PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 2 (154) | 99--107
Tytuł artykułu

Optimization of structural and technological parameters of a fermentor for feed heating

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Optymalizacja parametrów konstrukcyjno-technologicznych fermentora do nagrzewania pożywki
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Podstawą uzyskania wysokiej wydajności w chowie bydła jest prawidłowe żywienie. Wytworzenie racji pełnowartościowej jest pracochłonne i kosztowne, dlatego prowadzone są prace związane z poszukiwaniem alternatywnych sposobów produkcji wysokowartościowej paszy. Jednym ze sposobów jest synteza surowca małowartościowego, w wyniku której powstaje pasza o wysokiej zawartości białka. Proces fermentacji przebiega w warunkach, których uzyskanie nie są w stanie zapewnić obecnie stosowane maszyny i agregaty. Opracowano fermentator, który pozwala na uzyskanie z surowca małowartościowego paszę o wysokiej zawartości białka przy minimalnych nakładach. Jednym z warunków poprawnego przebiegu syntezy jest zapewnienie odpowiedniej temperatury pożywki, w której rozwijają się drobnoustroje. Celem pracy jest określenie optymalnych wartości czynników wpływających na zużycie energii podczas nagrzewania pożywki. Wynikiem było otrzymanie modelu regresji charakteryzującego zmiany jednostkowego zużycia energii w trakcie nagrzewania pożywki, za pomocą którego wyznaczone zostały optymalny kąt objęcia pojemnika pasem grzewczym (159°) i poziom wypełnienia pojemnika pożywką (100%). Minimalna wartość kryterium optymalizacji przy takich wartościach wskaźników wynosi 5.14 kJ·(kg·°C) -1.(abstrakt oryginalny)
EN
The basis for obtaining high performance in cattle breeding is correct feeding. Production of a wholesome ration is labour consuming and expensive. Thus, work related to searching for alternative methods of production of wholesome feed is carried out. Synthesis of low value raw material, as a result of which high protein content feed is produced, is one of the methods. A fermentation process takes place in conditions, which cannot be ensured by presently used machines and aggregates. A fermentor, which enables obtaining feed with high content of protein from low value raw material at minimum expenditures, was developed. One of the conditions of correct course of synthesis is ensuring appropriate temperature of feed, where micro-organism develop. The objective of the paper is to determine optimal values of factors which affect energy consumption during feed heating. The result was to obtain the regression model which is characteristic for unit changes of energy consumption during feed heating, with the use of which, an optimal angle of embracing the container with a heating belt (159°) and the level of filling the container with feed (100%) were determined. Minimal value of optimization criterion at such values of indexes is 5.14 kJ·(kg·°C) -1.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia
autor
 • Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia
 • Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia
 • Medical University of Lodz
autor
 • University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Баранов, Н.Ф., Булатов, С.Ю., Сергеев, А.Г. (2010). Пневмосепаратор фуражного зерна. Тракторы и сельхозмашины. № 1. 25-26.
 • Баранов, Н.Ф., Зыкин, А.А. (2011). Исследование и оптимизация рабочего процесса молотковой дробилки грубых кормов. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. № 3, 56-59.
 • Булатов, С. Ю. (2010). Совершенствование системы загрузки малогабаритных комбикормовых агрегатов серии «Доза». Вестник всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. Т. 21. № 3. 127-135.
 • Булатов, С.Ю., Свистунов, А.И. (2014). Тепловой баланс смесителя-ферментера кормов // Вестник НГИЭИ. Серия технические науки. Выпуск 10(41). Княгинино: НГИЭИ, 11-16.
 • Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н. (2012a). Результаты исследований рабочего процесса пневмосепаратора фуражного зерна. Система технологий и машин для животноводства на период до 2020 г. - технологические, организационно-экономические требования и методология разработки: Сборник трудов ГНУ ВНИИМЖ № 3. Подольск. 78-88.
 • Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н. (2012). Результаты исследований рабочего процесса системы загрузки и очистки фуражного зерна малогабаритного комбикормового агрегата. Княгинино: НГИЭИ, 140.
 • Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н., Савиных, П. А. (2014). Разработка дробилки зерна для крестьянских хозяйств и результаты исследований по оптимизации её конструктивно- технологических параметров. Теория, разработка, методика, эксперимент, анализ. Монография. Княгинино: НГИЭИ, 140.
 • Булатов, С. Ю., Свистунов, А. И. (2013). Анализ технологий получения кормов с высоким содержанием белков из малоценных сырьевых ресурсов и отходов производства. Вестник НГИЭИ. Серия технические науки. Выпуск 10(29). Княгинино: НГИЭИ, 3-14.
 • Мохнаткин, В.Г., Баранов, Н.Ф., Зыкин, А.А., Демин, А. А.. (2011). Исследование линии двухступенчатого измельчения грубых кормов в составе агрегата по приготовлению гранул из соломы. Научно-технический прогресс в животноводстве  инновационные технологии и модернизация в отрасли: сборник научных трудов. Т. 22, Ч. 2 Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства» (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии). Подольск. 148-153
 • Оболенский, Н.В., Булатов, С. Ю., Свистунов, А.И. (2014). Смеситель ферментер для кормов. Сельский механизатор. Вып. 4. Москва: ОАО «Кострома», 26-27.
 • Савиных, П. А., Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н. (2012). Зернодробилка с ротором-вентилятором. Сельский механизатор. Вып. 9. Москва: ОАО «Кострома», С. 9.
 • Савиных, П.А., Алешкин, А.В., Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н. (2013a). Напорные характеристики дробилок зерна. Тракторы и сельхозмашины № 5, 29-31.
 • Савиных, П. А., Булатов, С. Ю., Нечаев, В. Н. (2013 б). Исследование рабочего процесса молотковой дробилки зерна с ротором-вентилятором. Аграрная наука Евро-Северо- Востока. Вып. 1. Киров: Северо-Восточный научно-методический центр Россельхозака- демии, 54-59.
 • Савиных, П. А., Булатов, С. Ю., Миронов, К. Е. (2013в). Определение оптимального положения загрузочного окна дробилки зерна ударно-отражательного действия. Вестник Казанского ГАУ. Вып. № 4(30). Казань: Казанский ГАУ, 76-81.
 • Сысуев, В. А., Алешкин, А. В., Савиных, П. А. (2008). Кормоприготовительные машины. Теория, разработка, эксперимент. В 2-х томах. Киров: Зональный НИИСХ Северо- Востока. Т. 1. 640 с.
 • Marczuk, A., Sysuev, V.A., Aleškin, V.A., Savinyh, P.A., Misztal, W., Baran, S. (2013). Podejście systemowe w badaniach maszyn do przygotowania pasz. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • Sysuev, V.A., Aleškin, A.V., Savinyh, P.A., Marczuk, A., Wrotkowski, K., Kuboń, M. (2014a). Studium procesu działania rozdrabniaczy bijakowych do ziarna. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • Sysuev, V.A., Aleškin, A.V., Savinyh, P.A., Marczuk, A., Wrotkowski, K., Misztal, W. (2014b). Studium agregatόw mieszalniczych pasz z transportem pneumatycznym. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.