PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 88--98
Tytuł artykułu

Luka w kompetencjach społecznych głównego zarządzającego jako bariera w przezwyciężeniu kryzysu kontroli - studium przypadku

Warianty tytułu
Gap in Social Competences of the Chairman as a Barrier in Overcoming the Control Crisis - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn trudności w pokonaniu organizacyjnego kryzysu wzrostu w firmie ABC Sp. z. o.o. Wyniki obserwacji poczynionych podczas badań podłużnych prowadzonych w organizacji wskazywały, iż głównymi czynnikami utrudniającymi pokonanie występującego w firmie kryzysu kontroli są cechy osobowości i kompetencje miękkie prezesa zarządu - paradoksalnie głównego inicjatora zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie i najbardziej zainteresowanego powodzeniem tych zmian. Wyniki wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w grudniu 2013 r. z prezesem zarządu i z zatrudnionymi w firmie menedżerami pozwalały przypuszczać, iż jedną z tych cech są tzw. kompetencje społeczne posiadane przez prezesa zarządu, stąd decyzja o użyciu testu psychologicznego "PROKOS". Uzyskane wyniki potwierdzają, iż kompetencje społeczne prezesa zarządu stanowią wyjaśnienie problemów związanych z przezwyciężeniem kryzysu kontroli w badanym przedsiębiorstwie. Autorzy opisują także występujące w badanym przedsiębiorstwie paradoksy zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to explain the reasons for the difficulties in overcoming the crisis of control in ABC Sp. z.o.o. company. The results of the observations made during longitudinal studies conducted in the organization indicated that - paradoxically - the main factors hampering the organization to overcome the crisis of control are: CEO's personality and soft skills - which is the main initiator of organizational changes. The results of interviews made with the CEO and with managers employed in the company in December 2013 allow to suppose that one of these features is called "locus of control" presented by the chairman. This is why researchers decided to use "Man at work" Questionnaire. The results seem to confirm the supposition that the locus of control and the consequent CEO characteristics constitute an explanation of the problems associated with overcoming the crisis of control in the company. Additionally, the author describes some management paradoxes, trying to explain them.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anderson C.R. et al., Locus of control, leader behavior and leader performance among management students, Academy of Management Journal. 1978, Vol. 21 Issue 4, s. 690-698.
 • Aplin J.C., Cosier R.A., Managing creative and maintenance organization, The Business Quarterly, Spring, 1980
 • Argyle M., Psychologia stosunków międzyludźkich, PWN, Warszawa 2002.
 • Boyatzis R.E., Competencies in the 21st century, Journal of Management Development, 2008, 27.1: 5-12.
 • Boyatzis R.E., Saatcioglu A., A 20-year view of trying to develop emotional, social and cognitive intelligence competencies in graduate management education, Journal of Management Development, 2008, 27.1: 92-108.
 • Cameron K.S., Whetten D., Models of the organizational life cycle: applications to higher education, "Review of Higher Education" 1983, 6.4: 269-299
 • Czarnecki M., Critique of Organizational Growth and Development Models Based on the Organizational Life Cycle (OLC) Construct - Throwing the Baby out with the Bathwater?, w druku.
 • Czarnecki M., Kryzys kontroli w przedsiębiorstwie: próba przezwyciężenia na przykładzie studium przypadku, [w:] Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, nr 4(13)/2012, red. A. Kaleta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Czarnecki M., Wzrost za wszelką cenę? Dylematy strategiczne na przykładzie studium przypadku, [w:] Nauki o Zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce, 7, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 164, red. B. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Czarnecki M., Rajchelt M., Kluczowe kompetencje zarządcze i pracownicze w kontekście faz rozwoju organizacji, w druku.
 • Davidsson P., Achtenhagen L., i Lucia N., Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business, 2005, s. 2, 4, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30456351/eisb_version_research_on_small_firm_growth.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWS M T N P E A & E x p i r e s = 1 3 9 0 1 4 1 9 8 1 & S i g n a t u r e = d 9 g h I P S 2 n 8 V D I o - 16AJV%2BPEYABYU%3D&response-content-disposition=inline (10.01.2014 - data dostępu).
 • de Wit B., Meyer B., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Drwal R.Ł., Adaptacja kwestionariusza osobowości, PWN, Warszawa 1995.
 • Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 76(3), 55, 1972.
 • Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 1998.
 • Endler N.S. et al., Controllability, coping, efficacy, and distress, European Journal of Personality, 2000, 14.
 • Lau C. et al., Understanding organizational change: A schematic perspective, Academy of Management Journal, 1995, 38, s. 537-554.
 • Lewis V.L., Churchill N.C., The five stages of small business growth, Harvard Business Review, 1983, 61(3), s. 30-50.
 • Matczak A., Martowska K., Profil kompetencji społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2013.
 • Mallinckrodt B., Attachment, social competencies, social support and interpersonal process in psychotherapy, PsychotherapyResearch 10(2000), s. 239 -266.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, International Journal of Management Reviews, 2007, Vol. 9, No. 1.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Steinmetz L., Critical stages of small business growth: when they occur and how to survive them, "Business Horizons", 1969, Vol. 12, No. 1.
 • http://www.practest.com.pl/search/evide_searcher/kompetencje%20spo%C5%82eczne (30.06.2014 - data dostępu).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.