PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 37--48
Tytuł artykułu

Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra

Warianty tytułu
Internationalization as a Way of Strengthening the Competitiveness of Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wskazuje na istotę, cele i współczesny wymiar internacjonalizacji klastra. Charakteryzuje rolę internacjonalizacji w procesie wzmacniania konkurencyjności klastra w warunkach turbulentnego otoczenia. Ujmując internacjonalizację klastra jako proces umiędzynarodowienia jego działalności, budowanie relacji z jego partnerami zagranicznymi, rozszerzenie zakresu działalności o rynki zagraniczne, autor podkreśla potrzebę opracowania adekwatnej do potrzeb klastra strategii internacjonalizacji, spójnej z jego strategią rozwoju. Bazując na wynikach badań źródeł wtórnych, jak również własnych doświadczeniach badawczych, w artykule przedstawiono wybrane dobre praktyki w zakresie internacjonalizacji działalności klastra.(abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates the nature, goals, and the contemporary dimension of cluster internationalization. The paper characterizes the role of internationalization in the process of strengthening the competitiveness of the cluster in a turbulent environment. Assuming that internationalization is a process of operating across national boundaries, building relationships with foreign partners and expanding the scope of activities to foreign markets, the author emphasizes the need to develop a strategy of cluster's internationalization which will be adequate for cluster's needs and consistent with its development strategy. Basing on the results of secondary research as well as the author's research experience, the article presents the selected best practices within the scope of cluster internationalization.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Adamik A. (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Bieliński J. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Deloitte, Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • Doeringer P., Terkla D., Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly" 1995, vol. 9.
 • Gancarczyk M., Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze - internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa, pod red. T. Sporka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badań, [w:] Organizacja i Zarządzanie, nr 32, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 • Greenhalgh B. (red.), Cluster Internationalization - handbook, Manchester Metropolitan University, Manchester 2012.
 • Hołub J. (red.), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, PARP, Warszawa 2012.
 • Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Koszarek M. (red.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 • Kowalski A.M., Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, "Studia Europejskie" 2011, nr 1.
 • Lämmer-Gamp T., Meier zu Köcker G., Christensen T.A., Klastry i ich indywidualizm. Wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami, PARP, Warszawa 2011.
 • Majchrzak M., Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Meier zu Köcker G., Müller L., Zombori Z., European clusters go international. networks and clusters as instruments for the initiation of international business cooperation, Institute for Innovation and Technology, Berlin 2011.
 • Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 • Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3, Bochnia 2005.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009, s. 176.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2005.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • Suszyński C., Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 • Ślepko M., Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 170, Poznań 2011.
 • Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • http://www.clustercollaboration.eu.
 • http://www.dolinalotnicza.pl.
 • http://www.innoviscop.com/en/definitions/competitiveness-cluster.
 • http://www.mg.gov.pl.
 • http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/TACTICS_Internationalisation_Handbook_POL.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.