PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 288 Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi | 207--217
Tytuł artykułu

Potencjalne dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach hierarchicznych na przykładzie policji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Potential Dysfunctions and Pathologies of Human Resource Management in Hierarchical Structures for Example, the Police
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Policja to organizacja specyficzna, o ściśle określonych zasadach podległości służbowej, gdzie decyzje przekazywane są w formie rozkazów i poleceń. W tego typu strukturach autorytaryzm zarządzania i dowodzenia wydaje się oczywisty i konieczny, stąd w Policji nie zawsze możliwa będzie implementacja metod zarządzania z powodzeniem praktykowanych w innych organizacjach. Jaka jest zatem specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w Policji? Czy obszar ten jest wolny od dysfunkcji i patologii występujących w innych organizacjach? Czy w Policji istnieją inne problemy, właściwe tylko formacjom zmilitaryzowanym? (fragment tekstu)
EN
This paper will discuss the potential dysfunction and pathology of human resource management in hierarchical organizations for example the Police. First, a short description will be presented to the police as an institution of the conditioned by the specific nature of social importance assigned to it by the legislature tasks and hierarchical structure based on the military. The next step will be to present the most important findings of this article definitional and regulations. Will also be presented to the most common categories of personnel management irregularities. The next section will discuss the issue of people management dysfunction in the Police including the specific nature of this formation. The aim is to answer the question about the legitimacy and effectiveness of the current legal requirements and the forms and methods of human resource management in the field of prevention and combating dysfunction occurring in the structure of the Police. The whole was completed applications. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Katowice 2008
 • Kędziora K., Śmieszek K., Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, C. H. Beck, Warszawa 2008 r
 • Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2012 r.;
 • Letkiewicz A., Kształtowanie potencjału kadrowego Policji wobec wyzwań przyszłości, WSPol. Szczytno 2007
 • Konwencja Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywanie zawodu, Dz.U. z 1961, Nr 42, poz. 218
 • Rozporządzenie MSW i A z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz szczegółowego przebiegu służby policjantów, Dz.U. z 2002, Nr 151, poz. 126
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm., art. 24 i art. 448
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 94
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., tekst jednolity z późn. zm., Dz.U. z 2011, Nr 287, poz. 1687
 • Wiązowaty E., Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Oficyn Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
 • Zarządzenie Nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta § 14-21 oraz 23, z dnia 31 grudnia 2003 r., http://www.policja.pl/ ftp/dzienniki_urzedowe/2004/dziennik_01_2004.pdf
 • Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 stycznia 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia, Dz. Urz. GP 2013.16, http://edziennik.policja.gov.pl/actdetails.html?year = 2013&act = 16
 • Zarządzenie Nr 805 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta" Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej policjanta, http://www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2004/dziennik_01_2004.pdf
 • Decyzja Nr 328 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji, Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 56 http://edziennik.policja.gov.pl/actdetails.html?year = 2012&act = 56
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2007 r., sygn. akt I PZP 2/07.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.