PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 25 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze | 417--440
Tytuł artykułu

Wybrane instrumenty promocji jako narzędzie wspierania sprzedaży usług uzdrowiskowych (na przykładzie polskich i czeskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych)

Warianty tytułu
Selected Instruments of Promotion as a Tool Supporting Sales of Spa Services (Based on Polish and Czech Health Resort Companies)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie roli komunikacji marketingowej w działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Analiza instrumentów promocji przeprowadzona została na przykładzie firm uzdrowiskowych funkcjonujących w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej, takich jak Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój, oraz w wybranych uzdrowiskach czeskich położonych wokół Ziemi Kłodzkiej, takich jak: Lipova Lazne, Karlova Studanka, Bludov, Jesenik, Volke Losiny, Velichovky, Janskć Lazne, Lazne Bohdanec, Lazne Belohrad. Zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego człowieka są impulsem do wprowadzania innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. Jednakże bez jednoczesnego podejmowania odpowiednich działań promocyjnych podmiotom tym trudno by było utrzymać się na konkurencyjnym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to show the role of marketing communications in the activities of spa enterprises. The analysis of promotion instruments was carried out among spa companies which operate in health resorts of Kłodzko District like Ladek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kudowa Zdroj, Duszniki-Zdrój, Polanica Zdroj, and selected Czech spas located around the Kłodzko District, such as: Lipova-Lazne, Karlova Studanka Bludov, Jesemk, Velke Losiny Velichovky, Janske Lazne, Bohdanec, Lazne Belohrad. The changing health needs of contemporary human being are an incentive for implementation of product innovation by health resort firms. However these entities would find it difficult to survive in a competitive market without initiating appropriate promotion activities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2009.
 • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997.
 • Budzyński W., Public relations zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1997.
 • Burzyński Т., Golba J., Pyka J., Szymańczyk J., Instytut Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Badanie profilu turysty i kuracjusza w uzdrowiskach polskich, w: Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową - 2004, Badanie sfinansowane ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Krynica Kraków 2004, http://www.itk.krakow.pl/badanianaukowe/u2004/Uzdrowiska20042.pdf [7.05.2011].
 • Gryszel P., Elektroniczne i multimedialne narzędzia przekazu informacji i dystrybucji wykorzystywane w turystyce, w: Gospodarka turystyczna. Problemy współpracy transgranicznej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r. i 2010 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2008 i 2009, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/20/Kierunki_prywatyzacji.html [7.05.2011].
 • Jaremen D, Promocja usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Malewicz-Pełczyńska A., Komunikacja marketingowa, w: Podstawy marketingu. Kompendium, testy, zadania, analiza przypadków, red. E. Skawińska, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 • Obszary uznane za uzdrowiska, Ministerstwo Zdrowia, http://www.rnz.gov.pl/wwwmz/index7m- r=m8&ms=625&ml=pl&mi=625&mx=0&ma= 10282 [7.05.2011].
 • Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, kwiecień 2010, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/21/Ocena_przebiegu prywatyzacji.html [7.05.2011].
 • Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 i 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006 i 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia 2005.pdf. i http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf [17.05.2008].
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, Dz.U. nr 192, poz. 1186.
 • Strony internetowe polskich i czeskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych, http://www.uzdrowisko-ladek.pl, http://zuk-sa.pl, http://www.wielka.pieniawa.pl, http://www.lazne-losiny.cz, http: //www.treeoflife.cz, http://www.belohrad.cz, http://www.priessnitz.cz, http://www.llb.cz, http://www.velichovky.cz, http://www.k.studanka.cz, http://www.lazne.cz/, http://www.janskelazne.com/
 • Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 31, art. 17.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 • Uzdrowiskowy Dolny Śląsk, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/757/lang,polish/ oraz http://uzdrowiskowydolnyslask.pl/about [7.05.2011].
 • Vykaz o plneni rozpoćtii obci. I. Rozpoctove prijmy, Ministerstvo inance Ćeske republiky, http://wwwinfo.mfcr.cz/ [7.05.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.