PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 74 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna | 311--328
Tytuł artykułu

Wybrane problemy ewolucyjnej teorii firmy w polskim piśmiennictwie ekonomicznym

Autorzy
Warianty tytułu
Some Aspects of Evolutionary Theory of the Firm in Polish Economic Thought
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje metodologiczne podstawy i podstawowe osiągnięcia ekonomii ewolucyjnej w zakresie ekonomicznej teorii firmy. Dokonany wstępny przegląd piśmiennictwa w tym zakresie wskazuje na niewielkie zainteresowanie środowiska polskich ekonomistów ewolucyjnym podejściem do badań nad przedsiębiorstwom. Jak się wydaje, jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak debaty nad filozoficznymi i metodologicznymi podstawami ewolucjonizmu w naukach społecznych we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the methodological background of evolutionary approach to social sciences and the process of evolutionary economics development, especially evolutionary theory of the firm in modern Polish economic thought. A very weak position of evolutionary approach between Polish economists, also to the theory of the firm, is observed. The absence of debate concerning the methodological aspects of evolutionary approach is probably the main reason of such a situation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Alchian A., Uncertainty. Evolution and economic theory, [w:] O. Williamson (ed.), Industrial Organization, Cheltenham (UK) - Brookfield (US) 1990.
 • Andersen E.S., Evolutionary Economics. Post-Schumpeterian Contributions, Printer 1996.
 • Aumann R.J., Game theory, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 4, London - Bamsingstòke 1987.
 • Ayres C.E., The Industrial Economy, Boston 1952.
 • Axelrod R., The Evolution of Cooperation, New York 1984.
 • Barnett W.A. i in. (eds.), Commerce, complexity and evolution. Topics in Economics, Finance, Marketing and Management, Proceedings of the Twelfth International Symposium in Economic Theory and Econometrics, Cambridge 2008.
 • Borkowska B., Ewolucyjne koncepcje przedsiębiorstwa, \"Ekonomista\" 2004, nr 1.
 • Boyd R., Richerson R.J., Culture and the Evolutionary Process, Chicago 1985.
 • Brandon R.N., Burian R.M. (eds.), Genes, Organisms, Populations: Controversies over the Units of Selection, Cambridge 1984.
 • Buss D., Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, Gdańsk 2001.
 • Dawkins R., The Blind Watchmaker, Norton, New York 1986.
 • Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford - New York 1976.
 • Dopfer K. (ed.), The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge 2005.
 • Dopfer K., Potts J., The General Theory of Economic Evolution, London, New York.
 • Dosi G., Hierarchies, markets and power: some foundational issues on the nature of contemporary economic organizations, \"Industrial and Corporate Change\" 1995, vol. 4.
 • Foster J., The analytical foundations of evolutionary economics: from biological analogy to economic self-organization, \"Structural Change and Economic Dynamics\" 1997, no. 8.
 • Foster J., Why is economics not a complex systems Science?, \"Journal of Economic Issues\" 2006, no. 4.
 • Friedman D., Evolutionary games in economics, \"Econometrica\" 1991, vol. 59.
 • Friedman M., The methodology of positive economics, [w:] M. Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago 1955.
 • Friedman M., The methodology of positive economics, [w:] Essays in Positive Economics and Socio-biology, \"Journal of Economic Literature\" 1976, vol. 14, no. 2.
 • Fu-Lai Tony Yu, Firms, Strategies and Economics Change. Exploration in Austrian Economics, Cheltenham (UK) - Northampton (MA) 2005.
 • Georgescu-Roegen N., Energy and Economic Myth. Institutional and Analytical Economic Essays, New York 1976.
 • Georgescu-Roegen N., The Entropy Low and the Economic Process, Cambridge (MA) 1971.
 • Gorynia M., Jankowska B., Maślak E., Branża jako przedmiot badań w ekonomii, \"Gospodarka Narodowa\" 2000, nr 3.
 • Gould S. J., Niewczesny pogrzeb Darwina, Warszawa 1999.
 • Gowdy J., Introduction: biology and economics, \"Structural Change and Economic Dynamics\" 1977, nr 8.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa 2002.
 • Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, London 1982.
 • Hayek F.A., The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, Collected Works of Hayek vol. 1, London 1988.
 • Hirshleifer J., Evolutionary models in economics and law: cooperation versus conflict strategies, [w:] U. Witt (ed.), Evolutionary Economics, Elgar, Aldarshot 1993.
