PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 99--107
Tytuł artykułu

Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego

Warianty tytułu
Balanced Scorecard within the Tasks System's Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba umiejscowienia zrównoważonej karty wyników (ZKW) w strukturze systemu zadaniowego. Realizacja tego celu wymagała w pierwszej kolejności określenia elementów systemu zadaniowego jako obiektu badań. Każda część istotna z punktu widzenia funkcjonowania tego systemu została omówiona. Następnie dokonano ustalenia punktów stycznych ZKW z systemem zadaniowym. Uzupełniająco do przedstawionych wyników analizy sformułowano kierunki przyszłych badań w tym obszarze. Przedstawione wyniki studium porównawczego ukazały silne związki ZKW z klasycznym systemem zadaniowym. Możliwe powiązania wskazują na ciągłą konieczność kontroli, skłaniając do wniosku, iż bez względu na przyjęty w danej organizacji system zarządzania, zapotrzebowanie na informację zwrotną dotyczącą osiąganych rezultatów jest elementem sine qua non sprawnego działania.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the results of analysis concerning a place of Balanced Scorecard (BSC) in a management task system are presented. First the system of tasks management is discussed with a special attention given to its parts relevant to the research objective. Next the common points of BSC and tasks system is described. At the end of the paper the future research directions are proposed. The results of comparative analysis have shown the need of a continuous control. It indicates that the applied management system in an organization should provide constant feedback about performance management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beer M., Ruth R.A., 1976, Employee growth through performance management, "Harvard Business Review", July-August.
 • Brache A.P., Rummler G.A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa
 • Czapla T., Malarski M., 2009, Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych, [w:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ćwiklicki M., 2007, Mapa strategii - metoda pomocnicza w strategicznej karcie wyników, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 6-9.
 • Drucker P.F., 1994, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków.
 • Jabłoński M., 2009, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników. Praktyka, Wyd. CIM, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2002, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kodeks pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011.
 • Mohrman A.L., Mohrman S.A., 1995, Performance management is "running the business", "Compensation and Benefits Review", July-August.
 • Piekarz H., Stabryła A., 1991, Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków, nr 345.
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław- -Warszawa-Kraków- Gdańsk.
 • Stabryła A., 2006, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B., 2010, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania, [w:] "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 144, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zimniewicz K., 1984, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.