PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 2 (154) | 35--43
Tytuł artykułu

Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia Solani Kühn

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ promieniowania UV-C na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia Solani Kühn
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W latach 2012-2014 przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia przechowalnicze mające na celu określenie wpływu promieniowania UV-C na stopień zainfekowania bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Bulwy ziemniaka naświetlano w komorze wyposażonej w promiennik UV-C 15 W usytuowany nad dnem komory na wysokości od 0,4 do 1,0 m stosując czas ekspozycji w zakresie od 1 do 60 min. Jako materiału do badań użyto czterech jadalnych odmian ziemniaka o różnym stopniu wczesności oraz różnej przydatności użytkowej i kulinarnej bulw: Lord, Owacja, Vineta i Jelly. Stwierdzono, iż naświetlanie przed przechowywaniem bulw odmiany Owacja przyczyniło się do zmniejszenia porażenia rizoktoniozą w porównaniu z próbą kontrolną.(abstrakt oryginalny)
EN
Within 2012-2014 two independent storage experiments aiming at determination of the UV-C radiation impact on the infestation degree of potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn were carried out. Potato tubers were radiated in the chamber equipped with a UV-V 15 radiator located over the bottom of a chamber from 0.4 to 1.0 m over the ground using the exposition time within 1 to 60 minutes. Four edible potato varieties with a varied degree of earliness and varied fitness for use and culinary utility of the following tubers: Lord, Owacja, Vineta and Jelly, were used in tests. It was determined that radiation of Owacja tubers before storing caused reduction of Rhizoctonia canker in comparison to the control sample.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Kraków
 • University of Agriculture in Kraków
Bibliografia
 • Aiking, A.; Verheijen, F. (2009). Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with UV-C light. Clean Light Wageningen, US 2009/0272029 A1, 5 November 2009, Numer zgłoszenia: 12/083,994.
 • Błażejak, S.; Stasiak-Różańska, L.; Markowski, K.; Lipińska, E. (2011). Zwiększenie zdolności biosyntezy dihydroksyacetonu przez bakterie Gluconacetobacter Xylinus za pomocą mutagenizacji promieniowaniem UV. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 10(2), 17-24.
 • Castro, A.; Barbosa-Canovas, G.; Swanson, B. (1993). Microbial inactivation of food by pulsed electric fields. Journal Food Preservation, 17, 47-56.
 • Cockeel, C.; Churio, M.; Previtali, C. (1999). Ultraviotet radiation screening compounds. Biological Reviews 74, 311-345.
 • Corrales, M.; Souza, P.; Stahl, M.; Fernández, A. (2012). Effects of the decontamination of a fresh tiger nuts' milk beverage (horchata) with short wave ultraviolet treatments (UV-C) on quality attributes. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 13, 163-168.
 • Jakubowski, T. (2010). Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Acta Agrophysica, 16(1), 49-58.
 • Jakubowski, T.; Pytlowski, T. (2013). Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badania wstępne). Inżynieria Rolnicza, 3(145), 99-107.
 • Keutgen, A.; Pobereżny, J.; Wszelaczyńska, E.; Murawska, B.; Spychaj-Fabisiak, E. (2014). Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 53(2), 86-88.
 • Korobczak, A.; Aksamit, A.; Łukaszewicz, M.; Lorenc, K.; Rorat, T.; Szopa, J. (2005). The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated. Plant Science, 168(2), 339-348.
 • Kowalski, W. (2009). Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook. Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-01998-2.
 • Lechowski, Z., Białczyk, J. (2003). Barwniki ekranujące słoneczne promieniowanie ultrafioletowe u roślin i grzybów. Wiadomości Botaniczne 47, 41-54.
 • Lehtonen, M.; Ahvenniemi, P.; Wilson, P.; German-Kinari, M.; Valkonen, J. (2008a). Biological diversity of Rhizoctonia solani (AG-3) in a northern potato-cultivation environment in Finland. Plant Pathology, 57, 141-151.
 • Lehtonen, M.; Somervuo, P.; Valkonen, J. (2008b). Infection with Rhizoctonia solani induces defence genes and systemic resistance in potato sprouts grown without light: implications of dynamic plant-pathogen interplay underground. Phytopathology, 98, 1190-1198.
 • Lenc, L. (2006). Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies on sprouts and tubers of potato grown in organic and integrated systems, and fungal communities in the soil habitat. Phytopatholgy, 42, 13-28.
 • Lucas, R.; McMichael, T.; Smith, W.; Armstrong, B. (2006). Solar Ultraviolet Radiation - global burden of disease from solar ultraviolet radiation. Environmental Burden of Disease Series, 13, 3-4.
 • Marks, N. (2005a). Wpływ impulsowego pola elektrycznego na straty przechowalnicze bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 303-309.
 • Marks, N. (2005b). Wpływ zmiennego pola magnetycznego na straty przechowalnicze bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 295-302.
 • Marks, N.; Lipiec, J.; Jakubowski, T. (2005c). Ocena przydatności metod fizycznych do zwalczania przechowalniczych chorób bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 169-175.
 • Marks, N.; Jakubowski, T. (2006). Wpływ promieniowania mikrofalowego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 6(81), 57-64.
 • Martens, B.; Knorr, D. (1992). Development of nontemperatural processes for food preservation. Food Technology, 46(5), 124.
 • Negash, L.; Björn, L. (1986). Stomatal closure by ultraviolet radiation. Physiologia Plantarum, 66, 360-364.
 • Páez; C.; Reyes; M.; Aguilar; C.; Pacheco; F.; Martínez; E.; Orea; A.; Bonilla; J. (2011). Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation. Acta Agrophysica, 18(2), 375-388.
 • Pilarski; J.; Tokarz; K.; Kocurek; M. (2012). Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania. Prace Instytutu Elektrotechniki, 256, 223-236.
 • Poon, T.; Barnetson, R.; Halliday, G. (2005). Sunlight-induced immunosuppression in humans is initially because of UV-B, then UV-A, followed by interactive effects. Journal of Investigative Dermatology, 125(4), 840-846.
 • Reddivari, L.; Hale, A.; Miller, J. (2007). Genotype, location, and year influence antioxidant activity, carotenoid content, phenolic content, and composition in specialty potatoes. Journal of Agricultural Food Chemistry, 55, 8073-8079.
 • Robin, C.; Hay M.; Newton, P.; Greer, D. (1994). Effects of light quality (red: far-red ratio) at the apical bud of the main stolon on morphogenesis of Trifolium repens L. Annals of Botany, 74, 119-123.
 • Roztropowicz, S. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie, 5-50.
 • Szwarc, W.; Skórska, E. (2007). Wpływ promieniowania UV-B na wybrane cechy fizjologiczne roślin soi odmiany Augusta. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 245, 215-221.
 • Tevini, M. (1993). UV-B radiation and ozone depletion. Effects on humans, animals, plant, microorganisms and materials. Lewis Publishhers, 95-123.
 • Van Emden, J. (1965). Rhizoctonia solani; results of experiments. Europe Potato Journal, 8, 188-189.
 • Wojdyła T.; Pińska M.; Rolbiecki S.; Rolbiecki R. (2009). Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,6, 293-302.
 • Worrest, R.; Häder, P. (1997). Overview on the effects of increased solar UV on aquatic microorganisms. Photochemistry and Photobiology, 65(2), 257-259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.