PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 74 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna | 346--365
Tytuł artykułu

Otoczenie instytucjonalne rynku funduszy zbiorowego inwestowania w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Institutional Environment of Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano opisu właściwości otoczenia instytucjonalnego oraz wyjaśniono jego wpływ na rozwój rynku funduszy UCITS w Polsce. Opis otoczenia instytucjonalnego i wyjaśnienie jego wpływu na rozwój rodzimego rynku UCITS przeprowadzono z uwzględnieniem tez nowej ekonomii instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article touches upon the problem of influence of institutional environment on the Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities in Poland. The aim of this study was to identify the property and role of institutional environment as a determinant of the institutional system. The results of the conducted research indicate that these actions may have low efficiency. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alchian A., Uncertainty, evolution and economic theory, "Journal of Political Economy" 1950, t. 68.
 • Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 • EFAMA Quarterly Statistical Release, 2007.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, 2000.
 • Grygiel A., Buczek S., Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce - pierwsze starcie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2008, nr 3.
 • Hardt Ł., Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa nr 1-2, SGH, Warszawa 2005.
 • Jevons W.S., Theory of Political Economy, Pelican Books, London 1970.
 • Jordan A.G., McLaughin W.A., Maloney W.A., Interest groups and public policy: the insider/outsider model revisited, ,,Journal of Public Policy" 1995, no. 14.
 • Klimczak B., Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, WSEiA, Kielce 2005.
 • Marody M., Wilkin J., Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, MSAP AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Miziołek T., Dekada ekspansji. Amerykański rynek funduszy inwestycyjnych w latach 90., "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 9.
 • Miziołek T., Biała księga poprawi efektywność. Fundusze inwestycyjne w Europie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 2.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • North D.C., Transaction costs, institutions and economic history, [w:] E.G. Furubotn, R. Richter (eds.), The New Institutional Economics, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1984.
 • Olson M., Why poor economic policies must promate corruption: lessons from the East for all countries, [w:] M. Baldassarri, L. Paganetto, E. S. Phelps (eds.), Institutions and Economic Organization in the Advanced Economies, MacMillan Press, Houndmills 1998.
 • Orlik T., Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Europie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 9.
 • Report of the Export Group on Investment Fund Market Efficiency, July 2006.
 • Williamson O.E., Market and Hierarchies, Analysis and Anti-trust Implications, Free Press, New York 1975.
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead, ,,Journal of Economic Literature" 2007, vol. XXXVIII.
 • Dyrektywa 85/611/EWG Rady Europy z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsięwzięć zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz. Urz. L nr 375.
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 roku, zmieniająca Dyrektywę 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących sie do przedsięwzięć wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów informacyjnych, Dz. Urz. L nr 41 z 13.02.2002.
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 roku, zmieniająca Dyrektywę 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi- nistracyjnych odnoszących sie do przedsięwzięć wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do inwestycji UCITS, Dz. Urz. L nr 41 z 13.02.2002.
 • Dyrektywa Komisji Europejskiej 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 roku dotycząca wykonania Dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wygasania niektórych definicji, Dz. Urz. L nr 79 z 20.03.2007.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, DzU 1991 nr 35 poz. 155, DzU 1991 nr 103, poz. 447, DzU 1993 nr 44, poz. 202, DzU 1994 nr 4, poz. 17.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 139, poz. 933.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU nr 139, poz. 934.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, DzU nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.