PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 142--151
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość technologiczna pod znakiem ryzyka

Warianty tytułu
Technology Entrepreneurship Marked by Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość technologiczna w firmach małej i średniej wielkości wymaga od osób odpowiedzialnych za ten proces podejmowania wielu decyzji obciążonych między innymi ryzykiem kooperacji z elementami otoczenia. W związku z tym determinantą rozwoju tego procesu w małych i średnich firmach staje się właśnie otoczenie tych podmiotów [Kurowska, Matejun, Szymańska 2013, s. 49]. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wpływu: zaawansowania technologicznego, reakcji firmy na zmiany w otoczeniu, poziomu zmienności otoczenia, stopnia przewidywalności otoczenia, natężenia konkurencji rynkowej oraz pozycji rynkowej pod względem technologicznym, nowoczesności, jakości i ceny, na postrzeganie ryzyka współpracy z elementami otoczenia w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Siłę wpływu obliczono przy użyciu współczynników kontyngencji Pearsona i korelacji rang Spearmana dla danych zebranych od 300 losowo wybranych przedsiębiorstw z regionu łódzkiego w latach 2010-2013 w ramach projektu badawczego nr N N115 364839 na temat przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich firmach.(abstrakt oryginalny)
EN
Technology entrepreneurship in small and medium-sized enterprises requires taking a lot of decisions, burdened, among others, by risk of cooperation with the elements of the business environment of the people responsible for the process. Therefore, the environment of these entities becomes in fact the determinant of the development of this process in small and medium-sized companies [Kurowska, Matejun, Szymańska 2013, p. 49]. The article presents the results of research concerning the impact: technological advancement, reaction of an enterprise to changes in the environment, the level of volatility of the environment, the predictability of the environment, the intensity of market competition and market position in terms of technology, modernity, quality and price on the perception of risk cooperation with the elements of the business environment in the process of technology entrepreneurship development. The strength of the effect was calculated using Pearson's contingency coefficients and Spearman's rank correlation for the data collected from 300 randomly selected companies from the region of Łódź in 2010-2013 within the framework of the research project No. N N115 364839 on technology entrepreneurship in small and mediumsized companies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Everitt B. S., 1977, The analysis of Contingency Tables, Chapman & Hall, London.
 • Flaszewska S., Kłos M., 2012, Ryzyko kooperacji w relacjach dostawca-odbiorca na przykładzie Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Wifama-Prexer Sp. z o.o., Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wydanie specjalne pt. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, PTE Oddział w Łodzi.
 • Flaszewska S., Lachiewicz S., 2013, Przedsiębiorczość technologiczna we współczesnej gospodarce, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Flaszewska S., Marczak M., Staniec I., 2012, Zarządzanie ryzykiem w firmach sektora MSP, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 • Flaszewska S., Mosińska S., Szymańska K., Walecka A., 2013, Czynniki rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w badanych przedsiębiorstwach, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Hotelling H., Pabst M.R., 1936, Rank correlation and tests of significance involving no assumption of normality, Annals of Mathematical Statistics no. 7.
 • Kaczmarek T.T., 2001, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kendall M., Stuart A., 1979, The advanced theory of statistics (vol. 2), Hafner, New York.
 • Kozłowski R., Matejun M., 2011, Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development - a Case Study, [w:] K. Grzybowska, W.M. Wyrwicka (red.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Kurowska M., Matejun M., Szymańska K., 2013, Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Matejun M., 2011, The role of external environment in creating technology entrepreneurship in small and medium-sized enterprises, Management, vol. 14, no. 1.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Podlewski J., 2009, Ryzyko gospodarcze, Wydawnictwo Galan, Gdańsk.
 • Sosnowska A., 2005, Innowacje - podstawowe pojęcia, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska (red.), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 • Staniec I., 2011, Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach, Zeszyty Naukowe nr 1099, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Stawasz E., 2007, Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8.
 • Wściubiak Ł., 2011, Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 193.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2010, High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [w:] N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea (red.), Recent Advances in Management, Marketing, Finances, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang, Malaysia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.