PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 595 Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego | 167--180
Tytuł artykułu

Ekonomia społeczna i wykluczenie społeczne w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem, któremu należy przeciwdziałać wszelkimi możliwymi sposobami. Stąd też istotne jest poszukiwanie i wypracowywanie nowych metod pracy socjalnej, które pozwolą skutecznie wspierać osoby zagrożone marginalizacją. Dotychczasowe próby przeciwdziałania wykluczeniu, zwłaszcza te oparte na publicznych podmiotach pomocy społecznej, nie zawsze przynosiły wymierne korzyści. Nadal sporą liczbę beneficjentów sektora pomocy społecznej stanowią osoby zmagające się z bezrobociem, a wśród nich osoby długotrwale pozostające poza rynkiem pracy. Znalezienie pracy umożliwiłoby im na nowo uczestnictwo w głównym nurcie życia społecznego, stanowiąc sposobność do rozwoju in budowania poczucia własnej wartości. W tej sytuacji warto wykorzystać potencjał tkwiący w gospodarce społecznej. Podmioty ekonomii społecznej umożliwiają bowiem aktywizację zawodową i integrację społeczną swoich członków. Odnajdują się tu zwłaszcza takie jednostki, które nie są w stanie współzawodniczyć z innymi na otwartym rynku pracy. Inicjatywy podejmowane w ramach przedsiębiorczości społecznej ułatwiają nabywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie już istniejących. W ten sposób uzyskana praca oraz nowe doświadczenia zawodowe i społeczne prowadzą do poprawy samooceny, jakości życia, zapewniają stabilność finansową i mają duże znaczenie socjoterapeutyczne dla osób wykluczonych.(fragment tekstu)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Głąbicka K., Ekonomia społeczna - wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, red. Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska I., IPiSS, Warszawa 2005.
 • Góźdź D., Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w: Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: syłabusy do szkoleń, red. Kwiecińska D., Pacut A., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 • Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., Przyszłość państwa opiekuńczego, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 • http://atlas.ekonomiaspoleczna.p1/x/671713, dostęp 22.05.2014.
 • http://atlas.ekonomiaspoleczna.p1/x/6717l6, dostęp 22.05.2014.
 • http://ekonomiaspoleczna.info/media/biblioteka/ps/marginalizacja-i-wykluczenie-spolecz- ne.pdf, dostęp 15.05.2014.
 • http://emaus.lublin.pl/wspolnota, dostęp 22.05.2014.
 • http://emaus.lublin.pl/zbiorka-rzeczy-uzywanych, dostęp 22.05.2014.
 • http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/miws03.pdf, dostęp 15.05.2014.
 • Kaszyński H., Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?, "Ekonomia Społeczna Teksty" 2007, nr 3, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2007_3_es_teksty.pdf dostęp: 20.05.2014.
 • Kowalczyk B., Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym, w: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, red. Wódz K., Pawlas-Czyż S., Akapit, Toruń 2008.
 • Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Kwaśniewski J., Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa 1997.
 • Leś E., Nowa ekonomia społeczna, wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Lubelski przewodnik po ekonomii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.
 • Narski Z., Ekonomia społeczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002.
 • Rosiński P., Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w: Z teorii praktyki gospodarki społecznej, red. Leś E., Ołdak M., Wyd. Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
 • Słownik terminologiczny dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa 2008.
 • Sobocka-Szczapa H., Ekonomia społeczna w Polsce, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010.
 • Szarfenberg R., Pojęcie wykluczenia społecznego, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu, red. Duda M., Gulla B., Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008. www.ekonomiaspoleczna.pl/x/4l0380, dostęp 20.05.2014.
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty strategiczne/Narodowa Strategia Integracji Spolecznej.pdf, dostęp 14.05.2014.
 • www.ieries.com.pl/archiwum/artykuly/RIES_20100625948_wykluczenie_społeczne.pdf, dostęp 14.05.2014.
 • Zadroga A., Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne, "Roczniki Teologiczne" 2009, nr 56, z. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.