ustalenie i podział wyniku finansowego, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. 2013, nr 330, poz. 613.
 • Wrona B., Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1998, nr 164, poz. 1194.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, M. P. 1992,19.143.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.