PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 15--27
Tytuł artykułu

Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii

Autorzy
Warianty tytułu
Problems of Organizations Development and their Resource Potential in Practice of R&D Services Industries of High Technology Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zasygnalizowano istotę rozwoju i strategii rozwoju współczesnych organizacji. Wskazano przy tym na wyjątkową rolę struktury potencjału zasobowego w tych procesach. Jego celem było wykazanie wyższej przydatności we współczesnych warunkach rynkowych strategii rozwoju zewnętrznego i zasobów relacyjnych niż bardziej klasycznego podejścia opartego na strategii rozwoju wewnętrznego. Analizy z zakresu teorii rozwoju organizacji oraz teorii potencjału konkurencyjnego wsparto wynikami badań osiemnastu organizacji branży usług B+R sektora HT. Na ich przykładzie wykazano, że struktura zasobowa nieuwzględniająca rozwoju zasobów relacyjnych oraz bazowanie jedynie na strategii rozwoju wewnętrznego nie jest dziś podejściem gwarantującym sukces rynkowy w sektorze HT. Takie podejście prowadzi do przeciętnej bądź słabej sytuacji finansowej, stąd należy dążyć do jak najszybszej jego zmiany.(abstrakt oryginalny)
EN
The study signaled the essence of growth and development strategies of modern organizations. The structure of the unique role of the resource potential in these processes was pointed. The goal of this study was to demonstrate higher importance in today's market conditions, external development and relational resources than more traditional approach based on the internal growth strategy. The analysis of organization development theory and the competitive potential theory were supported by the analysis of eighteen organizations from R&D services sector of HT. It is visible for them that the structure of resources is not taking into account the relational resource development and basing only on the internal development strategy today is not the approach that guarantees market success in HT sector. Such an approach leads to an average or poor financial situation, so it should be changed as soon as possible.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Matejun M. (2012), Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] A. Zakrzewska- Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Rozwój przedsiębiorstw high-tech, [w:] A. Zakrzewska- -Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Wyd. Placet.
 • Białek J., Depta A. (2010), Statystyka dla studentów z programem STAT-STUD1.0, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bradford D.L., Burke W.W. (eds.) (2000), Reinventing OD, Jossey-Bass, San Francisco 2005.
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Budzisz B., Urban W., Wasiluk A. (red.) (2008), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Bushe G.R., Marshak R.J. (2009), Revisioning organization development. Diagnostic and dialogic premises and patterns of practice, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 45, No. 3, s. 348-368.
 • Cummings T.G., Worley Ch.G. (2009), Organization Development and Change, Cengage Learning.
 • Egan G. (2002), The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping, 7th Edition. Pacific Grove, California.
 • Eurostat (2008), Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Luxembourg 27-28 November 2008. doc. Eurostat/F4/STI/2008/12.
 • Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gallos J.V. (ed.) (2006), Organization Development, Jossey-Bass Reader, San Francisco.
 • Gergen K. (1978), Toward generative theory, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 36, s. 1344-1360.
 • Innovation Management and the Konowledge-Driven Economy, European Commission Directorate - General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels- Luxembourg (2004).
 • Jackson J.C. (2006), Organization Development, University Press of America, Lanham, MD.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D.N. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Profesjonalne, PWN, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Mc Lean G.N. (2005), Organization Development, Principles, Processes, Performance, Published by Berrett-Koehler Publishers.
 • McKelvie A., Wiklund J. (2010), Advancing Firm Growth Research: a Focus on Growth Mode Instead of Growth Rate, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Stabryła (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2011), Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 219, J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.
 • Sullivan R. (2010), Practicing Organization Development: A Guide for Leading Change, Jossey Bass.
 • Suszyński C. (2007), Restrukturyzacja a wzrost i rozwój przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, t. I, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 3.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach wysokich technologii, Zeszyt Naukowy Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych, s. 159-175.
 • Zook Ch. (2010), Niepowstrzymany rozwój. Jak zmienić firmę, gdy zmienia się rynek, MT Biznes, Warszawa.
 • Żuber R. (2008), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.