PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 |
Tytuł artykułu

Identyfikacja opcji polityki gospodarczej i ich związku z inflacją i bezrobociem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economic Policy Options and their Connection with Inflation and Unemployment
Identifikaciâ opcionov èkonomičeskoj politiki i ih svâzi s inflâciej i bezraboticej
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana ustroju gospodarczego po 1990 r. niosła ze sobą wiele wahań w otoczeniu makroekonomicznym. Artykuł dotyczy dwóch nieodzownych zjawisk zachodzących w gospodarce wolnorynkowej, jakimi są inflacja i bezrobocie. Obszar badań artykułu dotyczy przemian procesu inflacji oraz wahań poziomu bezrobocia w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza prowadzona po części przez Bank Centralny i przez rząd, może za pomocą narzędzi oddziaływać na kształtowanie się poziomu inflacji i bezrobocia. Do tych narzędzi należą m.in. stopy procentowe i deficyt budżetowy. Metodologia badań opiera się na modelu wahadła. Polityka gospodarcza została wyznaczona jako syntetyczny wskaźnik wypadkowej dwóch polityk - monetarnej i fiskalnej. Przy pomocy modelu wahadła ustalono, jaki charakter miała prowadzona polityka monetarna i fiskalna oraz jak finalnie kształtowała się polityka gospodarcza. Przez dominację opcji którejś z polityk rozumie się, iż w czasie cykli koniunkturalnych poziom stopy inflacji lub deficytu wahał się silniej w celu stabilizacji gospodarczej. Jednym z etapów badań było przeanalizowanie prowadzonej polityki monetarnej i wykazanie czy istnieje związek pomiędzy kształtowaniem się stóp procentowych a kształtowaniem się stopy inflacji. W podobny sposób przeanalizowana została polityka fiskalna. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy prowadzona polityka gospodarcza była słuszna i racjonalna, oraz czy miała faktyczny wpływ na sytuację gospodarczą i w jakim stopniu.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic system after 1990 had many fluctuations. This article applies to two essential phenomena in a free market economy: inflation and unemployment. This article applies to changes in the process of inflation and fluctuations in the unemployment rate under different economic policy options. Economic policies can affect the development of the inflation and unemployment. It includes interest rates and budget deficits. Methodology of model is based on a pendulum. Economic policy has been designated as a synthetic indicator of the resultant two policies - monetary and fiscal policies. With the help of the pendulum model has been established that the character had run monetary and fiscal policy, and how developed as economic policy. By the dominance of one of the policy options is understood that during cycles level inflation or the deficit fluctuated strongly to economic stabilization. One of the stages of the study was to analyze the monetary policy and assess whether there is a link between the evolution of interest rates and the evolution of the inflation rate. In a similar way, fiscal policy was analyzed. This article attempts to determine whether the conduct of economic policy was correct, and has had an impact on the economic situation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Begg D., Discher S., Dornbusch R., 2007, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Blanchard O., 2011, Makroekonomia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Blaug M., 1994, Teoria Ekonomii, Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burda M., Wyplosz C., 2013, Makroekonomia. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czyżewski A., Kułyk P., 2010, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, Ekonomista 2010/2 s. 189-212.
 • Jarmołowicz W., 2010, Ekonomia zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Kryk B., 2012, Polityka gospodarcza - teoria i praktyka, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
 • Kwiatkowski E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milewski R., 2009, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oleksiuk A., Białek J., 2008, Makroekonomia, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Pająk K., Tomidajewicz J.J., 2011, Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Pancer- Cybulska E., 2012, Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sławiński A., 2011, Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Stacewicz J., 2011, Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków.
 • Zięba S., Mazurkiewicz E., 2007, Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Bazy danych OECD. StatExtracts (on-line) 2013, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 20.04.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.