 • Hirshleifer J., Natural economy versus political economy, \"Journal of Soul and Biological Structures\" 1978, vol. 1, no. 4.
 • Hodgson G.M., Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics, Oxford 1993.
 • Hodgson G.M., Economics and Institutions. A Manifesto for a Modern Institutional Economics, Cambridge - Oxford 1988.
 • Hodgson G., Economic evolution: intervention contra pangloss, \"Journal of Economic Issues\" 1991, vol. 25, no. 2.
 • Hodgson G.M., Evolution and institutional change, [w:] U. Mäki, B. Gustafsson, Ch. Knudsen (eds.), Rationality, Institutions and Economic Methodology, London - New York 1993.
 • Hodgson G.M., The evolutionary and non-Darvinian economics of Joseph Schumpeter, \"Journal of Evolutionary Economics\" 1997, no. 7.
 • Hodgson G.M., The revival of Veblenian institutional economics, \"Journal of Economic Issue\" 2007, no. 2.
 • Hoffman A., Wokół ewolucji, Warszawa 1983.
 • Jankowska B., Konkurencja wewnątrzgałęziowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, \"Gospodarka Narodowa\" 2002, nr 4.
 • Kelm M., Schumpeter\'s theory of economic evolution: a Darwinian interpretation, \"Journal of Evolutionary Economics\" 1997, vol. 7, no. 2.
 • Kreps D.M., Game Theory and Economic Modeling, Oxford 1990.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia rewolucyjna - alternatywne spojrzenie na procesy rozwoju gospodarczego, cz. 1, \"Gospodarka Narodowa\" 1996, nr 10.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia rewolucyjna - alternatywne spojrzenie na procesy rozwoju gospodarczego, cz. 2, \"Gospodarka Narodowa\" 1996, nr 11.
 • Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła, Warszawa 1977.
 • Lorenz K., Tak zwane zło, Warszawa 1974.
 • Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, \"Gospodarka Narodowa\" 2000, nr 1-2.
 • Mäki U., Gustafsson B., Knudsen Ch. (eds.), Rationality, Institutions and Economic Methodology, London - New York 1993, s. 232.
 • Montgomery C.A. (ed.), Resource - based and evolutionary theories of the firm. Towards a synthesis, Boston - Dordrecht - London 1995.
 • Nelson R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge (MA)1982.
 • Nobis A., Zmiana kulturowa: między historią a ewolucją, Wrocław 2006.
 • Noga A., Teoria przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge (MA)1990.
 • Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, \"Gospodarka Narodowa\" 2004, nr 7-8.
 • Oleszczuk J., Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Warszawa 2004.
 • Poleszczuk J., Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Warszawa 2004.
 • Potts J., The New Evolutionary Microeconomics, Complexity, Competence and Adaptive Behaviour, Cheltenham (UK) - Northampton (MA) 2000.
 • Rowlison M., Organisations and Institutions, London 1997.
 • Stoelhorst J.W., Darwinian foundations for evolutionary economics, \"Journal of Economic Issues\" 2008, no. 2.
 • Smith M., Time in evolutionary process, \"Studium Generale\" 1970, no. 23.
 • Sober E., The Nature of Selection: Evolutionary Theory in Philosophical Focus, Cambridge 1984.
 • Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna. Narodziny i rozwój, Warszawa 2004.
 • Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. II, Warszawa 2007.
 • Świstak P., Ewolucyjne podstawy instytucji społecznych, \"Decyzje\" 2004, nr 1.
 • Urbanek K., Symulacje technologicznego rozwoju w modelach neo-schumpeterowskich, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • Watkins J. P., Towards a reconsideration of social evolution: symbiosis and its implications for economics, \"Journal of Economic Issues\" vol. XXXII, no. 1.
 • Veblen T, Why is economics not an evolutionary science, [w:] The Plane of Science in Modern Civilisation and Other Essays, New York 1919.
 • Wärneryd K., Economic Conventions. Essays in Institutional Evolution, Stockholm 1990.
 • Williams G.C., Sex and Evolution, Princeton 1975.
 • Williamson O.E., Markets and Hierarchies; Analysis and Anti Trust Implications, New York 1975.
 • Witt U. (ed.), Explaining Process and Change: Approaches to Evolutionary Economics, An Arbor 1992.
 • Witt U., The evolutionary perspective on organizational change and the theory of the firm, [w:] K. Dopfer (ed.), The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge 2005.
 • Wynne-Edwards V.C., Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour, Edinburgh 1962.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.