PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 365 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 234--244
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania innowacji realizowanych w systemie zamówień publicznych

Warianty tytułu
Public-Private Partnership as a Source of Financing Innovation Realized in the System of Public Procurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamówienia publiczne są jednym z kluczowych instrumentów pobudzania innowacyjności gospodarki. Innowacje mogą być wdrażane za pomocą systemu zamówień publicznych poprzez odpowiednie przygotowanie procedury przetargowej o zamówienie publiczne, zamówienia przedkomercyjne oraz partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje. Celem pracy jest zaprezentowanie roli partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu innowacji. W pierwszej kolejności zostaną omówione doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych w stosowaniu PPP, następnie wyjaśnione będzie znaczenie modelu finansowego dla realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatnia część dotyczyć będzie przykładu finansowania innowacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie źródeł wtórnych, aktów prawnych oraz opracowań tematycznych obejmujących swym zakresem rozwiązania europejskie, amerykańskie i krajowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The public procurement is a key instrument for stimulating innovation economy. Innovations can be implemented by using the public procurement system through appropriate tendering procedure of public procurement, pre-commercial procurement and public-private partnerships and concessions. The purpose of the publication is to present the role of public- private partnerships in the financing of innovation by public procurement system. The experience of Great Britain and the use of PPPs in the United States, and the importance of the financial model for the public-private partnership project are discussed. In the last part the financing example of innovation in the context of public-private partnership in Poland is presented. The analysis is based on secondary data, legislation and thematic studies connecting European, American, and Polish solutions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 2013, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Warszawa.
 • European PPP Expertise Centre, 2013, Market Update Review of the European PPP Market in 2013.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012, Raport ze studiów przypadku PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • INSEAD WIPO, 2012, The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth.
 • Janasz K., 2010, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa.
 • Kania M., Marquardt P., Partnerstwo publiczno- prywatne. Komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, SEC (2010) 1161.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013, Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013, Raport - porównanie systemów wspierania PPP w wybranych krajach, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2013, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, www.nik.gov.pl (2.04.2014).
 • Starzyńska W., Wiktorowicz J. (red.), 2012, Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • U.S. Department of Homeland Security, Science and Technology Directorate, 2010, Innovative Public Private Partnerships: A Pathway to Effectively Solving Problems.
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa.
 • Yescombe E., 2008, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • www.bazappp.gov.pl
 • www.energiaisrodowisko.pl
 • www.inwestycje.radzionkow.pl
 • www.ppp.gov.pl
 • www.siemens.pl
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.