PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 129--141
Tytuł artykułu

Współczesne wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej

Warianty tytułu
Modern Challenges and Conditions of Sustainable Development of Aviation Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny przemysł lotniczy przeżywa wyraźnie widoczną zmianę paradygmatu rozwoju. Odpowiada ona koncepcji zrównoważonego rozwoju, a jej wyrazem jest zdiagnozowane nastawienie na kreowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań. W badaniach wykorzystano analizę PEST oraz wywiad pogłębiony z jednym z kreatorów rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. Badania pierwotne zostały poprzedzone analizą kluczowych opracowań branżowych, także dokumentów strategicznych o zasięgu europejskim, krajowym i regionalnym. Przemysł lotniczy, zgrupowany głównie w klastrze Dolina Lotnicza, jest sektorem wysokich technologii, skutecznie realizującym w Polsce wiele elementów światowej polityki w tym zakresie, a osiągnięty poziom rozwoju nie odbiega już od wysokich światowych standardów. W pracy przedstawiono współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju przemysłu lotniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays modern aviation industry is experiencing visible change of paradigm of development. It corresponds to the concept of sustainable development, and its expression is diagnosed on focusing on creating eco-innovative solutions. The study used PEST analysis and in-depth interview with one of the creators of development in the aviation industry in Poland. Primary research has been preceded by an analysis of key industry development, as well as strategic European documents, on national and regional level. Aerospace, mainly grouped in Aviation Valley cluster, is a sector of high technology, which effectively implements many elements of the world policy in this field in Poland, and which level of development does not differ from the high global standards. Described in the paper operating conditions and trends in the development of the aviation industry are mainly related to the need of protection of the Earth's atmosphere, enhancing flight safety and reduction of the negative impact of emissions and noise on the environment.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • AeroSpace and Defense Association of Europe, Key facts and figures 2011, http://www.asd-europe.org/ fileadmin/user_upload/Client_documents/ASD_Contents/2_COMMUNICATION/2.5_Publications/ 2.5.2_Facts_and_Figures/ASD_Facts_and_Figures_2011.pdf (26.06.2014).
 • Annual Implementation Plan 2013, Clean Sky Joint Undertaking 2013, http://www.cleansky.eu/sites/ default/files/documents/cs-gb-2012-13-12_doc8a_aip2013.pdf (26.06.2014).
 • Clean Sky Joint Undertaking, Annual Implementation Plan 2013, http://www.cleansky.eu/sites/default/ files/documents/cs-gb-2012-13-12_doc8a_aip2013.pdf (26.06.2014).
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka M., Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Gdańsk-Szczecin 2011.
 • Economist Intelligence Unit, Fostering innovation-led clusters. A review of leading global practices, http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/EIU-ATIC_Report2_ Web_Revised.pdf (26 .06.2014).
 • European Aviation Safety Agency, European Aviation Safety Plan 2014-2017, http://www.easa.europa. eu/system/files/dfu/sms-docs-European-Aviation-Safety-Plan-(2014-2017).pdf (26.06.2014).
 • European Commission, A new era for aviation Opening the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/ doc/com(2014)207_en.pdf (26.06.2014), s.1-9.
 • European Commission, Final Report of the High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf (26.06.2014).
 • Green Aviation: A Better Way to Treat the Planet, NASA, http://www.aeronautics.nasa.gov/pdf/green_ aviation_fact_sheet_web.pdf. (26.-6.2014).
 • ICAO, 2014-2016 Global Aviation Safety Plan, http://www.icao.int/publications/Documents/10004_ cons_en.pdf (26.06.2014), s. 1-80.
 • Komisja Europejska, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu , Bruksela 2010, s. 19.
 • Komisja Europejska, Flightpath 2050. Europe's Vision for Aviation. Report of the High Level Group on Aviation Research, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/flightpath2050.pdf (26.06.2014).
 • Linz M., Scenarios for the aviation industry: A Delphi-based analysis for 2025, Journal of Air Transport Management 22 (2012).
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, https:// mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (26.06.2014).
 • OECD, Business clusters: promoting enterprise in Central And Eastern Europe, http://www.oecd.org/ regional/leed/35136722.pdf (26 .06.2014).
 • OECD, Innovative clusters. Drivers of national innovation systems, http://www.nist.gov/public_affairs/ releases/upload/spi-the-plastics-industry-trade-association-attachment.pdf, (26.06.2014).
 • Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • PwC, Aviation finance: Fasten your seatbelts, http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/publications/ assets/pwc-aviation-finance-fastern-your-seat-belts-pdf.pdf (26.06.2014).
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - projekt, http://rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/RSI_ woj.%20podkarpackiego_2014-2020%20_Konsultacje%20spoeczne.pdf (26.06.2014).
 • Report of working group technology development, demonstration, and commercialization, http://aerospacereview. ca/eic/site/060.nsf/vwapj/6-Technology_Report_Sept17-Final-eng.pdf/$file/6-Technology_ Report_Sept17-Final-eng.pdf (26.06.2014).
 • Strategia badawcza przemysłu lotniczego 2012-2035, http://www.pptl.pl/download/Z2Z4L3Bwd- GwvcGwvZGVmYXVsdF9ha3R1YWxub3NjaS82LzE5LzE/strategia_20140305.pdf (26.06.2014).
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2020, Samorząd Województwa Podkarpackiego Rzeszów 2013, http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/podkarpackie_2013.pdf (26.06.2014).
 • Szultka B., Brodzicki T., Wojnicka E., Klastry - trochę teorii, [w:] Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa 2013.
 • UDP (Unia Dla Przedsiębiorców), Kierunki rozwojowe technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego "Dolina Lotnicza". Foresight branżowy, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_05/983f6c62ea5d5e829cd26c4bd72894ad.pdf (26.06.2014).
 • Woźniak L. (red.), Końcowy raport z badań foresight, Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
 • www.stat.gov.pl.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 roku, Narodowy Bank Polski, http://www.nbp. pl/publikacje/zib/zib_2012_n.pdf (26.06.2014).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.