PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 74 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna | 182--193
Tytuł artykułu

Bezrobocie w ujęciu ekonomii instytucjonalnej

Warianty tytułu
Unemployment in Institutional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasługą ekonomii instytucjonalnej jest "ożywienie" myśli ekonomicznej dotyczącej roli gospodarki w społeczeństwie, a zwłaszcza pozycji i form instytucji (formalnych i nieformalnych) w społecznym procesie gospodarowania. Ważnym elementem analiz tego kierunku są problemy związane z funkcjonowaniem rynku pracy, w tym ze zjawiskiem bezrobocia. Stąd też głównym celem prezentowanego opracowania jest próba określenia istoty oraz przyczyn i skutków tzw. bezrobocia instytucjonalnego. Problem ten jest analizowany i oceniany właśnie przez pryzmat założeń i twierdzeń charakterystycznych dla ekonomii instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Institutional approach contributes significantly to the contemporary science of economy. It brings new ideas regarding fundamental aspects of the role of this science in society in general and its position in social process of taking economic decisions in particular. An important part of this field is everything that can be related to labour market and unemployment. The main target of this dissertation is therefore determining the nature as well as causes and effects of so-called institutional unemployment. This phenomenon will be analyzed based on the main thesis and assumptions of institutional theory in the science of economics. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Commons J.R., Institutional Economics. Its Place in Political Economy, t. 1, 1934.
 • Dopfer K., Wprowadzenie. Ku nowemu paradygmatowi, [w:] K. Dopfer (red.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982.
 • Gaweł T., Klimczak M., Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, Toruń 2005.
 • Haltiwanger J.C., The natural rate of unemployment, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), The New Palgrave a Dictionary of Economics, The Macmillan Press Ltd., Cambridge 1987.
 • Hodgson G.M., The approach of institutional economics, ,,Journal of Economic Literature\" 1998, vol. XXXVI.
 • Horodecka A., Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej, \"Polityka Gospodarcza\" 2001-2002, nr 5-6, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Jakubowski R.M., Efektywność gospodarcza w ujęciu ekonomicznej teorii praw własności - wybrane zagadnienia, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, UMK, Toruń 2006.
 • Jarmołowicz W., Woźniak B., Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne, [w:] D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2, PWN, Warszawa 1985.
 • Kubiczek A., Instytucjonalne uwarunkowania zmian na rynku pracy, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 2, UMK, Toruń 2006.
 • Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, \"Ekonomista\" 2003, nr 3.
 • Moszyński M., Praca tymczasowa w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, UMK, Toruń 2006.
 • Neale W.C., Society, state and market: A Polanyian view of current change and turmoil in eastern Europe, \"Journal of Economic Issues\" 1991, vol. XXV, no. 2.
 • 6 Nickell S., Layard R., Labour market institutions and economic performance, CEPR Discussion Papers nr 407, LSE, London 1998.
 • Ratajczak M., Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu?, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, Toruń 2005.
 • Ratajczak M., Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii, Materiały konferencyjne 55 Międzynarodowego Kongresu Ekonomistów Francuskojęzycznych pt.: «Bilan et perspectives d\'un demi-siècle de construction de l\'Union européenne dans le cadre de la mondialisation économique contemporaine» zorganizowanego przez Association Internationale des Economistes de Langue Française i SGH w Warszawie, 21-23.05.2007.
 • Sobiech K., Woźniak B., Ekonomia instytucjonalna, [w:] M. Ratajczak (red.) Współczesne teorie ekonomiczne, AE, Poznań 2005.
 • Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2005.
 • Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Woźniak B., Naturalna stopa bezrobocia w Polsce - rezultat swobodnego wyboru jednostek czy zawodności działania rynku, [w:] W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, AE, Poznań 2008.
 • Woźniak M.G., Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, Toruń 2005.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, \"Ekonomista\" 2003, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.