PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 9(24) | 58--64
Tytuł artykułu

Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Issues Concerning the Development of Semisubsistence Farms in View of their Owners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w gospodarstwach o powierzchni do 10 ha położonych w 2 gminach. Pierwsza z gmin jest gminą typowo rolniczą (woj. lubelskie), a druga należy do gmin wielofunkcyjnych. Ankietowani gospodarze w obydwu gminach, właściciele gospodarstw mniejszych niż 5 ha, w wieku powyżej 50 lat, nie zamierzają podejmować decyzji inwestycyjnych lub powiększać obszaru swoich gospodarstw. Respondenci, którzy wyrażają ochotę powiększenia wielkości gospodarstwa, uważają, że optymalna wielkość gospodarstwa, która przynosi zadowalający dochód, wynosi 20-30 ha. Są to młodsi gospodarze, którzy posiadają gospodarstwa w gminie typowo rolniczej. W związku z wysokimi cenami ziemi i brakiem kapitału, rolnicy preferują dzierżawę ziemi jako formę powiększania wielkości swojego gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The work presents results of a study conducted in 2009 and involving farmers who owned farms of up to 10 hectare located in 2 communes (gminas). The first commune is typically rural (in the Lubelskie Voivodeship) and the other is a multi-function commune. The farmers interviewed in both gminas, more than 50 years old owners of farms smaller than 5 hectare, are not going to make investment decisions or increase the size of their farms. The respondents who do intend to increase the size of their holding think that the optimum size of a farm, which brings sufficient income, ranges from 20 to 30 ha. They are younger farmers who own farms in a typically agricultural commune. Due to high land prices and lack of capital farmers prefer renting rather than buying land in order to increase their farms size. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
58--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • Adamowicz M., Guza-Dec D. [2007]: Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa w województwie lubelskim. Roczniki Naukowe SERiA t. IX, z. 2, ss. 9-14.
 • Bański J. [2002]: Typy ludnościowych obszarów problemowych. [W:] Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich. Bański J., Rydz E. (red.). PTG, IGiPŻ PAN, Warszawa, ss. 41-52.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. [2008]. GUS, Warszawa, ss. 67.
 • Czubak W. [2006]: Ocena dopłat bezpośrednich w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, ss. 27-31.
 • Dane Urzędu Gminy Zbuczyn. [2007]. Niepublikowane, stan na dzień 31.12.2007 r.
 • Komarówka Podlaska [2009]. [Tryb dostępu:] www.komarowkapodlaska.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Krasowicz S., Kopiński J. [2006]: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy, z. 3, ss. 81-99.
 • Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. [2008]. Wilkin J., Nurzyńska J. (red.). Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, ss. 8, 27-31.
 • Powiat radzyński. Oficjalny serwis internetowy. [2009]. [Tryb dostępu:] www.powiatradzynski.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. [2001]. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw. [2008]. GUS, Warszawa.
 • Sobecki R. [2007]: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss. 226.
 • Szymański W.[1996]: Makroekonomiczne bariery przemian strukturalnych w rolnictwie. Możliwości i sposoby ich łagodzenia. [W:] Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. PBZ 38-05 nr 11, IERiGŻ, Warszawa.
 • Woratal edukacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków. [2009]. [Tryb dostępu:] www.agroturystyka.edu.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 • Zgliński W. [2005]: Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego. [W:] Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej. A. Stasiak, R. Horodelski (red.). Studia, t. CXV, ss.111-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.