PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 119--128
Tytuł artykułu

Nowe podejście do tworzenia krajowych i regionalnych strategii innowacji - koncepcja inteligentnej specjalizacji (RIS3)

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Approach to the Creation of National and Regional Innovation Strategies - RIS3 Conception
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele negatywnych skutków, jakie związane były z kreowaniem i wykorzystywaniem w praktyce dokumentów strategicznych dotyczących innowacji, w perspektywie 2005-2013, skłoniło Komisję Europejską do zasadniczej zmiany podejścia. Jako warunek ex ante pojawiła się konieczność przygotowania przez każdy kraj i region strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Takie rozwiązanie oznacza przejście z dotychczasowej dowolności, a niekiedy chaosu, do stabilizacji metod i rozwiązań. Europejska gospodarka, szczególnie w aspekcie innowacyjności, budowana jest z wykorzystaniem paradygmatu zielonego wzrostu, biogospodarki i ekoinnowacyjności. Istotą inteligentnej specjalizacji jest wskazanie obszarów, w przypadku których region może wykazać się specyficznymi endogenicznymi zasobami, trudnymi do naśladowania w innych regionach.(abstrakt oryginalny)
EN
Multiple negative effects that have been associated with the creation and use in the practice of strategic documents relating to innovation, in the perspective of 2005-2013, prompted the European Commission to a fundamental approach change. As a condition of ex ante it was necessary to prepare innovation strategies for smart specialization for each country and region. This solution represents the transition from the current arbitrariness, and sometimes chaos, to stabilization of methods and solutions. European economy, particularly in terms of innovation, is built on the paradigm of green growth, bio-economy and eco-innovation. The essence of smart specialization is to identify areas where the region can demonstrate a specific endogenous resources, which are difficult to follow in other regions. It is also very important to depart from the existing standards that try to follow the model of the strongest regions in the country or in Europe. This type of imitation proved to be ineffective, because weaker regions do not have the resources that can achieve at least the same results.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • Communication from the Commission EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final.
  • Deloitte, W czym tkwi sekret liderów innowacji?, Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów - Raport z badania, Warszawa, 23 września 2013 r.
  • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
  • Dziedzic S., Woźniak L., Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (keyenabling technologies) w rozwoju regionu - od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki w województwie podkarpackim, praca w druku.
  • Foray D., Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Publisher: Taylor & Francis, Switzerland 2014.
  • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega- Argilés R., Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), European Commission, May 2012, Luxembourg.
  • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega- -Argilés R., Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), maj 2012, Tłumaczenie sfinansowano ze środków własnych Banku Światowego, kwiecień 2013.
  • Foray D., Goenaga X., The goals of smart specialisation, S3 Policy Brief Series, no. 01/2013, European Commission.
  • Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), projekt, Rzeszów 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.