PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 45 Nowoczesna administracja publiczna | 99--106
Tytuł artykułu

Wybrane koncepcje prawne podpisu elektronicznego jako przykłady alternatywnych rozwiązań dla budowy elektronicznej administracji

Warianty tytułu
Selected Law Concepts Concerning the Notion of Electronic Signature as Examples of the Alternative Solutions While Creating E-Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie nowoczesnej administracji elektronicznej działającej w oparciu o rozległą, ogólnokrajową infrastrukturę teleinformatyczną, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług elektronicznych wymaga zastosowania bezpiecznych i sprawdzonych mechanizmów ochronnych takich jak np. podpis elektroniczny. Zabezpieczenia matematyczne, kryptograficzne tworzące podpis elektroniczny od strony informatycznej zapewniają odpowiednią ochronę tylko w powiązaniu z prawidłowymi regulacjami prawnymi. Informatyzacja, tworzenie nowych usług wymusiło stworzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz technologii zapewniających bezpiecznie i sprawne ich funkcjonowanie. W Polsce prace nad ustawą o podpisie elektronicznym rozpoczęły się w 2000 roku ich wynikiem jest Ustawa o podpisie elektronicznym z 27 lipca 2001". Analizując natomiast globalnie uregulowania prawne dotyczące podpisu elektronicznego wskazać należy, że polskie rozwiązania nie były pierwszymi, istnieje bowiem wiele ciekawych alternatyw. (fragment tekstu)
EN
Creating up-to-date e-administration, that is based on the nationwide teleinformatics infrastructure, enabling sending data between specific platforms that offer electronic services, creates the necessity of using safe and reliable protection mechanisms such as an electronic signature. Informatisation and creating new services enforce preparing the regulations as well as technologies that ensure safe and efficienl usage of the electronic signature. In the United States of America, which is the leader of innovations and new technologies, the first ever document regulating the electronic signature - Utah Digital Signature Act was accepted as early as in 1995. European countries have also introduced their regulations concerning the subject matter, in particular Germany, Italy and Russia. International institutions and organizations have co-participated in creating regulations concerning the electronic signature. (original abstract)
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, Dz. U. L 144 z 4.06.1997 r" P. 0019-0027.
 • Dyrektywa 1999/93/EC Komisji Europejskiej z 13.12.1999 r. w sprawie ram Wspólnotowych dla podpisu elektronicznego, Dz. U. U.E. L 013 z 19.01.2000 r., P. 0012-0020.
 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, Dz. U. U.E. L 178 z 17.07.2000 r., P. 0001 -0016.
 • Decreto del Presidente delia Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Regolamento recante criteri e modalita per la formazione, Parchiviazione e la Irasmissione di documenti eon strumenti informatici e telematici, a norma delTarticolo 15, comina 2, delia legge 15 marżo 1997, n. 59, G.U. n. 60, del 13 marżo 1998.
 • Decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delie disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001.
 • Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. lOAttuazione delia direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firmę elettroniche (G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002).
 • Decreto del Presidente delia Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firnie elettroniche a norma delParticolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, G.U. n. 138 del 17.06.2003 - testo in vigore dal 2.07.2003).
 • Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (24.01.2000 r.), Pub. L. No. 106-229, 114 Stal. 464 (30.06.2000), codified al 15 U.S.C. 7001 et seq.
 • Gesetz zur digitalen Signatur vom 22.07.1997, Bundesgesetzblatt 1997 1 1872.
 • Signaturverordnung vom 22.10.1997, BGB1.1 Nr. 70 vom 27.10.1997, s. 2498.
 • The Utah Digital Signature Act, (9.03.1995), vol. XVII, Spring 1999, nr 3, Enacted by L. 1995, ch. 6.
 • Gaweł J. Swierczyński M., Podpis elektroniczny prawne i techniczne objaśnienie pojęć, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 11.
 • Kocot W., Elektroniczna forma ośw iadczenia woli, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 3.
 • Marucha-Jaworska M., Podpis Elektroniczny, Warszawa 2002.
 • Stosio A., Umowy zawierane przez internet. Warszawa 2002.
 • Winkelman S. Blum D., Electronic Signature Act, "The National Law Journal", July 2000 r.,s. B10.
 • UNC1TRAL Model Law on. Electronic Commerce willi Guide to Enacment willi addilional article 5 bis adopled in 1998, Uniled Nations New York 1999, United Nations Publications Sales Number: E.99.V.4, hltp://www.uncitral.org/ pdf/ english/texts/ electcom/05-89450 Ebook.pdf.
 • UNCITRAL Model Law on. Electronic Signatures with Guide to Enacment 2001, United Nations New York 2002, United Nations Publications Sales Number: 02. V.8, www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf.
 • Uniform Electronic Transaction Act (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and by il Approvetl and Recommended for Enactment in AU The States al its Annual Conference Meeting in lts One-Hundred-And- Eighth Year in Denver, Colorado 23-30.07.1999 r., http://www.law.upenn. edu/bll/archives/ulc/fnacl99/l990s/ueta99.htm.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym, Dz. U. 2001, nr 130, poz. 1450 z późn. zm.
 • Zakon ć. 227 ze dne 29. ćervna 2000 o elektronickem podpisu, ć. 227/2000 Sb.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171369849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.