PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 595 Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego | 143--164
Tytuł artykułu

Sposoby utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Analiza przypadku branży transportowej lat 90 oraz 2010-2013

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Firmy transportowe mają w obecnych realiach szeroki dostęp do instrumentów poprawy płynności finansowej. Zagrożenie jej utratą jest jednak nadal duże, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego. W dużej mierze wynikają one z przesłanek nazwanych powyżej systemowymi, tj. z faktu, iż dominującą część przedsiębiorstw transportowych stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP. Z natury rzeczy mają one bardzo ograniczony dostęp do środków pieniężnych. W przedsiębiorstwach tego sektora, zwłaszcza małych (do 50 zatrudnionych), do rzadkości należy-jak wykazują badania - przemyślane zarządzanie finansami. Nie prowadzi się systematycznie analiz kondycji finansowej dostarczających wyprzedzającej informacji o zagrożeniach dla płynności finansowej. W związku z tym nawet epizodyczne zdarzenie niekorzystne z punktu widzenia płynności finansowej może przedsiębiorstwo narazić na utratę płynności, ze wszystkimi tego następstwami dla jego rynkowego bytu. Ponadto, jak również pokazują wyniki badań, firmy transportowe, także w sferze finansów, zarządzane są "na wyczucie szefa", a więc bez sięgania do naukowej podbudowy tego rodzaju działań. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • 7 powodów, dla których mali i średni przedsiębiorcy stają na co dzień oko w oko z zatorami płatniczymi, https://www.egb.p1/files//place_na_czas/7_powodow_zatorow_platniczych.pdf. Aktualne problemy branży transportowej, http://www.kuriero.pl/artykuly-z-rynku-uslug- kurierskich/-aktualne-problemy-polskiej-branzy-transportowej.html.
 • Bagieńska A., Faktoringjako niezbędny instrument finansowy współczesnej gospodarki, w: Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. Kunasz M., Szczecin 2006.
 • Barometr płatności na świecie 2013, cz. I - Europa. Raport Bisnode D&B Polska, http://www.bisnode.pl/wp-content/uploads/2013/08/Raport-Barometr-P%C5%82 atno%C5%9Bci-Europa.pdf.
 • Bieniasz A., Golas Z., Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce, "Journal of Agrobusiness and Rural Development" 2008, nr 2.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2005.
 • Biernat T., Faktoring międzynarodowy, w: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, red. Biernat T., Warszawa 2011.
 • Borucka A., Analiza polskiego transportu samochodowego, "Systemy Logistyczne Wojsk" 2013, nr 39.
 • Carroll T., Zarządzanie finansami XXI wieku, w: Biznes, t. 4 - Finanse, Warszawa 2007.
 • Dankiewicz R., Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
 • Gola M., Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 1 cz. I1.
 • Gołaś Z., Witczyk A., Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Journal of Agrobusiness and Rural Development" 2010, nr 11.
 • Górka K., Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie", z. 20, red. Woźniak G., Rzeszów 20111.
 • Jak sfinansować działalność, w: Wielka encyklopedia małego przedsiębiorcy, dodatek do Gazety Prawnej w roku 2008, z. 11.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 20061.
 • Kiwała A., Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach, w: Konferencja KZZ Zakopane 2011, Opole 20111.
 • Masiukiewicz P., Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie naprawczym, konferencja Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw -polska praktyka względem międzynarodowych standardów, Warszawa 26-27 listopada 2009, http://konferencja.szablon.pl/web_documents/ masiukiewicz_zarz_dzanie_w_procesie_naprawczym_tezy_i_abstrakt.pdf1.
 • Milewska A., Wolff A., Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, "Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 641.
 • Mindur M., Procesy transformacji systemowej w polskim transporcie, "LogoForum" 2007, nr 5; http://www.logforum.net/vol3/issue3/no5/3_3_5_07.html1.
 • Nehrebecka N., Dzik A.M., Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy, "Materiały i Studia", nr 280, Warszawa 20121.
 • Norek E., Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 19971.
 • Nowak D., Gołembski M., Stan i kierunki rozwoju faktoringu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62(766), Szczecin 20131.
 • Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Warszawa 2004. Okręglicka M., Nowe zasady finansowania inwestycji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 61.
 • Parvi R., Wpływ kredytowania na płynność finansową funkcjonującej jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2011, nr 271.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2007. Raport BIG, ed. 22, czerwiec 20131.
 • Starczewska-Krzysztofek M., Mocne i słabe strony MSP. Ujęcie według sekcji gospodarki. Raport, grudzień 20111.
 • Urbaniak P.,Już po terminie, "Logistyka a Jakość" 2013, nr 41.
 • Urbańska E., Rodzaje factoringu, w: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, red. Biernat T., Warszawa 20111.
 • W branży transportowej faktoring jest niezbędny, rozmowa Jakuba Czermińskiego z Sylwestrem Kozłowskim, właścicielem firmy Sedim, "Wprost" 21.09.2010, http://www.wprost.pl/ ar/210247/W-branzy-transportowej-faktoring-jest-niezbedny/1.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Kraków 20021.
 • Wiater M., Upadłośćprzedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 31, Rzeszów 20131.
 • Wietrzyński R., Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, "Profiokno" 2011, nr 11.
 • Wojsznis B., Wybrane aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. Kowalczewski W., Nazarka J., Warszawa 2006. Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka, t. 2, red. Pluta W, Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.