PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 27 | nr 84 Zastosowania metod ilościowych | 49--56
Tytuł artykułu

Application of Multidimensional Correspondence Analysis in the Research on the Quality of Natural Environment in Poland in 2007

Autorzy
Warianty tytułu
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji do badania jakości środowiska naturalnego w Polsce w roku 2007
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki był stan jakości środowiska naturalnego w województwach Polski w odniesieniu do przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących to środowisko w roku 2007. Do analizy wybrano zmienne, które opisują stopień zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, oraz zmienne informujące o nakładach poniesionych przez województwa na ochronę środowiska i o szczególnych walorach przyrodniczych badanego obszaru. Celem badania było wykazanie, które województwa odbiegają in plus i in minus od przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących jakość środowiska naturalnego w Polsce oraz jakie są powiązania pomiędzy województwami z punktu widzenia badanych zmiennych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji na podstawie zbudowanej złożonej macierzy znaczników. Ze względu na dużą liczbę wariantów analizowanych zmiennych zastosowano metodę Warda, która umożliwiła wyznaczenie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to answer a question of what kind of quality the natural environment was in Polish provinces in 2007 with reference to an average level of chosen variables that characterize the environment. The chosen variables describe the degree of air, water and soil pollution and inform about the environment protection expenditure incurred in the provinces and about remarkable natural virtues of the analyzed area. The main aim of the study was to indicate which provinces diverge in plus or in minus from the average level of chosen variables that characterize the quality of natural environment in Poland. Also, what kind of connections there are between the provinces with reference to the variables analyzed. A multidimensional correspondence analysis was used as a research tool based on a built complex matrix of markers. With respect to a large number of versions of analyzed variables the Ward method was used, which allows for identifying connections between the variants of variables. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Bąk I., Sompolska-Rzechuła A., Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości środowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 9.
  • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław 2004.
  • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków 2004.
  • Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
  • Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław 2005.
  • Wawrzyniak K., Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako normy w procesie oceny działalności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.