PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | nr 149 Problemy globalizacji | 152--163
Tytuł artykułu

Globalne uwarunkowania gospodarczej i społecznej polityki państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Global Conditioning of Economic and Social Policy of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odpowiedzi na wyzwania współczesnej gospodarki pojawiła się potrzeba nowego zdefiniowania polityki państwa. Kierunek zmian i poszukiwań najlepszych rozwiązań, zarówno w polityce gospodarczej jak i społecznej, jest rezultatem przede wszystkim presji otoczenia międzynarodowego na systemy ekonomiczne. Wprawdzie sprostanie wyzwaniom współczesnego, globalizującego się świata wymaga większej liberalizacji gospodarki, ale istnieją także przesłanki przemawiające za wzmocnieniem funkcji państwa w zażegnywaniu problemów generowanych przez przemiany współczesnej gospodarki oraz tworzenia warunków rozwoju i większej konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
In response to the contemporary economy challenges, the need for a definition of a new state policy occurred. The direction of changes and searches to find the best solutions, both in economic and social policy, results first of all from the international pressure. Although, meeting challenges of the contemporary, globalizing world requires more liberalization of the economy, there are some rationales which suggest strengthening of the state functions, particularly, in the process of solving problems which come out of the transformations in the contemporary economy and as well as creating circumstances of growth, development and competitiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Bibliografia
 • Borkowska S., Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza, [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Czapka M., Zjawisko bezrobocia a rynek edukacyjny, "Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 1, Bytom 2001.
 • Czepulis-Rutkowska Z., Nietypowe formy zatrudnienia i system emerytalny - wzajemne relacje, [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Dahrendorf R., Perspektywa rozwoju gospodarczego, społeczeństwo obywatelskie i wolność polityczna, [w:] J. Danecki, U. Danecka, U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju, IPS UW, Warszawa 2003.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Esping-Andersen G., Positive Sum Solution, [w:] G. Esping-Andersen (red.), Welfare States in Transition, London 1966.
 • Golinowska S., Kapitał ludzki, kapitał społeczny i reformy w sferze polityki społecznej a rynki pracy, [w:] S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, CASE, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, "Polityka Społeczna" 2005, nr 11-12.
 • Golinowska S., Boni M., Nowe dylematy polityki społecznej, CASE, Warszawa 2006.
 • Grewiński M., Mobilizacja zasobów ludzkich - w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix, [w:] K. Piątek, A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2007.
 • Grzywacz W., Współczesne funkcje społeczno-gospodarcze państwa, [w:] J. Małkowski (red.), Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej PTE, Warszawa 2005.
 • Kleer J., Między upadkiem a odrodzeniem państwa opiekuńczego, [w:] Przyszłość państwa opiekuńczego. Świat - Europa - Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus, Prezydium PAN, Warszawa 2008.
 • Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Marchlewska K., W stronę flexicurity, czyli duński model elastycznego bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2007, nr 7.
 • Pietrzyk J., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, [w:] M. Klamut (red.), Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Rutkowski W., Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza, "Ekonomista" 2006, nr 3.
 • Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity, [w:] M. Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005.
 • Sadowski Z., Akcesja do Unii Europejskiej a kierunki rozwoju Polski, [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 • Sadowski Z., Refleksje o roli państwa w gospodarce, [w:] J. Małkowski (red.), Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
 • Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Wyd. ASPRA - JR, Warszawa 2005.
 • Wiśniewski Z., Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, [w:] K. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Zienkowski L., Alternatywne scenariusze rozwoju gospodarki w nadchodzącym ćwierćwieczu, [w:] J. Tarajkowski (red.), Wyzwania wobec polityki gospodarczej, PTPN, Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.