PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 74 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna | 51--61
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarne perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej

Warianty tytułu
Interdisciplinary Perspectives of New Institutional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaproponowano model związków nowej ekonomii instytucjonalnej z innymi naukami społecznymi, głównie psychologią i socjologią. Nauki te byłyby źródłami pojęć, wyników badań i teorii, NEI zaś oferowałaby efektywne narzędzie teoretyczne wyjaś-niania również pozagospodarczych zagadnień społecznych. Psychologia i socjologia dysponują bogatym dorobkiem empirycznym dotyczącym podejmowania decyzji i otoczenia instytucjonalnego - jego wykorzystanie przyczyniłoby się do postępu badań ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a proposition of a model of connections between New Institutional Economics and other social sciences, mainly psychology and sociology. These sciences could be sources of notions and research results, whereas the NIE would offer an effective tool of explaining also non-economic social phenomena. Psychology and sociology developed a rich body of empirical data concerning decisions and their institutional environment that could effectively contribute to progress in economic research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Becker G.S., Ekonomiczne podejście do zachowań ludzkich, [w:] G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Boland L.A., A critique of Friedman's critics, "Journal of Economic Literature" 1979, no. 17.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 • Buchanan J.M, Constitutional Economics, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), The New Palgrave. A Dictionary of Economics, t. 1, Macmillan, London 2008.
 • Chmielewski P., Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 3-4.
 • Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • De Alessi L., Development of the property rights approach, ,,Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1990, no. 146.
 • Dugger W.D., Methodological differences between institutional and neoclassical economics, ,,Journal of Economic Issues" 1979, no. 13.
 • Fiedor B., Problemy metodologiczne w rozwoju współczesnej ekonomii niemarksistowskiej, [w:] B. Fiedor (red.), Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, AE, Wrocław 1991.
 • Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2005.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 • Godłów-Legiędź J., Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 169, UŁ, Łódź 2003.
 • Granovetter M., Economic action and social structure: the problem of embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, no. 91.
 • Granovetter M., Economic institutions as social constructions: a framework for analysis, "Acta Sociologica" 1992, no. 35.
 • Hirshleifer J., The expanding domain of economics, ,,American Economic Review" 1985, no. 75.
 • Iannaccone L.R., Introduction to the economics of religion, ,,Journal of Economic Literature" 1998, no. 36
 • Kostro K., Nieformalne instytucje w życiu gospodarczym, "Studia Ekonomiczne" 2004, nr 1-2.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Nee V., Instytucje jako forma kapitału, [w:] A. Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Scholar, Warszawa 2006.
 • Nee V., Swedberg R., Economic sociology and New Institutional Economics, [w:] C. Menard, M.M. Shirley (red.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, Dordrecht 2005.
 • North D.C., Economics and Cognitive Science, Working Paper, Washington University at St. Louis, 1996.
 • North D.C., Efektywność gospodarcza w czasie, [w:] A. Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Scholar, Warszawa 2006.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press 1990.
 • North D.C., Institutions, "Journal of Economic Perspectives" 1991, no. 5.
 • North D.C., Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 • North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press 2005.
 • Stępień B., Szarzec K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Swedberg R., Principles of Economic Sociology, Princeton University Press 2003.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 2000.
 • Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 • Wärneryd K.E., Psychologia i ekonomia, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Williamson O.E., Opportunism and its critics, "Managerial and Decision Economics" 1993, no. 14.
 • Williamson O.E., The economics of governance: framework and implications, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1984, no. 140.
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead, ,,Journal of Economic Literature" 2000, no. 38.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.