PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 27 | nr 84 Zastosowania metod ilościowych | 68--76
Tytuł artykułu

Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej w świetle właściwości średniej arytmetycznej

Warianty tytułu
Evaluation of Real Estates Using a Method of Average Price Correction in the Light of Properties of Arithmetic Mean
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dość powszechne jest przekonanie, że wraz ze zmianą średniej ceny transakcyjnej nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jednokierunkowej zmianie ulega również wartość rynkowa nieruchomości wycenianej. W artykule uzasadnia się błędność tego poglądu poprzez odwołanie się do podstawowych właściwości, jakie charakteryzują średnią arytmetyczną będącą jednym z klasycznych parametrów statystycznych z grupy przeciętnych. Neguje się postulaty silnego wiązania metodyki korygowania ceny średniej w wycenie rynkowej nieruchomości z poziomem ceny średniej z cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Wskazuje się konieczne zasadnicze uwarunkowania dotyczące metodycznej poprawności metody korygowania ceny średniej. (abstrakt oryginalny)
EN
It is a fairly common assumption that together with the change in the transactional average price of real estates similar to an evaluated property the market value of the evaluated real estate will change as well. The article justifies incorrectness of this claim by referring to basic properties that are fundamental to arithmetic mean, which is one of the classical parameters in statistics belonging to the expected value group. The demands to correlate closely the methodology of average price correction in market evaluation of real estate with the level of average price in transactional prices of real estates similar to an evaluated property are rejected. The author shows necessary fundamental determinants for the methodical accuracy of the method of correcting the average price. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cellmer R., Metoda korygowania ceny średniej? (artykuł dyskusyjny), "Wycena" 2004, nr 1.
 • Chumek M., Propozycja określania wielkości współczynników korygujących wynikających z ocen wycenianej nieruchomości na tle przyjętego rynku nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" 2005, nr 3.
 • Pawlukowicz R., Badanie podobieństwa obiektów w rynkowej wycenie nieruchomości w warunkach słabo rozwiniętych rynków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice (w druku).
 • Pawlukowicz R., Klasyfikacja w wyborze nieruchomości podobnych dla potrzeb wyceny rynkowej nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, AE, Wrocław 2006.
 • Pawlukowicz R., Porównawcze metody wyceny nieruchomości a model ekonometryczny, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1189, AE, Wrocław 2007.
 • Pawlukowicz R., Średnia arytmetyczna cen transakcyjnych nieruchomości a wartość rynkowa nieruchomości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 51, UE, Wrocław 2009.
 • Pawlukowicz R., Szczególne przypadki wyceny przy zastosowaniu podejścia porównawczego, "Studia i Materiały" 2008, vol. 16, nr 3.
 • Pawlukowicz R., Bartłomowicz T., Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria 15, AE, Wrocław 2005.
 • Prystupa M., Brodaczewski Z., Szaraniec G., Określanie wartości w zależności od ceny średniej, "Rzeczoznawca Majątkowy" 2008, nr 2 (58).
 • Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego - omówienie standardu wraz z przykładami zadań, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 • Rozin B.B., Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, http://www.pfva.com.pl/?type=p_standardy.
 • Szczepańska A., Metoda korygowania ceny średniej - co w przypadku niekorzystnego układu cech nieruchomości o cenie maksymalnej i minimalnej, "Wycena" 2009, nr 1 (86).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity DzU 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 • Źróbek S. (red.), Wycena wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.