PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 49--58
Tytuł artykułu

Strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie działalności podmiotów gospodarczych

Warianty tytułu
Strategy of Health and Safety at Work - Aspects of Business Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę tworzenia strategii w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie międzynarodowym i krajowym. Strategie Unii stanowią punkt wyjścia do opracowywania spójnych strategii i programów w obrębie państwach członkowskich, w tym Polski. Działania podejmowane przez Polskę zgodnie z ramami strategicznymi UE można uznać za zadowalające na poziomie tworzenia odpowiednich instrumentów, ujednolicenia prawa, wzmocnienia roli instytucji nadzoru. Niestety, problemem pozostaje skuteczność wdrażania celów na poziomie przedsiębiorstw, wskaźniki wypadkowości od lat utrzymują się na wysokim poziomie. Celem niniejszego opracowania jest ocena realizacji celów strategicznych w zakresie bhp na poziomie mikro, tj. przedsiębiorstw, w oparciu o wybrane wyniki badań przeprowadzonych w województwie dolnośląskim i łódzkim. Z badań wynika niski poziom świadomości i realizacji podstawowych obowiązków prawnych polskich przedsiębiorców i pracowników służb bhp, co stanowi istotną barierę w pogoni za standardami europejskimi i osiąganiu wyznaczonych celów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issues of strategy development in the area of health and safety at international and national levels. The purpose of this study is to analyze selected results of research carried out in the Lower Silesian Voivodeship and Łódź Voivodeship, in the context of ongoing strategic objectives in terms of safety. The research shows a low level of awareness and the implementation of fundamental legal obligations by Polish entrepreneurs and staff. This is a significant barrier to the pursuit of European standards and objectives achievement.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Boczkowska K., Niziołek K., Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie wymagań prawnych, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 7, Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, Wydawnictwo Oddziału Łódzkiego PTE, Łódź 2012.
 • Communication from the Comission, Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at work 2002-2006, Bruksela 2002, http://osha.europa.eu.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, 2014, Bruksela.
 • Krajowa Strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2009-2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Nowa strategia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012) opracowanie na wniosek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, www.ciop.pl.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), przyjęta uchwałą 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, przyjęta uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., Warszawa, wrzesień 2012 r.
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap, okres realizacji: lata 2014-2016, Warszawa 2013.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Strategia przedsiębiorstwa, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku - Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2010.
 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku - Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.